Heemsteder 24-7-2019 Pruimentijd op Meermond


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Kleren aan die tegen een stootje kunnen en het survivalavontuur voormalige Juffershuis, nu Gaste- plaatsje op www.gaatumee.nl. kan beginnen. rij Leyduin. Vertrekpunt: Gasterij Leyduin, 7 Vaders en moeders mogen ge- minuten lopen vanaf de parkeer- zellig meebouwen, maar kun- Zin om mee te doen? Reser- plaats. Parkeerplaats Leyduin, nen ook lekker wat drinken in het veer nu om zeker te zijn van een Woestduinweg 4, Vogelenzang. Pruimentijd op Meermond komt uit D). Heemstede – De zomervakan- is. Laat de appels nog maar even tie is begonnen. De vrijwilligers hangen, die zijn nog lang niet rijp. van Meergroen, zelf in vakan- De pruimenbomen op de helling, tie bezetting, zagen vrijdag op die hangen nu vol. Je herkent ze hun wekelijkse werkdag met ge- aan hun diepe kleur, en de mak- noegen de eerste ouders met kelijke manier waarop ze van de p de hoek van Zandvoortse- kinderen komen genieten. Lek- tak loslaten. Wie moeite moet an en de Asterkade apparte- ker wiebelen op de speeltou- doen om een pruim los te rukken, entencomplex ‘De Rozenburgh; wen, ontspannen bouwen aan krijgt een onrijpe pruim als belo- ebouwd in 1973. Vóór die tijd een hut voor een dag, of een kei- een hut voor een dag, of een kei- ning. Inderdaad, zuurpruim. Vrij- g de omgeving er heel anders harde glijvlucht maken op de ka- dag wordt er opnieuw gewerkt met onder meer het café van belbaan. Het is de kinderen ge- op Meermond. De vrijwilligers sen en iets verderop aan de gund, na een jaar hard buffe- vertellen je graag waar het rijpe sevaart het huisje van Hol- len in de schoolbankjes. De fruit- fruit hangt. bomen om hen heen hangen al Voor wie zin heeft, kom plukken, Pruimen van Meermond, klein vol met fruit. De lage, prikken- of help een handje mee. Wie eer- maar fijn (foto aangeleverd door de, kruisbesstruiken gaven vorige der wil komen plukken is ook wel- Meergroen). week hun eerste vruchten al prijs kom. Neem een bakje rijp fruit aan de leerlingen van de Molen- mee naar huis, dan blijft er ge- Op 27 september is er natuurlijk werf. Maar wie goed kijkt ziet dat noeg over voor iedereen. Het weer het traditionele Oogstfeest er nog genoeg fruit voor handen onrijpe fruit komt later dit jaar. op Meermond. GARI 24-719 BioMarkt in Haarlemmer Kweektuin /texbenzinestation stond le hoek van de Zandvoort- vaar nu de flat De Rozen- Haarlem – Op zaterdag 3 augus- hat. Foto van 1969. tus vindt er een Biomarkt plaats tussen 10 en 15 uur op het voor- ers Augustinessen zijn terrein van de Haarlemmer n uit Mariënheuvel en kweektuin, ingang Kleverlaan 9 ama

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.