Heemsteder 10-6-2020 Slenteren doro Park Meermond en Hageveld


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
16 10 juni 2020 Esc Home Kijk eens hoe mooi Heemstede is! Slenteren door Park Meermond en Hageveld Enc Tab Caps Loc T Shift Heemstede – Er zijn in Heemste de her en der prachtige plekken landelijk natuurgebied ontvouwt leerzame weetjes voor jongen Park Meermond. Een prachtig blologische boer. Interessante en te vinden. Zoals Park Meermond zich hier. Alles is prachtig groen en Hageveld. Unieke en fraale of staat in bloel onder vlijtig ge- oud. Deze borden zijn geplaatst stukken natuur, waar het heer zoem. Op een fraale distel slaan door de gemeente Heemste- lijk wandelen is. In de stroming we een steenhommel gade, Ver de. Naast speeltoestellen (Meer- van het Spaarne en de Ringvaart, der zien we in de bocht de grim tuin), aanschouwen we impone mond is namelijk ook een speel heeft dit gebied zijn eigen charge loop van het Spaarne. Moole rende kleurrijke velden vol wil- me met een bekoorlijke flora en landschapsplaatsjes, waar we ook de bloemen Zelfs bij deze regen fauna. Afgelopen zondag, tus- in de verte de Apenrots kunnen wolken worden ze niet minder sen de junibuien door, gingen we zien. sprookjesachtig. Veel bloeiende eens kijken hoe mooi Heemstede margrieten en prachtige klapro- hier eigenlijk is. Heksen- en Duurzaamheidspad zen die in deze junimaand in vel- We passeren het zogenaamde den en (langs) wegen te zien zijn. Heksenpad, een pad met boom- Een lust voor het oog zo’n bloe- Over de paralelweg op de Cruqui- stammen dat over een drassig menveld, waarin klaprozen als kleinere vruchtdoos heeft. De der. Hij geldt als een van de be parkachtige omgeving. In Heem- usweg, passeren we de voetbal- moerassig stuk naar het water dansende rode parels de hoofd- ze soort groeit vooral op bouw- langrijkste Nederlandse archi- stede is hij verantwoordelijk voor velden van HBC, waar weer druk loopt. Let op: het betreden hier- rol spelen. Daar word je stil van. land. De ruige klaproos (papaver tecten van de 20ste eeuw. Zijn Seroinanie Hageveld (1919-1922), getraind wordt, in lijn van de co- van is gevaarlijk. Dit staat ook spe- argemone) is de kleinste klaproos naam wordt vooral geroemd als vandaar de naam Jan Stuytpad ronamaatregelen. We slaan net cifiek op een bord aangegeven. De klaproos (15-30 cm) die te vinden is in ons kerkenbouwer in geheel Neder- dat door een bosje naar Hage- voor Meerlanden linksaf het Jan Niet doen dus. We vervolgen on- Nederland kent drie klaproos- land. land. Daarnaast komen kloosters, veld loopt. Groen en rust voeren Stuytpad op. We lopen langs ze weg. Bij een driesprong staan soorten. De gewone klaproos volkswoningbouw, Villa’s, zorgin hier de boventoon. In het slootje de voetbalvelden en een sloot- borden voor het Duurzaamheids- (papaver rhoeas), ook te zien op Architect Jan Stuyt stellingen, raadhuizen, bankge- een familie meerkoeten. Wat een je, waar we twee HBC-voetbal- pad, het pontje, het Heksenpad de foto, komt het meeste voor. Als we een rondje gelopen heb- bouwen en veel andere gebou- fabuleus stukje Heemstede is dit lers groeten die met moeite een en Hageveld aangegeven. Wij ne- Kenmerkend is de bloedrode ben, gaan we terug richting Ha- wen en zelfs stedenkundige plan- Langs Seminarie Hageveld lopen voetbal uit de sloot proberen te men het Duurzaamheidspad. On- kleur met een vrij brede vrucht- geveld en vervolgen we op- nen van zijn hand. Stuyt teken- we terug via de Nijverheidsweg vissen, die blijkbaar zijn doel iets derweg treffen we borden over doos. Daarnaast komt de kleine nieuw het Jan Stuytpad. Jan Stuyt de in Haarlem de nieuwe Bavo- naar de Cruquiusweg. te ver voorbijgeschoten is. We duurzame thema’s aan, bijvoor- klaproos (papaver dubium) voor, (1868-1934), was geen Heemste- kathedraal (1895-1898) met daar- slaan rechtsaf en gaan richting beeld over waterzuivering en de die qua uiterlijk slanker is en een denaar, maar geboren Purmeren- omheen voorname villa’s in een Tekst en foto’s: Bart Jonker Ctrl duurzaamheidspad Jickom Hageveld pontje FEXSEN PAC 307 Heksenpad. Margrieten. Driesprong. Midden in het groen. Meerkoeten bij Hageveld. Het Spaarne Jan Stuytpad Bosje rond Hageveld. Seminarie Hagev In de verte de Apenrots. Vele slootjes. Steenhomme

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.