Trouw: Nummer 21 in de duurzame top 100 in 2019


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
20 Burgers ontwikkelen in Boekel (Noord-Brabant) een eigen woonwijk, die op en top milieu- vriendelijk is. Ze willen 36 ‘circu- laire’ (huurwoningen bouwen, met volledig hergebruik van ma- terialen. Uniek detail: er komen stroomkabels geproduceerd van afval. De woningen krijgen zulke goede isolatie dat ze nauwelijks nog energie vragen voor de ver- warming. Met zonnepane de wijk in de energiebehoefte voorzien. Verder gaan bewoners eigen voedsel verbouwen. Ook de drinkwatervoorziening willen ze in eigen hand nemen. Ecolo- gen, bouw- en waterbedrijven zijn betrokken in de begeleiding, maar burgers houden de regie. Bewoner Ad Vlems is de beden- ker van het geheel. Negentien helpen mee. De volwassenen werken vrijwillig zo’n twee dagen per week aan de realisatie van de ecowijk. Er komt een klimaatneutraal buurthuis, een educatiecentrum, werkplaats en kantoren. Twee boomhutten geven nieuwsgierige bezoekers mooi uitzicht over het groene paradepaardje. M.E.E.R GROEN Franke van der Laans stichting realiseerde met duizend vrijwilligers al 35 natuurprojecten sinds 2011 1 + 1 =5, zeggen ze bij M.E.E.R Groen, waar vrijwilligers samen (nieuwe) natuur aanleggen. Tel maar even mee: de aanleg heeft maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en re- creatieve waarde. “Dus niet kla- gen of eindeloos vergaderen, maar handen uit de mouwen en er samen een feest van maken.” Sinds de oprichting in 2011 zijn 2 M.E.E.R Groen werd opgezet door Franke van der Laan, die na 25 jaar carrière in professioneel groenbeheer bedacht: burgers kunnen samen bijdragen aan een groene revolutie, lokaal en van onderop. Met prijzengeld voor burgerparticipatie kon hij de stichting opzetten. “Leuk voor jou, mij, de wijk, de samen- leving.” volgens de stichting met dui- zend vrijwilligers ruim 35 projec- ten op 155 hectare gerealiseerd, verdeeld over zes gemeenten. Daar is de club trots op. Want al die projecten dragen hun steentje bij aan het bestrijden van de ‘ecologische crisis’. Plan- ten en bomen halen broeikasgas (CO2) uit de lucht en verhogen biodiversiteit. 37 TROUW DE DUURZAME 100

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.