Heemsteder 10-6-2020 Bloemenweides eerder op hun mooist


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
• Kom zo v Bloemenweides eerder op hun mooist de gic . (aannemers, groenbe- Bloemrijke bermen zijn niet al- drijven) aan te zetten tot insec- De inzendingen worden beoor- Regio – IVN Zuid-Kennemerland ex leen mooi om te zien, maar voor- tenvriendelijk beheer. Ook in de deeld door een deskundige jury. gaat per 1 juli onder strikte voor- of niest. V al goed voor de biodiversiteit . De strijd tegen de eikenprocessie- U kunt uw inzending indienen via waarden het excursieprogramma aangeme Vlinderstichting bevordert daar- rups kunnen bloemrijke bermen de https://www.vlinderstichting. weer opstarten. geval we om bloemrijke bermen, bijvoor- een rol spelen, doordat ze natuur- nl/bermbeheerder tot 5 juli 2020. Omdat IVN zich houdt aan het pend, me to (ontla landelijk (RIVM) beleid, betekent voer) dat voor al hun excursies: . Zorg er • Voor iedere excursie bent u ver- dan 10 Heemstede – Het zal velen opge- plicht zich vooraf in te schrijven. van de vallen zijn dat er de afgelopen ja- • Excursies hebben een maximaal • Was un ren steeds meer bermen en vel- aantal van 8 deelnemers per be- teraf e schikbare gids. Bij excursies met • Neem den met wilde bloemen in de ge: meerdere gidsen wordt het kijker, meente Heemstede verschijnen. aantal van 30 nooit overschre- door a Dat is een uitvloeisel van een den. De groep wordt bij meer- • Volga ‘bloeiende samenwerking tus- dere gidsen verdeeld (max 8 sen de gemeente en Stichting deelnemers per gids). Blijf z MEERGroen, een groene vrijwilli- • Bij de excursie wordt altijd een bij el gers organisatie met in totaal 150 onderlinge afstand gehanteerd zoda ha in ecologisch beheer in 6 ge- van tenminste 1,5 meter. • Deelname is niet toegestaan als Meer meenten. u en/of uw huisgenoten, ver- www kouden of grieperig zijn, hoest merl Normaal bloeien de bloemen- weides het mooist van half ju- ni tot eind juli, maar door de ‘bij- zondere weersomstandigheden’ (droogte en warmte) is de mas- sale bloei van vooral klaprozen, maar ook van nog wel 100 ande- Foto aangeleverd door Stichting MEERgroen re soorten extra vroeg. 16-6-20 Door de coronasituatie heb- zeer welkom. Ook een dagdeel maar die zijn bedoeld voor kinde- ben veel meer mensen de eco- helpen, of als u een wandeling ren om er hutten van de bouwen. logische en recreatieve waarde maakt en zwerfafval meeneemt. Het allerergste: sommigen steken ook links en rechts gewoon din- van Meermond (5.5 ha) ontdekt. Kortom: alle hulp is welkom. gen in de brand. Zo moest nu al Daardoor is het er vaak gezellig druk en vindt MEERgroen het fijn Hoewel verreweg de meeste 2-4 keer de brandweer komen. dat het bezoek zo toeneemt. mensen vooral genieten van het moois, worden er helaas vuilnis- Voor meer informatie kunt u con- Om al die arealen in optima- zakken met afgedankte barbe- tact opnemen met: le conditie te houden met maxi- cuespullen en blikjes achterge- Stichting MEERGroen, male biodiversiteit en recreatie- laten tussen de planten. Ande- Franke van der Laan, ve waarde zijn extra handen voor ren gebruiken de stokken om 06-48226490, de gezellige vrijwilligersgroep er kampvuurtjes mee te maken, info@stichtingmeergroen.nl. DIT BE Valstu nokooneratietuinen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.