HD 30-10-2019 Politie schiet hnd stadsnomaden neer


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
totik zelf door heb dat dit wel een heel rare datum is. Leven zonder horloge? Ik zou het cens moeten proberen. Ik kijk de hele dag op mijn linlerpols of het al tijd is voor kof- fie, een boterham, of bedtijd. Alles wordt afgemeten. ‘Moet je weg, vragen mensen toen de Muur net was gevallen en we met een oud vliegtuig een stuk of vijf tussen- stops maakten. Reizend van west naar oost raak je dan tijd kwijt. Je biologische klok raakt van de leg. Iedere keer weer opnieuw beginnen en maar draaien aan dat horloge- ik dat altijd wel willen: bij de dag leven. Opstaan als het licht wordt en naar bed als de duisternis invalt. Maar dan het liefst ook meereizen met de zon zodat je doorlopend lekker lange zomeravonden hebt. Een le- ven lang zomertijd. End Page Down commissie: ng FOTO gels Politie schiet hond van stadsnomaden neer 30-10-19 veilig is speelbos de Cruquiushaven in Heemstede nog voor jeugd?’ edure’ niet gevolgd. daardoor – aldus de en van beide in aan- kenning door de ge- missie oordeelt ove ontbinding van de Techt is. Stadsnomaden aan de rand van Meermond. Rechts labrador Rocky van een van de bewoners. FOTO RICHARD STEKELENBURG g van deze krant ak van de bezwaar- sie bij de advocaat Taad terecht. De ge- He het document al rder te hebben ver- document is nooit aangekomen. Hoe uidelijk an de commissie het collegebesluit. e nieuwe wijkraad Tien jaar geleden werd de voor- egels heeft gehan- malige vuilstortplaats Meermond ing van bestuurs- Richard Stekelenburg Bewoners: ‘Hoe omgetoverd tot kinderparadijsje in bewoners heeft r.stekelenburg@hollandmediacombinatie.nl het groen. De jeugd maakt er sinds- en brede oproep dien met plezier gebruik van. En dat om een nieuwe Heemstede Omwonenden van kan ze heus blijven doen, zo verze- en en om kandi- kert een woordvoerder van politie. we wijkraad te vragen zich ernstig af hoe veilig kin- „Dit was een incident. Die hond, die collegebesluit. derspeelbos Meermond nog is voor is er nu ook niet meer. Het park is j aan de voor- de jeugd. De politie blijkt daar afge- weer even veilig als het was.” form de veror- lopen donderdag een hond van ten aan de Cruquiushaven, gevolgd Om kwart voor één donderdag stadsnomaden in het park te hebben door gegil. kreeg de politie een melding uit bij dat stand- neergeschoten. Dat gebeurde na een In speelbos Meermond zijn hon- Meermond, zo bevestigt ze. „Er wa- is volgens een bijtincident met twee kinderen. den helemaal niet toegestaan, ook ren twee spelende kinderen gebeten an doordat in niet aangelijnd. Deze dinsdagoch- en de hond liep nog steeds los. Om- is vastgelegd Het was nog lang niet iedereen op- tend komt Rocky, een vriendelijk dat hij een gevaar vormde voor de n procedure gevallen dat drie van de nomaden- ogende labrador, kwispelend gedag omgeving en de eigenaar hem niet is opgestapt. bootjes die eerder bij molen de zeggen. Het is de hond van Johan te pakken kreeg, is besloten hem ieuwe wijk- Hommel in de Molenplas lagen, nu van der Meer (58), bewoner van een neer te schieten. Het beest is daarna pep gedaan, hier zijn aangemeerd. Langs het van de bootjes. ,,De hond die is neer- afgevoerd door de dierenambulance een verkie- Spaarne liggen ze, vanuit het park geschoten, is van mijn buren”, ver- en later afgemaakt.” volledig aan het oog onttrokken telt hij. ,,Hij ging wegrennende kin- Met de kinderen gaat het voor zo- door dichte bosschages. Je moet het deren achterna. Tja… De politie ver bekend goed. Ze zijn ter plaatse glibberige, van boomstammetjes schoot hem neer. In de ambulance nagekeken door ambulanceperso- gemaakte ‘Heksenpad’ in een dras- hebben ze hem daarna laten insla- hebben ze hem daarna laten insla- neel en overgebracht naar een zie- sige uithoek van het park aflopen pen.” kenhuis voor een tetanusprik. n om er überhaupt bij te komen. Het De buren van Johan laten zich de- De eigenaar van de neergeschoten is dat er af en toe een flinke wiet- ze ochtend niet zien. Die liggen nog hond is voor verhoor meegenomen om te wen- damp hangt en er zo nu en dan een op één oor, denkt hij. naar het politiebureau en vervol- ng is daar- aggregaat staat te brommen. De drijvende stadsnomaden we- gens weer heengezonden. twee jaar Zonder dat de politie daar verder ten dat hun langste tijd in Meer- De politiewoordvoerder: ,,We be- ruchtbaarheid aan heeft gegeven, mond er bij deze opzit. „We krijgen grijpen dat zo’n incident tot com- nodig”, blijkt dat agenten donderdagmid- als het goed is vandaag een brief dat motie leidt, maar meer dan een inci- . Niet al- dag hebben ingegrepen na een inci- we ook hier binnen zoveel dagen dent was het echt niet.” M. zelf, dent rond de bootjesbewoners. Spe- weg moeten. Waarheen? De volgen- Labrador Rocky loopt – zolang hij nemen, lend kinderen liepen in het park de gemeente maar weer pesten, en zijn baasje hier nog mogen zijn- bijtwonden op van een van de hon- denk ik. Ik heb niks meer, ik heb al- kwispelend een rondje. Vogels asdag 12 den bij de boten. leen mijn bootje. Dus ja, wat moet kwetteren. Verder is alles rustig in Rond 13 uur klonken er twee scho- ik?” Meermond.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.