NH 20-3-2019 Afzien voor Lions Leden Haarlemmermeer-Host op Nldoet klus


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
het mo- ting in 2 helpen de tuin opknappen. “Al- leen… daar waren ze op ment dat ik er aankwam ook be- zig met schilderen.” De regen en de kou had ook hier de vrij- willigers binnen gehouden. Toch maken veel artikelen op De Chinese Muur krijgt al aardig vorm. (FOTO: FACEBOOK: HET WERELDPLEIN) deze pagina duidelijk dat er nog voldoende bikkels waren af- HOOFDDORP. Een groep kinderen van o tot en met 13 maar nadat het droog werd, gelopen weekend die, net als vrijwilligers heeft zaterdag op jaar uit Graan voor Visch, een konden de actievelingen aan onze Koning, het mindere Het Wereldplein, een school- ‘Chinese muur’ geplaatst. het werk. Ook werd geschof- weer gewoon trotseerden. plein en ontmoetingsplek voor De morgen begon wat buiïg, feld en schoongemaakt. ‘Kom helpen de tuin opknappen’ bij de scouting in Zwanenburg is vanwege het weer ook schilderen geworden. (FOTO: ROWIN VAN DIEST) Afzien voor Lions Leden Haarlemmermeer-Host op NLdoet klus y HOOFDDORP – De weergoden zaten zaterdagmorgen 16 maart lemmermeerse klei wel heel niet mee voor de klus die de Lions Club Haarlemmermeer-Host echte klei was, hebben de har- had aangenomen in het kader van NLdoet. Ze trotseerden re- de werkers daarbij wel ervaren. gen en wind, maar vooral de zompige Haarlemmermeerse klei, Steeds kregen ze meer waar- om bomen te planten, samen met de Stichting MeerGroen. dering voor de polderjongens die na de drooglegging in 1852 De natuurstrook grenzend van Haarlemmermeer met de aan Hospice Bardo en achter hand sloten en greppels moes- het Janssoniushof in Hoofd- ten graven. De ringvaart is met dorp was de place to be. Maar een lengte van 62 kilometer de Lions Leden, die hulp kre- ook met hand gegraven. Ook gen van buurtbewoners ,lie- dat ging door hen heen. ten zich niet onbetuigd om De hele operatie van 16 maart, gezamenlijk de tachtig bes- onder leiding van Franke van senstruiken en tien fruitbo- der Laan, staat nu in de boe- men te planten. ken als een taaie, lastige klus. Maar alle hulde aan de vol- Even lachen naar het vogeltje! Klei houders die het toch voor el- (FOTO: LIONSCLUB HAARLEM- MERMEER-HOST) De ontdekking dat de Haar- kaar kregen. me Het is afzien in de zompige klein van de Haarlemmermeerse polder, maar de Lions laten zich niet kennen. (FOTO: LIONSCLUB HAARLEMMERMEER-HOST) 203-19 ZONDAG OPEN van 11.00 – 17.00 uur THINCENTRUM Global Global Garden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.