NH 9-10-2019: Van dalen Vernielen Voedseltuin


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
9-10-19 MEERLOKAAL Vandalen vernielen Voedseltuin CIRCULAR FOODSTORE JON Al vanaf mij voor Nieuws mermeer or trouwe leze eens bij he men. En moment diging in dwalen. ‘even naa vervolge weg mij ten in. DOOR A Donde de ik Vandalen hebben vele producten, zoals pompoenen, in de voedseltuin vertrapt en de boek kapot gemaakt. (FOTO: MEERGROEN) naar H het m aut HOOFDDORP – De voedseltuin van Stichting MEERGroen is af- die steeds meer onder span- maar gelopen weekend doelwit geweest van vandalisme. Met de voed- ning staat met te veel mensen, mak! seltuin in Park2020 biedt MEERGroen in goed vertrouwen pro- te veel consumptie, te veel vlie- lend ducten om te proeven en om van te genieten. Maar afgelopen gen, te veel alles eigenlijk. In- kleu weekend is hier veel kapot gegooid en vertrapt. De stichting wil tussen kraakt en piept het eco- det graag achterhalen wie de vandalen zijn. systeem, met de klimaatcrisis, pan plastic soep en sterk afnemen- dad TUIN IS GEVESTIGD handen uit de mouwen steken de biodiversiteit. Maar soms is IN PARK2020 om er samen wat moois van te het erger, dan lopen we aan te- te maken. gen blinde haat of stupiditeit Stichting M.E.E.R. Groen is al “Vanuit die gedachtegang pro- die alleen maar gericht is op Fr sinds 2011 actief in de Haarlem- beert MEERGroen zo veel mo- kapot maken. Zoals afgelopen mermeer. M.E.E.R. staat voor gelijk mensen te mobiliseren weekend op onze voedseltuin de Maatschappelijke, Ecologi- om er samen iets leuks van te in Park2020 in Hoofddorp.” sche, Educatieve, Economische maken met bloemenweides, Van der Laan zou graag horen en Recreatieve meerwaarden boomgaarden, Pop-up park- van eventuele getuigen wie er die met actieve burgerpartici- jes en stadslandbouw,” meent jes en stadslandbouw,” meent wellicht over dit stupide vanda- patie voor elkaar te krijgen is. Franke van der Laan van Stich- lisme heeft gepocht in zijn ei- Dus niet (te veel) vergaderen ting MEERGroen, “Veel van wat ting MEERGroen, “Veel van wat gen omgeving. Franke van der en praten, maar zelf verant- MEERGroen doet, wordt niet MEERGroen doet, wordt niet Laan: 06-48226490 en info@ woordelijkheid nemen en de begrepen in een samenleving stichtingmeergroen.nl . at e to € Aanmelden als vrijwilliger bij Pier K

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.