HC 15-1-2019 Filmploeg in Groenendaal


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
ologische producten Hieraan geven wij kkeling gehoor. Zon- van het project is de por kerst 2019 open te Eigen Foto Een artist impression van de nieuwe passage. Filmploeg in Groenendaal TV-opnames ‘BinnensteBuiten in Groenendaalse bos Ellen Toledo en vertelde hoe jonge aanplant ge- je de esdoorn zijn gang laat gaat, oogst en doorgegeven wordt voor overwoekert hij op een gegeven mo- een kans op een tweede leven. Na- ment het hele bos en is er geen dat Van der Laan instructies had ruimte meer voor andere flora”, ver- gegeven aan de groep vrijwilligers, telt Rogier. ,,De heer Van der Laan gingen ze onder leiding van bos- heeft voor zijn klimaatneutrale bos- wachter Rogier Veldhuisen aan de sen altijd nieuwe aanplant nodig. slag. Er moesten zo’n 3.000 jonge Dit gebied hebben we als oogstge- boompjes, zoals esdoorns, hulst en bied voor hem gereserveerd en mag beukjes op een door Rogier aange- hij er alles aan jong spul uithalen wezen plek gerooid worden. Op de wat nog herplantbaar is. Een deel vrijgekomen plekken werden daar- daarvan wordt ingepland om een na 5.000 bloembolletjes (stinsenbol- nieuw bos te creëren en een deel letjes) gepland om te laten zien hoe wordt weggegeven op de boomweg- St. MEERGroen meewerkt aan meer geefdag”. Na de filmopnames begaf biodiversiteit in het bos. ,,Voor het de filmploeg zich naar een pop-up herstel van het landgoed is het park in Hoofddorp, waar Van der noodzakelijk dat de groei van be- Laan liet zien hoe een tweede leven paalde bomen bestreden wordt. Als voor boompjes er precies uit ziet. HEEMSTEDE Het was vrijdag 11 ja- nuari een bijzondere dag voor de vrijwilligers van Stichting MEER- Groen. Een filmploeg van het KRO- NCRV programma ‘BinnensteBui- ten’ was in het Groenendaalse Bos om filmopnames te maken tijdens hun werkzaamheden rond het the- ma boompjes. Franke van der Laan (directeur St. MEERGroen) liet zien Eigen Foto van dwijd ofdkussen tot badkamer en dingkast aan schoenen en jaren onder- uisbezoeken ht bijdraagt van bewo- gio”, vertelt nager IKEA onze (ver- gebaseerd 1 Haarlem schillende nt als het en zien ze De bewo- len klan- over hun ngen en che hoge nenstad Haar- com, in tie over Franke van der Laan in het Groenendaalse bos met de filmploeg van BinnensteBuiten 15-1-19

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.