HC 11-6-2019 Franke van der Laan te gast bij Blokker


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Een kijkje ac en Foto Eigen Franke van der Zebrazorg zwaar Laan te gast bij getroffen door Blokker noodweer HEEMSTEDE Ecoloog VOGELENZANG Hert Franke van der Laan geeft noodweer van vorige woensdag 19 juni vanaf week heeft door het hele 10.30 uur een lezing over land voor aanzienlijke zijn boek ‘Code rood – in schade gezorgd. In deze oorlog met onze leefom- regio waren het voorna- geving’ bij boekhandel melijk omgewaaide Blokker (Binnenweg 138). bomen die schade Er worst gestart in de veroorzaakten en voor boekhandel en na 20 overlast zorgden. minuten wordt per fiets Boerderij Zebrazorg in vertrokken naar de Vogelenzang, dat zich op Vrijheidsdreef voor maatschappelijk vlak nadere verdieping. inzet voor mensen van Ellen Toledo Franke van der Laan is alle leeftijden, kreeg het ecoloog, veranderingsma- tijdens een onweersbui HEEMSTEDE De Nederlandse Tui- nager en ontwikkelings- zwaar te verduren. Een nenstichting hield maandag 10 jun wervelwind trok een een Open Tuinendag in Haarlem spoor van vernielingen. Heemstede Aerdenhout. I Diverse oude eiken van de Heemstede kon een kijkje genome bomensingel rondom de worden in de ‘vier seizoenentui boerderij werden van Jan Brouwer aan de Johan W ontworteld en het dak genaarlaan en in de tuin ‘Onder van het eendenverblijf Linde’ van Else Bezemer aan werd afgerukt en twintig Overboslaan. Tijdens de Open I meter verder neerge- nendag werden de bezoekers kwakt. Een boom kwam onthaald en werd er met liefde werker. Hij heeft een neer op het nieuwe de eigen tuin verteld. Jan Brou lange carrière bij de instructielokaal. Een gaf elk uur een rondleiding in Verenigde Naties en het zware tegenslag voor de niet zo’n grote maar qua beplan internationale bedrijfsle- stichting, maar gelukkig en ontwerp prachtige tuin die ven achter de rug en is vielen er geen gewonden nog steeds actief in en wonder boven wonder talloze natuur- en bleven ook alle dieren milieuorganisaties. Zij boek ‘Code rood’ geeft aan dat we de handen uit de mouwen moeten steken. Het is een boek over de meest heikele en onderbelichte kant van de klimaatproblematiek: het feit dat we als menselijke samenleving de relatie met het ons omringende ongedeerd. Het verhaal Hillegommerdijk 5 ecosysteem uit het oog van Zebrazorg leverde landelijke persaandacht www.globalgard verloren hebben. Van der Laan beschrijft een korte op, Hart van Nederland termijn oplossing om tijd kwam te winnen om de enorme langs mammoettanker van om ingesleten procedures opna- aan te passen en Verkoop daarnaast ook de lange maken. Ben je op zoek naar onderho termijnoplossing: leve het zinvol vrijwilligerswerk groene liberalisme! De of zoek je hulp? entree is vrij, maar Neem gerust contact met ons op. reserveren is gewenst. Dit wij helpen je graag! kan via 023-5282472 of info@boekhandelblokker. Humanitas Zuid Kennemerland nl. 023 576 3440 zuid-Kennemerland@humanitas.nl Hoofddorp Tel. 023 – Zondag Ope GARDEN GLOBAL Elbert Roest humanitas B.v.d. mes te WANAW 19-19

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.