Heemsteder 17-6-2020 Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversitieit


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
klimaat en biodiversiteit -cuoons heel xxi NATUUR WHEREDER TER& Enorme rups len 2 Ne. Heemstede – Renée Vleck uit Heemstede stuurde deze foto in: “Op 19 april jl. zagen wij tij- dens onze eerste wandeling in het Meermondpark deze enorme rups. Later ontdekten wij dat het de wilgenhoutvlinderrups was, wel 10 cm lang, indrukwekkend”, aldus Renée. dar per ar- LEZERSPOS Foto aangeleverd door Boekhandel Eicken Miljoen gratis bomen voor Aanvullin op artike Meermor en Hagey Heemstede – Stichting Nationale kers. Dit zal altijd zo blijven, maar appelijke misstand en een Boomfeestdag, Stichting MEER- daarnaast is er een andere voor de aan de kortste weg van A Groen, Caring Farmers en Urgen- hand liggende maar weinig ge- B. in 2018 werd hij verkozen da slaan de handen ineen om ko- bruikte bron voor plantgoed: de tograaf des Vaderlands. mende winter minimaal 1 mil- natuur. Bomen en struiken plan- joen bomen gratis weg te geven. ten zich ieder jaar voort, sommi- g vrij, aanmelden noodzá- De meeste van deze bomen en ge soorten doen dat met duizen- Maximaal 30 personen met struiken zullen het Nederlandse den tegelijk. Veel natuurbeheer- er afstand. platteland gaan opfleuren in de ders halen overtallige zaailingen en: info@boekhandel- vorm van heggen en hagen rond- weg als ze niet gewenst zijn en of 023-5282472. om boerenakkers en erven. Maar versnipperen deze. iedereen kan aanspraak maken MEERGroen heeft inmiddels 13 op gratis plantgoed – van burger jaar ervaring met het verzamelen tot school tot bedrijf tot gemeen- en weggeven van zo’n 100 ver- te -want de natuur produceert ie- schillende veelal inheemse plan- der jaar een overdaad aan zaai- ten- en bomensoorten. Zo zor- lingen. Wanneer deze onder des- gen zij al 13 jaar voor meer groen kundige ecologische begeleiding in tuinen, erven en pop-up park- met vrijwilligers worden verza- jes. Tijdens de Nationale Boom- meld en elders geplant, kunnen feestdag van 2020 gaven zij ruim we met weinig middelen een ge- 100.000 bomen weg. De helft weldige uitbreiding van natuur staat nu bij boeren die zijn aan- genereren en tegelijkertijd CO2 gesloten bij Caring Farmers en de opslaan. Iedereen kan helpen via andere helft bij consumenten in www.meerbomen.nu. de tuin. Ik reageer even op ke stukje over war Meermond en Ha de Heemsteder v Een dingetje zo in een ander willen zetten. Jarawan In het artikel s Heksenpad t is en dat men moet betrede is juist niet Het is een knipoog, wa staat een bo je nog’. Regulier worden bomen en strui- Meer informatie op: ken afgenomen bij boomkwe- www.stichtingmeergroen.nl/. is het lieveheersbeestje wel zo lief? Er zit een ! ter het stukje m ‘overhoek plekje da ge voor hoofd enis van dus een droogg Heemstede – Lieveheersbeestier: ini 20 en ben

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.