Haarlems Dagblad: Perenbomenplanten.nu


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Haarlems Dagblad Oprechte Haelemfe Carrot 1656 Ctrl Eindelijk weer balletje gooien REGIO Zitplaatsen bij Haarsem Jazz even wennen Regio 8 Regio 3 VOOR HET LAATSTE NIEUWS HAARLEMSDAGBLAD.NL TIPS IN REACTIL 5 STADSREDACTILOHAARLEMSDAGBLADNI MAANDAC 24 AUGUSTUS 2020 Hoofddorper Franke van der Laan wil de wereld redden met bomenplant op grote schaal Perenbomen planten. Nu! Paul Lips paullipse mediahuis.nl Hoofddorp Aan de Hoofdweg Westzijde is het zaterdagochtend een drukte van belang. Op het stukje land – op steenworp af- stand van het dierenasiel – zak je bijna tot je enkels weg in de blub- ber. Vrijwilligers zijn druk bezig met bomenplant. ,,Tijdelijke bo- menplant”, legt initiatiefnemer Franke van der Laan uit. We noe- men dat ‘inkuilen’. Deze peren- boompjes staan hier tijdelijk en worden daarna uitgedeeld.” Hoofddorper Van der Laan is een man van veel woorden. En van idea- len. Het klimaat is iets van ons alle- maal”, vindt hij. Daarom moet er snel iets gebeuren. Bomen planten en we op zo groot mogelijke schaal. Onze kinderen een toekomst bie- den. Omdenken, zodat meneer Rut- te en mevrouw Schouten ook over tuigd raken van de noodzaak. Van der Laan’s initiatief krijgt succes, want het initiatief vindt landelijk al weerklank. Schimmel Bij het terrein is op een bord aan een hek het woord ‘baggerdepot’ te le zen. Het terrein is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze zaterdagochtend hoost het van de regen. „Ideaal weer”, vindt Van der Laan. Met de vrijwilligers is hij bezig de boompjes uit de nabije sloot te vissen en over te hevelen naar de plek waar ze ingekuild gaan worden. Ondertussen praat hij hon- derduit. Over zijn stichting Meer- Franke van der Laan en zijn team zijn druk bezig de perenboompjes ‘In te kuilen’. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGEN Groen, en over de boompjes die van- wege de coronacrisis versnipperd den. Dat is nu al zo’n succes dat de dig. „Ik wist niks van bomen en Franke van der Laan bestookt de op de achteroverleuners dan ge- dreigen te worden. meeste uitdeelboompjes al zijn op- planten maar leer elke dag weer verslaggever ondertussen met dui- beurt er niets. Ik ga uit van zo’n „Ze worden tijdelijk opgeslagen gehaald. nieuwe dingen. Ik sta wekelijks met zelingwekkende aantallen van bo twintig procent weldenkende men- in een koelcel. Maar daar mogen ze Belangstellenden die met de auto m’n blote voeten in de grond, heer- men die al zijn geplant en nog ge- sen onder de wereldbevolking. Een niet te lang blijven staan, anders aan komen rijden kijken teleurgelijk. Laatst heb ik bijvoorbeeld to- plant gaan worden, en vergeet in groengoeroe, ik? Nou ja, zo be worden ze aangetast door schim- steld als vrijwilligster Linda van der matenplantjes staan ‘dieven’. Dat zijn enthousiasme bijna de ‘social schouw ik mezelf wel een beetje. mel.” Anonieme bomenkwekers do- Aar ze bij aankomst ‘helaas, de bo- zijn stengels die de groei van de to- distancing’ in acht te nemen. De ver- Dat gefrutsel in de marge is aardig, neren de duizenden boompjes, Van men zijn op’ moet verkopen. Linda maten belemmeren.” Ook Linda’s slaggever doet ongemerkt een stapje maar gaat te langzaam. Heel Neder- der Laan en zijn team planten ze en is zo’n anderhalve maand betrokken taalmaatje, de uit Syrië afkomstige achteruit. In actie komen, daar land zou overal bomen moeten gaan delen ze uit onder belangstellen- bij MeerGroen en vindt het gewel- Tarek, heeft zich aangesloten. draait het om. „Als we gaan wachten planten. Wat zeg ik, heel Europa!” Gemeenten treden hard op tegen corona Marlies Vording kening met de coronamaatregelen. In Hoofddorp greep de gemeente zoekers verzocht weg te gaan. Dat mogelijkheid om op anderhalvem Langs de Oostenrijklaan stond za- Haarlemmermeer in de nacht van gebeurde zonder problemen. ter van elkaar een leuke avond Haarlem De politie is zaterdag- terdagavond een lange rij van wa- vrijdag op zaterdag in. Bar Josephi- hebben maar op het terras niet.’ avond massaal uitgerukt om een gens van politie en handhavers. nes aan de Tuinweg in Hoofddorp Terras Ook restaurant het naastgelege feest in een woning aan het Monaco- Agenten hebben de feestvierders moest de deuren sluiten omdat de tot en met 5 september moet de Bar Bistro Joseph, dat van dezelf pad te stoppen. Dat gebeurde op last naar huis gestuurd. De emoties lie- coronamaatregelen niet werden na- zaak de deuren gesloten houden. eigenaar is, mag voorlopig n van de gemeente Haarlem. pen daarbij hoog op. Na een woor- geleefd. Politieagenten zagen dat er Dat laten de eigenaren op Facebook open. ‘Wij vinden het heel spij denwisseling keerden de gasten de- veel gasten waren in de horecazaak weten. ‘Na lang wikken en wegen dat wij hier op worden afgereke Een woordvoerder laat weten dat salniettemin rustig huiswaarts. en op het terras. De bezoekers ston- hadden wij afgelopen weekeind want wij weten dat we met ons te agenten op het feest stuitten tijdens De politie heeft de geluidsappara- den schouder aan schouder, meldt voor het eerst sinds de coronacrisis er alles aan gedaan hebben om cen surveillance. Er bleken zo’n tuur in beslag genomen. Er zijn tij- de politie. een avond georganiseerd waarbij voor te zorgen dat dit een geslaag twintig pasten aanwezig te ziin zii dens het

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.