Heemsteder 26-2-2020 Preventief kastn ophangen tegen eikenprocessierups


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
um waarop u uw bezwaarschrift schrijft. mschrijving van het besluit waartegen u bezwaar stuur een kopie mee van het besluit). Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift lagen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening bij ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure. zoz 2=20 Preventief kasten ophangen tegen eikenprocessierups R&DER do ap əv JC V28 5 Heemstede – Een paar weken ge- leden deed Stichting MEERgroen een oproep om materiaal en hel- per om preventief iets te doen aan de zich steeds verder uitbrei- dende eikenprocessierups. Daar is goed op gereageerd en inmiddels zijn er 60 mezenkasten en 45 vleermuizenkasten klaar. Die worden ingezet om respec- el tievelijk de rupsen en de vlinders r- Foto aangeleverd door van de eikenprocessierups met n, IN Zuid-Kennemerland natuurlijke middelen weg te la- ten vangen. aan de ervaren natuurgids. Verder Op zaterdag 29 februari wil is er veel aandacht voor de cul- MEERgroen zoveel mogelijk kas- tuurhistorie van het bos. ten gaan ophangen. Graag roept Vertrekpunt: parkeerplaats res- Stichting MEERgroen de hulp in taurant La Place Dreefzicht, Fon- van geïnteresseerden zonder al teinlaan 1, Haarlem. te veel hoogtevrees en schroef- De excursie duurt circa 1,5 uur. boormachines om het grootste Informatie: Hans Kerkhoff 023- deel van de nest kasten bij de lo- 5288577. caties van de nesten van vorig jaar op te hangen Verzamelen om 10 uur bij de kin- Vleermuizen- en mezenkasten in aanbouw (aangeleverd door Stichting derboerderij ’t Molentje, Burg- MEERgroen). meester van Rappardlaan 1 in Groenendaal. Nieuw klusmateriaal in de vorm tact opnemen met Graag van te voren aanmelden in van (2e hands) hardhout van (2e hands) hardhout is nog Stichting MEERGroen, tel. 06-48226490 of via: verband met catering, technische steeds welkom. voorbereiding en instructies. Voor meer informatie kunt u con- info@stichtingmeergroen.nl. P205 Parnassia marten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.