Haarlems Dagblad: Onkruid bestaat niet


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
23 E Y Q R U T W Tab. woensdag 26 juni 2010 10 Regio ‘Onkruid, dat bestaat niet Werknemers L’Oréal helpen wieden en oogsten Ecoloog wil geld verdienen aan bloemenweides waarde van bloemenweides”, stelt Van der Laan die blij is dat het vooral twintigers en dertigers zijn die hem Linda Gottmer vandaag helpen. ,,Die generatie ziet gottmerhollandmediacombinatie nl goed in dat er nu écht iets moet ver- anderen in de omgang met onze Hoofddorp ..Als we zo’n twin leefomgeving.” Anders dan oudere tis emmers vullen met rarelaars, generaties of de overheid, vindt de hebben we voor 2000 euro aan ecoloog. zaad”, legt de Hoofddorpse eco- „De overheid ziet bij de indeling loog Franke van der Laan aan een van land vooral steen en beton als groep medewerkers van het Ne inkomstenbron. Groen wordt ge- derlands hoofdkantoor van l’o- zien als kostenpost en daar wordt real uit. Zestaan dinsdagochtend jaar in jaar uit op bezuinigd. Daarbij onder de schaduw van een boom wordt alles steevast weggemaaid. De aan de rand van het Ravensbos. mensen die deze taak voor de ge- meente uitvoeren, de aannemers, Ondanks de hitte dragen de vuldiga hebben weinig affiniteit met de na- zestig L’Oreal-werknemers allemaal een lange broek, een shirt met lange tuur en er ook vrijwel geen kennis over.” mouwen en dichte schoenen. Heet, maar nodig: ze gaan een ochtend Met zijn stichting MEERgroen kruiden wieden en zaden oogsten in wil Van der Laan de overheden be- een 2,5 kilometer lange strook bloe wijzen dat groene zones met een menweide langs de Utocht. Het grote biodiversiteit meer dan alleen Franse cosmeticamerk organiseerde plezier opleveren, en dat er ook geld deze vrijwilligersdag samen met na- mee verdiend kan worden. tuurorganisatie MEERgroen uit Hoofddorp 15.000 euro Kleurrijk „We hebben in 2007 voor 3000 euro aan zaad in deze bloemenweides ge- Voor een leck is het een kleurrik pa- zaaid. Nu wil ik met een zaadbedrijf let met rode, paarse. gele en witte bloemen. Vlinders, blien, torretjes 10.000 tot 15.000 euro gaan verdie en andere insecten fladderen er en- nen”, legt hij uit. ,,Een klaproos bij- voorbeeld levert al 25.000 zaadjes thousiast doorheen. Voor Van der per plant op. Als we die plukken en Laan zijn deze bloemenweides langs deels uitstrooien en deels verkopen het water van de IJtocht als zün kin- zit er gewoon een verdienmodel in deren. deze stukjes grond.” In 2007 zaaide hij de eerste zaad- Georganiseerd verzamelt een deel jes en meer dan tien jaar lang onder- van de vrijwilligers ratelzaad in em- hield hij de bloemenzee. Door geba- lanceerd te wieden en te zaaien deed mertjes. Anderen verwijderen dis- hij zin best er zo veel mogelijk soor- tels, zuring en riet: soorten die an- ten planten en dieren naar toe te dere bloemsoorten verdrijven. Van trekken. Vaak deed hij dit zonder Ook bij onkruid wieden moet je opletten. de verwijderde planten wordt door FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER budget van de gemeente. In septem- MEERgroen compost gemaakt. ber 2018 kreeg hij pas officieel het hij tuinhandschoenen en tuinge minste één van de vele ecologische grond in duwt en fanatiek een zu- Of Van der Laan zijn verhaal hele beheer van de 2,5 hectare (dus ruim reedschap uitdeelt. ,,Er bestaan al- misverstanden waar hij zich druk ring de grond uit trekt. „Dit is écht van L’Oréal is nog maar de vraag. ,,Ik maal aankomt bij alle vrijwilligers twee voetbalvelden) aan bloemen- leen ongewenste soorten. Wat als over maakt, de wereld uit helpen. werken, heel anders dan een dag op heb er een orchidee uitgetrokken”, weides in handen. ongewenste soort gezien wordt, ver- Zwetend gaan de vrijwilligers aan kantoor zitten.” ,,Onkruid bestaat niet”, legt de schilt per grond en jaargetijde.” Met de slag. ,,Ik had hier echt zin in”, roept er een triomfantelijk. Van der Wat is het doel van deze dag? „De Laan kijkt zorgelijk: „Dat had niet ecoloog (65) de vrijwilligers uit als deze opmerking wil de ecoloog ten zegt er één terwijl hij een spade de vrijwilligers bewust maken van de gehoeven.” vrouw gewond Onzekere toekomst voor paviljoen bij aanrijding Van onze verslaggever Wessel Mekking Overveen Een vrouw op een fiets is dinsdagmiddag ge- wond geraakt bij een aanrij- ding op de Zeeweg in Over- veen. Haarlemmermeer De toekomst van het paviljoen aan de recreatie- plas in het Haarlemmermeerse Bos is onzeker. Het college van B en W sluit verkoop of sloop van het mar- kante bouwwerk niet uit. Na het zo- merreces wordt een besluit geno- men over de toekomst van het ge- bouw, dat gedeeltelijk in het water ligt. De vrouw wilde rond tien voor vierde Zeeweg oversteken toen zij de snelheid van een nade- rende motor verkeerd inschat- keken bij het nemen van een besluit over de toekomst van het paviljoen. Het is vooral ‘een politieke discus- sie’ of het wordt gesloopt, verkocht of hersteld, aldus de zegsman. HAP-fractievoorzitter Johan Rip stelde de staat van het paviljoen in januari aan de orde tijdens een ge- meenteraadsvergadering. Hij sprak van een ‘treurige aanblik’. Het raadslid wilde toen van het Haar- lemmermeerse college van B en W weten ‘of het een indicatie kan ge- ven wanneer we dit weer eens gaan opknappen’. Verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens (HAP) antwoord de dat nog werd gekeken wie verant woordelijk was voor de geleder schade Het us De fietsster dacht het nog wel te redden, maar voordat zij de oversteek had gemaakt, kwam zein borsing met de mo- torrijder De vrouw kwam ten val en raakte gewend. Zo is voor na dere one or Het werd als gemeentelijk paviljoen gebouwd voor de Floriade in 2002. Her door de New Yorkse architect Hani Rashid ontworpen gebouw kostte bijna vier miljoen euro. De toenmalige koningin Beatrix open- de het Haarlemmermeer Paviljoen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.