HC 11-3-2020 Nldoet projecten Stichting MEEGroen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Frans Witteman HAARLEMMERMEER Een verblijf op de Intensive Care (IC) kan nog lang gevolgen hebben. Zowel voor pati- enten als hun naasten. Om lotgeno- ten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen gaat op dinsdag 17 maart het IC-Café van start. Het IC-Café wordt georganiseerd vanuit de intensive care van de loca- ties Haarlem en Hoofddorp van het Spaarne Gasthuis. Patiënten, hun naasten, nabestaanden en zorgver- emotionele gebeurtenis die ook na ontslag uit het ziekenhuis nog veel impact kan hebben”, vertelt Helen Hoeboer. Zij is ic-verpleegkundige op beide locaties van het ziekenhuis en een van de initiatiefnemers. “Een IC-opname is een ingrijpende peri- ode waarin een patiënt ernstig ziek is en die nog lang gevolgen kan heb- ben. Na de IC-periode hebben voor- malig patiënten, hun naasten en na- bestaanden vaak veel vragen. Ook kunnen klachten optreden. Het IC-Café is een platform om ervarin- kelijken van lotgenotencontact, het dere IC’s dan die van het SG, staat ook in de watter verhogen van zelfvertrouwen van steeds een onderwerp centraal wat verder: “Uiteraa voormalig ic-patiënten en naasten te maken heeft met een verblijf op de koffie met ie en het opdoen van kennis over de de intensive care. Voor 17 maart is verzorgen wij e korte- en lange termijngevolgen van dat ‘Delier op de IC’. Het is altijd eet kritieke ziekte en ic-behandeling. Het IC-Café wordt gehouden in waarbij in vijf “Na deze periode kunnen licha- dorpshuis d’Oude Waterwolf, gewerkt. Het melijke, psychische en cognitieve Kromme Spieringweg 436 in Vijf- wordt gelukk problemen blijven bestaan. Aan dit huizen. Het programma start om door het Oral ziektebeeld is de naam Post Intensi- 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. In keurd.” ve Care Syndroom (PICS) gegeven. 2020 worden IC-Cafés gehouden op Deze gezondheidsklachten kunnen 16 juni, 22 september en 15 decem- DRAAIBOEK een niet te onderschatten invloed op ber. Aanmelden is wenselijk en kan voorbereide mensen hebben”, weten intensivist via: iccafe@spaarnegasthuis.nl. en de laats ze erg drul komt een pas. “We NLDoet projecten vrijwillige afkomsti Stichting gen voor uit mijn MEERGroen NLdoet feit dat HOOFDDORP In 2019 deden ander landelijk bijna 400,000 mensen mee zelfs ir aan ongeveer 10.000 NLDoet gebeu klussen. Dit jaar belooft het nog jaar be meer te worden. Het idee achter werk NLDoet is, om samen de handen uit leuk de mouwen te steken en ‘er iets gezo moois en sociaals van te maken. Dat nog idee past perfect op de doelstellin- gen van Stichting MEERGroen: M.E.E.R staat namelijk voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden die met actieve burgerparticipatie kan worden bereikt. Met bijna 800 vrijwilligers heeft de organisatie ruim 150 hectare openbaar groen en stadslandbouw in ecologisch beheer in 35 projecten in Haarlemmermeer en regio. ad 11-3. 20

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.