HC 27-10-2020 MEERgroen wertkt aan Marienheuvel


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
De zomer is voorbij en de herfst is Eén van die trekroutes loopt over verklaring heeft te maken met roof- campagne van de Stichting Duin- begonnen. Kou en regen bepalen het duingebied. Daar komen grote dieren. Als de vogels met zijn allen behoud. Via deze artikelen worden vaker het weerbeeld. Maar op een zwermen met vogels voorbij. De vo- op een kluitje een nest maken en bezoekers geïnformeerd over ge- zonnige dag is het nog steeds heer- gels zijn goed waar te nemen vanaf de eieren gaan uitbroeden, dan vor- zond wandelen in de natuur, over lijk om in de buitenlucht een wan- uitkijkpunten, zoals de Puinhoop in men zij een makkelijke prooi voor geneeskrachtige kruiden, over eet- deling te maken. Janssen: “Goed Katwijk. Janssen: “Je ziet er bijzon- Katwijk. Janssen: “Je ziet er bijzon- roofdieren. Het spreiden van de bare planten en over de positieve voor de conditie en de gezondheid. dere vogels voorbij komen zoals de nesten over een groot gebied maakt effecten van een wandeling door de En er valt veel te zien. Langs de kust staartmees, de beflijster, de rood- het voor roofdieren moeilijker om duinen voor de lichamelijke condi- kun je bijvoorbeeld genieten van de keelpieper en de ijsgors. Af en toe de eieren te vinden. De tweede ver- tie en de mentale gezondheid. Voor jaarlijkse vogeltrek”. neemt een zwerm koperwieken of klaring heeft te maken met voedsel. meer informatie over natuur en ge- Het blijft een bijzonder fenomeen. kramsvogels een rustpauze en doen Ook hier geldt, dat als je met zijn zondheid zie: www.duinbehoud.nl geschiedenissen det westerse kunstenaar eiland zullen aan bo Hedendaagse Baline behandelen hedend kwesties: Wat is de massa toerisme op witte stranden en De entree bedraag aanmelden (verpli Heemstede via 02 Extra show Dam en ko MEERGroen werkt aan Mariënheuvel Vrijwilligers kunnen zich aanmelden Wie hee knuffel gevond HEEMSTEDE De Stichting MEER- Groen start eind november me een project dat van landgoed Mariën- heuvel een ecologisch pareltje moet maken. Dat wordt gedaan met be- hulp van vrijwilligers, waarvoor MEERGroen nu een wervingscam- pagne gestart is. Mariënheuvel is de naam van het voormalige klooster en landgoed, 17 hectare groot, aan de Glipperdreef naast Groenendaal. Sinds 2 jaar is het klooster in verbouwing om een conferentiecentrum te worden. Het landgoed om het klooster heen is in mede beheer gegeven aan Stichting MEERGroen, de stichting die sinds 2013 onder andere Speelbos Meer- mond, Landgoed Groenendaal en HEEMSTEDE Nh Terpsta voeren in een mix van verschillende van november de de 45 MEERGroen projecten in de miljoen voets regio kunnen verdiepen. Daarnaast op in theater kunnen vrijwilligers ook meedoen 96) en omdat aan eenmalige werkdagen en zijn in korte tijd er stagecontracten mogelijk. De ko- nu een extra mende maanden en jaren wordt er 16.00 uur. gewerkt aan de opbouw van een al twee arties dan niet vaste vrijwilligersgroep, prachtige e die het interessant en leuk vindt voorstellin om de maximale maatschappelij- leven, ded ke, ecologische, educatieve, econo- heid. Een mische en recreatieve potentie yait gaan ze g landgoed Mariënheuvel te halen Nhung họ Heemstedenaren die geinte res- maande seerd zijn om zich ecologisch in Ma- het aan riënheuvel of in een van de an dere zouden projecten te verdiepen, kunner zich zijn, zo aanmelden via info@stichting (meer- Amstet Om alle werkzaamheden te kunnen groen.nl voor een informatie-avond deze w realiseren, is een zeer flexibel vrij- op woensdag 4 november vanaf Keule! willigersmodel in gebruik, waarbij 20.00 uur op een nader bekend te staket geïnteresseerden zich zowel aan een maken geschikte plek in verband richti van de terreinen kunnen binden of met de coronaregels. best eemstede – Wen postbaar, omdat oktober haar k Vanaf haar gebo en onafscheide is hem kwijtg eving van de sc De Ark in Hed eving Pratter Hopelijk vindt i Contact via tel. verschillende bloemenweides, zoals Slot Heemstede en de Vrijheids- dreef geheel of deels in beheer heeft gekregen en daar ecologisch en re- creatieve pareltjes van te maken. 27-10-20 +

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.