Nederlands Dagblad: Gratis Perenbomen zijn het voorproefje


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
4 NEDERLANDS DAGBLAD WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020 NL MAURICE HOOGENDOORN nd.nl/media € M NL PETRA NOORDHUIS nd.nl/nederland BEELD MARTIN WAALBOER EDUARD SLOOT NPO zet in op informeren en afleiden publiek Gratis perenbomen zijn het voorproefje ‘DEEL HALE De actie MeerBomen.nu begint op gang te komen: ol 100.000 peren- bomen zijn weggegeven. Franke van der Laan verwacht de HILVERSUM komende maanden nog 900.000 De Nederlandse Publieke Omroep bomen en struiken uit te delen. wil in het komende seizoen sterk inzetten op het informeren van HOOFDDORP mensen. Maar ook in een ontsnap- ‘Pas op drijfzandi’ staat op een knal ping aan de realiteit wordt voor geel bordje op het hek voor het bag- zien. gerdepot in Hoofddorp van het Hoog- De coronapandemie werpe ook hin heemraadschap van Rijnland. Toch dernissen op voor de NPO. Nu reizen moeten we achter dit hek zun. Er lig- lastiger is of zelfs onmogelijk, zijn bu gen kniehoge klonten blubber op een voorbeeld sommige reisseries uitge- grote berg opgestapeld. Die zijn al steld. En verslag doen van de komen komstig van kanalen en sloten die de presidentsverkiezingen in de zijn uitgebaggerd. De klonten liggen Verenigde Staten zal ook minder ge- er duidelijk al een tijdje ze zijn be- makkelijk gaan dan voorheen. groeid met grassen en wilde bloemen Toch lijkt de publieke omroep voor- zoals kamille alsnog vrij goed met de situatie te Er loopt een paadje tussen deze le kunnen omgaan, afgaand op het grote vensgevaarlijke berg drijfzand door en diverse aanbod dat dinsdagmiddag Fidan Ekiz en Renze Klamer Als je daaroverheen bent geglibberd. werd geetaleerd in de presentatie van ben je bij een ‘inkuilplek van de lan- het nieuwe seizoen. Als het gaat om delijke bomenactie Meer Bomen.nu met mensen te praten die niet naar de Acht- tot negenduizend perenbomen die Amerikaanse verkiezingen bu- studio kunnen komen. Gedetineer staan dicht op elkaar in greppels die voorbeeld: de Nederlandse schrijver den bijvoorbeeld, of patienten in een losjes zijn dichtgegooid met aarde. Arnon Grunberg, woonachtig in New ziekenhuis Dit heet inkuilen: een methode om York, wil Amerikaans staatsburger bomen te bewaren voor ze naar hun worden en maakt een tv-programma drama plantplek gaan over wat het in deze tijd betekent om Ten slotte zet de NPO ook sterk in op Amerikaan te zijn. EO-presentator drama. Niet zozeer op de kwantiteit bomen weggeven Tuis van den Brink wil na de verkie. maar op de kwaliteit. ‘Nederlands MeerBomen.nu is een actie van zingen naar de VS om opnieuw met drama met internationale allure: wil Stichting MEERGroen, Stichting Nati- de christenen te spreken die hij eer- NPO-baas Frans Klein. In andere lan- onale Boomfeestdag. Caring Farmers der opzocht voor de serie God. Jesus, den was de laatste jaren al te zien dat en Urgenda. Zij willen in het komen- Trump/ or dat kan, is nu nog wel on- tv-drama van steeds betere kwaliteit de plantseizoen, dat loopt van 15 no- zeker uiteraard wordt en niet langer meer in de scha- vember tot 15 maart, één miljoen bo- Informeren is altijd al een belangrijke duw staat van de cinema men en struiken weggeven. taak geweest, maar zeker nu, aldus Zo is bijvoorbeeld ingezet op de acht. Het idee komt bij Franke van der NPO directeur Frans Klein tegen de delige serie Vliegende Hollanders dit Laan van Stichting MEERGroen van- Franke van der Laan, stichting MEERgroen NOS Mede daarom investeert de po- najaar te zien. De serie speelt zich af daan. Hij kijkt tevreden naar de inge- blieke omroep vijf miljoen euro in in het interbellum en verhaalt over kuilde perenboompjes. Als de natuur len migreren, stukken land worden Groen beheert met de hulp van acht- kennis en wetenschap. Er moet onder prijsgegeven aan de zee en grond- honderd vrijwilligers. Wanneer uit het begin van de burgerluchtvaart zich tegen je keert, heb je de kracht meer een online platform komen met van diezelfde natuur nodig om er stoffen schaarser worden. Daan Schuurmans (47) en Fedja van een eikel, besje of ander zaadje van de titel NPO Kennis, om aanbod en Huet (46) nemen de hoofdrollen op wat tegen te doen, is zijn overtuiging. Van der Laan is ecoloog. Hij werkte een boom of struik een nieuwe plant vindbaarheid te vergroten. onder meer voor de FAO, de Voedsel- groeit, noem je dat een zaailing. Van zich De laatste speelt vliegtuigbou- Hij maakt zich enorm veel zorgen en Landbouworganisatie van de VN. veel zaailingen komt niets terecht. wer Anthony Fokker en Schuurmans over de klimaatcrisis en de vele mili- boegbeeld maar vond die organisatie te log, bu- omdat er bijvoorbeeld wel twintig is te zien als de oprichter van KLM. eucrises, vertelt hij. ‘Het meeste en van de boegbeelden van de NPO Albert Plesman Noordpoolijs is al gesmolten en het reaucratisch en traag. Hij wil prak- boompjes op één vierkante meter as het programma De Wereld Draait Amusement biedt het komende NPO- staan. Of omdat ze op een bepaalde smelten van de Groenlandse Uskap is tisch wat aan de klimaatcrisis doen: por met presentator Matthus van bomen planten. ‘Bomen halen als een plek ongewenst zijn en daarom wor- seizoen ook volop. ‘Nederland wil nog niet meer te stoppen. Tegen de me- euwkerk. Maar dat is eerder dit jaar meer geinformeerd worden, maar tershoge zeespiegelstijging die dat stofzuiger CO, uit de lucht en vertra- den weggemaald door de natuurbe- stopt Veel wordt nu verwacht van gen de opwarming van de aarde. Dar heerder. ook even ontsnappen aan de realiteit oplevert, helpen dijken niet meer.’ opvolger. De Vooravond, dat ko aldus Klein. Miljoenen kijkers vinden Het planten van bomen is volgens geeft ons tijd om de energievraag Van de terreinen die Stichting MEER- naar beneden te brengen.’ Groen in beheer heeft, kan Van der ende maandag van start gaat. Renze die ontsnapping al enkele jaren in het hem nodig om kinderen een toe- ener en Fidan Ekiz nemen samen Laan elk jaar wel tweeduizend zaal- Hij geeft al sinds 2008 jaarlijks bo- programma Heel Holland Bakt, waar komst te geven langer dan twintig resentatie voor hun rekening, men en struiken weg. Het begon met lingen weghalen. Hij kent in de regio een nieuw seizoen van komt En als ze jaar. Hij denkt dat er spanning in de en Pauw keert daarnaast terug nog meer willen, kunnen ze vanaf dit wereld zal ontstaan, doordat steeds zaailingen die hij oogst op de 150 ook allerlei andere ‘goudmijntjes’. De een eigen talkshow, Pauw komt afgelopen twaalf jaar werd zijn bo- hectare natuur die Stichting MEER- najaar ook terecht bij Heel Holland meer mensen noodgedwongen zul- En. Hij trekt daarin het land in om Bakt Kids De coronacris door in de eco kweker wilde ze gratis weggeven, Centraal Plan mits ze per direct werden opgehaald. dinsdag versch gaan bezuinige hectische week mische schade Het lukte om 100,000 van de peren- ter maken, zeg boompjes te verspreiden over het ker Adam Elbog land. Op verschillende locaties in het land kon iedereen die maar wilde DEN HAAG een gratis perenboompje halen. Aan de mensen werd wel gevraagd om Hoe werkt een kleine donatie te doen. ‘De actie termijn door heeft ons wat gekost, zo moesten we ‘Wij hebben g 44 vrachtwagens huren om ze te ver- recessies uith voeren. Dit is door Urgenda voorge- was gemiddel schoten’, vertelt Van der Laan. economisch k Na deze hectische week, gaat het mijn permane team verder met het zoeken naar die krimp nie oogst- en plantplekken, vrijwilligers met extra her en sponsors. Er staan nu 90.000 bo- erna men ingekuild. De komende maan- den komen daar als het goed is hon- En dat ge derdduizenden bomen bij op coronacrisis inkuilplekken verspreid over het Die kans is land sche onzeke Hoewel de inkuilplek bij het bagger- ringen in on depot een gevaarlijke entree heeft, is diep getro Van der Laan maar wat blij dat het economie waterschap deze grond gratis in hard Doo bruikleen seell. Hij weet zeker dat op volle hij geinteresseerden vindt voor de werknem duizenden perenbomen waar we op op om si uitkijken. ‘Ik heb nog nooit wat over- werken gehouden. Tijdens het gesprek gaat meer in zijn telefoon; of er boompjes over tijd voor zijn voor een ‘eetbare woonwijk. zijn gew Van der Laan vertelt de beller dat hij hebben allerlei zaailingen van fruitbomen bedrijve oogst, zoals kers en vlier. Dat is ja merken Floriade jaar een Afgelopen zondag heeft hij met 25 mie nos boswachters en ecologen nagedacht over de coordinatie van de actie; hoe Hoe krijg je alle zaailingen op een ge- We zu menactie elk jaar groter, onder an- andere kwijt bij 1200 boeren, van schikte plantplek? Ze kunnen bin- minde dere doordat deze veel aandacht wie er 200 zijn aangesloten bij de Ca- nenkort ook meedoen aan een trai- hadde kreeg in de regionale media. Afgelo- ring Farmers en 1000 bij Bionext, een pen plantseizoen gaf hij meer dan ningsprogramma, dat bedoeld is om koepel van biologische boeren. Ook op te schalen. Ik laat dan zien hoe je 100.000 zaailingen weg. Komend econd twintig gemeenten hebben al toege- boompjes uitsteekt, verzamelt, labelt koms plantseizoen denkt hij er een miljoen zegd mee te doen. te kunnen uitdelen, door er een lan- en inkuilt. Hij heeft net gehoord dat en al Het oogsten van zaailingen begint Meer Bomen.nu vanaf 23 november even delijke actie van te maken. ‘Samen pas in november, maar de vrijwilli- 25.000 tot 50.000 zaailingen mag steed met drie mensen van Urgenda en één gers van Stichting MEERGroen heb- planten bij de Floriade in Almere. Hij de h van Stichting Nationale Boomfeest- ben nu al 40.000 fruitbomen inge- dag ben ik op zoek naar oogstplekken kuild. Die zijn afkomstig van een slaat geen aanbod af. ‘Ik wil in de ko- voor zaailingen, naar plantplekken, mende jaren doorgroeien naar de fruitkweker die ze kwijt wilde voor tien miljoen. Uiteindelijk moeten we loo naar vrijwilligers die willen helpen maar 1.25 euro per stuk. Anderhalve met planten en coördineren en naar naar een wereldwijde bomenactie. Ik ‘De week geleden belde een boomkwe- weet dat er in Afrika veel gedegra- sponsoren ker die 150.000 perenboompjes over Hij heeft naar eigen zeggen al geinte- had. Ze waren bestemd voor het bui- deerde grond is, maar hoe slecht de we resseerden gevonden voor 900.000 grond ook is, er zijn altijd wel bli tenland, maar door de coronacrisis bomen en struiken. Hij kan ze onder boomsoorten te vinden die er aan- konden ze niet worden vervoerd. De slaan.’ is gee ma NL ANP ANP nd.nl/nederland NL ANP nd.nl/nederland HEEL HOLLAND BNR Nieuwsradio moet reorganiseren GELD VOOR ‘PERSOONLIJK LEED’ DOOR GASWINNING ‘Verbod op buitenevenemer BAKT Kids AMSTERDAM BNR Nieuwsradio, onderdeel van de FD Mediagroep, gaat vanwege de co- ronacrisis reorganiseren. De ingreep gaat ten koste van twintig arbeids- plaatsen, waarvan iets minder dan de helft vaste banen zijn. Daarmee valt het totale personeelsbestand van BNR met ongeveer een vijfde te- rug, laat algemeen directeur Eugenie GRONINGEN Mensen die immateriele schade hebben geleden als gevolg van de aard- bevingen door gaswinning in Groningen, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van duizenden euro’s. Het gaat dan om bewo- ners van het gebied die ‘leed hebben ervaren’ of last hebben van gederfde levensvreugde’, zo maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dinsdag bekend. Volgens het IMG heeft de gaswinning impact op veel Groningers en Drenten. RENSWOUDE Er is tot nu toe geen bewijs dat be- Volgens het Crisislab is een besmet blematiek rondom evenementen, zo- zoekers van een evenement in de ting oplopen bij een binnenevene- dat ze de juiste maatregelen kunnen buitenlucht kans lopen om besmet ment wel een reëel risico. Maar met nemen. Onze bevindingen komen te raken met het coronavirus. aanvullende maatregelen zoals een Mojo natuurlijk goed uit, maar dit is goede ventilatie is dat risico voor een echt wat we in die grote berg publica- Dat concludeert Crisislab, een onder- gezonde bezoeker die jonger is dan 65 ties sinds maart van dit jaar hebben zoeksinstituut op het terrein van yei- van Wiechando jaar niet groter dan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.