NH 27-12-2018 In Oorlog met onze leeefomgeving


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Donderdag 27 december 2018 NIEUWS Uil in t In oorlog met onze leefomgeving Franke van der Laan brengt boek Code Rood uit HEEN Kom Here het de M janu een geg wor wel zo’r aar bec en De Aa via 02 NEEMSTEDE Veel Heemstedenaren zullen hem wel kennen: de beheer- der van de Heemtuin De Heimans- hof en directeur van Stichting M.E.E.R.Groen: Franke van der Laan. Naast deze functies is Van der Laan ook nog ecoloog en in deze hoedanigheid heeft hij een boek ge- schreven: ‘Code Rood – in oorlog met onze leefomgeving’. Het boek, dat zeer toegankelijk geschreven is, grijpt de lezer bij de lurven en drukt ze met de neus op de (ecologische en economische) dynamiek die is .ont- staan in het spanningsveld tussen leefomgeving en de eisen van de ‘moderne’ samenleving, waarvan de klimaatcrisis er maar één is. N Gemeente Haarlemmermeer Het mantra ‘meer meer meer’ kan in deze tijd volgens Van der Laan echt niet meer. ,,Dat komt nog uit de tijd dat we konden groeien, toen er nog rek in het (eco)systeem zat. Die rek is er allang uit. Al sinds 1980 over- vragen we de natuur; en voor de Franke van der Laan geeft aan dat het code rood is voor de aarde. gevolgen (opwarming door te veel CO2-uitstoot) sluiten we massaal de de doet en waarom er straks geen durven te stellen bij onze zucht naar der Laan. ,,Het is voor de aarde al- ogen en oren. Kunnen we het dan handige stop-knop te vinden is, als ‘meer groei’; en een stop zetten op lang code rood; zij geeft al een tijd- niet bevatten?” Het antwoord is vol- bepaalde natuurlijke mechanismes ongebreidelde hebzucht, kortzich- je rode vlaggen af in de vorm van gens de schrijver zowel ja als nee. verder in werking treden. Kortom, tigheid en consumentisme. Daar is stormen, orkanen, overstromingen, Volgens Van der Laan zijn er vele de tijd om te handelen, is nu. groot leiderschap voor nodig, of – als opwarming, plastic soep et cetera. blokkades in het menselijk denken Van der Laan stelt een structurele de nood aan de man komt – zelfs een Laten we dus aan de slag gaan, nu en gedrag die ervoor zorgen dat we en hele simpele (tussen) oplossing staat van beleg. Overdreven? ,,Al- het tij (wellicht) nog net te keren is.” collectief deze crises onder tafel ve- voor om de mensheid de tijd te ge- lerminst, immers de nood is al aan Het boek kan voor 20 euro (+ 3.30 en. Daarnaast legt hij klip en klaar ven de transitie te maken. Maar de man en in een oorlogssituatie is verzendkosten) besteld worden via it wat opwarming met de aar- dan moeten we tegelijkertijd vragen het ook alle hens aan dek”, stelt Van info@stichtingmeergroen.nl. eksenshow in Oude Kerk EEMSTEDE Theatergezelschap Di- samen met regisseur Annechien divi3 speelt donderdag 3 januari. Koerselman een spannend verhaal naf 11.00 uur de voorstelling ‘Als voor kinderen vanaf 4 jaar over eksen heksen’ (geschikt voor kinde- drie muzikale heksen. Ze spelen n vanaf 4 jaar). De voorstelling gaat klassieke muziek, maar ook andere rer drie heksen die zich opmaken muziekstijlen, zoals tango en jazz. or hun nachtelijke ritueel. Maar Ze gebruiken allerlei instrumen- n heks hekst niet mee. Ze krijgt de ten; niet alleen fluit, hobo en klari- nd van voren van de andere hek- net maar ook piccolo, hobo d’amo- n. Ze proberen van alles om de re, althobo en basklarinet. Na de erling heks weer op het heksen- voorstelling zijn er allerlei muzikale d te krijgen, maar dan gebeurt er heksenactiviteiten en kunnen de 5 dat zij in hun heksendromen kinderen een heksendiploma halen. Et konden voorspellen. Kaarten zijn voor 10 euro te bestel- zerstrio Dividivi3 ontwikkelde len via www.podiaheemstede.nl. **FI Baca TT

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.