NH 23-10-2019: 3 H’meerse initiatieven in Duurzame 100


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
23 OKTOBER 2019 NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER. PAGINA 5 3 H’meerse initiatieven in Duurzame 100 gaan Vers HAARLEMMERMEER – Al 1 jaar wordt OP de Dag van de Duurzaamheid in Amsterdam bekendgemaakt welke men- sen en organisaties morele en praktische duurzaamheid op de kaart hebben gezet. Dit jaar gooit Haarlemmermeer hoge ogen. FRESM MEERGROEN OP PLEK 21 5. De lijst, die wordt samenge- steld in samenwerking met Bosbeheer in landgoed Groenendaal. De stammetjes gaan naar Trouw, werd 10 jaar lang aan- speelbos Meermond om hutten van te bouwen. (FOTO: AANGELEVERD) gevoerd door wetenschappers, politica en bedrijven. In 2019 moment werkt De Ark aan een tuur aanleggen en beheren. gooide de jury het over een an- fonds om arme mensen te hel- “We gaan niet klagen of ein- en auteur naar keuze in dere boeg. Want niet alleen pen als zij nieuwe en zuiniger deloos vergaderen, maar ste- aan de top gebeurt het nodi- elektrisch apparatuur willen ken de handen uit de mou- ge, ook daaronder gebeurt veel. aanschaffen. wen.” Sinds de oprichting in Verrassend kwam Haarlem- 2011 zijn, met duizend vrijwil- in mermeer goed uit de verf. Energy Battle ligers, ruim 35 projecten op 155 Op plek 43 eindigde De Energy hectare gerealiseerd, verdeeld fhuizen Groene Kerk Ark Battle, ontstaan bij hockeyclub over zes gemeenten. Daar is de Op plek 92 staat De Ark in De Reigers in Hoofddorp. Een club trots op. Want al die pro- sloot bij Vijfhui- Overbos. Groene kerken zijn innovatief concept gericht op jecten dragen hun steentje bij tober meerdere va- geen bijzonderheid meer, maar energiebesparing door ge- aan het bestrijden van de ‘eco- ffen aangetroffen. De Ark geeft daar een eigen in dragsverandering. Het com- logische crisis’. M.E.E.R Groen m drugsafval. Een vulling aan. Het kerkgebouw is bineert een wedstrijdelement werd opgezet door Franke van lweer Kennemer- verduurzaamd met zonnepa- met geavanceerde monitoring- der Laan, die na 25 jaar carri- r vaten van 1000 nelen, een ondergrondse wa- techniek en kennisontwikke- ère in professioneel groenbe- lagen. Daarnaast teropslag en een tuintje met ling. De hockeyclub ontwik- heer bedacht dat burgers sa- e waterkant zijn insectenminnende bloemen. kelende zelf een systeem om men kunnen bijdragen aan De kerk bestrijdt voedselver- het energiegebruik bij te hou- een groene revolutie. Met aatse voor onder- spilling met een ‘voedselkast- den. Binnen een jaar werd prijzengeld voor burgerparti- ..Ook de recher- je’ aan de buitenkant van het 1.500 euro bespaard op ener- cipatie zette hij de stichting op. lagen voor deze gebouw. En De Ark biedt on- giekosten. “Leuk voor jou, mij, de wijk, de drugsafval ge- derdak aan een Repair Café. biodiversiteit en goed voor een Bij een zwem- Nieuw is dat de leden en de MEERGroen samenleving die nog 100.000 t met mogelijk voorganger de Energiebank En op plek 21 eindigde Stich- jaar mee kan.” n xtc-lab. Haarlemmermeer hebben ting MEERG Roen. “I+I=5″, opgericht om verspilling van zegt M.E.E.R Groen, waar vrij- Alle honderd winnaars: energie tegen te gaan. Op dit willigers samen (nieuwe) na- willigers samen (nieuwe) na- verhalen.trouw.nl/duurzame100 5

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.