Haarlems Dagblad: Man/vrouw van het jaar 2018Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
2 DONDERDAG 27 DECEMBER 2018 Haarlems Dagblad 5 End Regionaal Caps Lock many van het jaar Haarlems Dagblad houdt weer de Man of Vrouw verkiezing van het Jaar. Negen mensen uit deze regio die het verschil hebben gemaakt, worden in het zonnetje gezet. Portretten van de negen kandidaten staan in de krant van vandaag, morgen en overmorgen. Vergeet vooral niet op uw favoriete kandidaat te stemmen met het stembiljet of via de website van de krant! t shirt vrouw Haarlem en omgeving Ctrl Juliette Zwaan met Iselle. Franke van der Laan. Minke Verstrepen. FOTO’S UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER/TOUSSAINT KLUITERS STEMBILJET Stem voor 9 januari middernacht op jouw Man/Vrouw van het jaar 2018 op onze website; haarlemsdagblad.nl of knip de bon uit en lever deze in bij: Haarlems Dagblad Stationsplein 114 2011 LN Haarlem Paulien van Eerdenburg. Rob Koster. Mariëlle van Meerwijk Franke van der Laan Minke Verstrepen Rob Koster Jos Wienen Okrah Donkor Mariëlle van Meerwijk Juliette Zwaan Suzanne Groot en Maria Eldering Paulien van Eerdenburg STEMMEN KAN OOK OP ONZE SITE es Haarlems Dagblad man vrouw van het jaar Tops Treat Okrah Donkor. Jos Wienen. Suzanne Groot en Maria Eldering

MAX DONDERDAG 27 DECEMBER 2018 Page Down Paspoort 7 Regionaal Naam Franke van der Laan Leeftijd 65 Plaats Hoofddorp Beroep Ecoloog, verande ringsmanager, ont wikkelingswerker, beheerder van heem- tuin De Helmanshof, directeur stichting MEERGroen, direc- teur Genle Advles Man/Vrouw van het Jaar Groen van zijn kruin tot in zijn tenen hij in zou stichting MEERGroen op. ,,Ik heb nu eenmaal de onstuit- Paul de Vlieger bare drang de wereld in beheer te p.de vlieger@hollandmediacombinatie nl nemen.” Met MEERGroen mobili- seert hij honderden vrijwilligers Hoofddorp Mensen motiveren met wie hij terreinen omzet in nog om zich in te zetten voor de natuur meer ‘parels’. ,,Bos, bloemenwei- kan Franke van der Laan als geen den, ecologische verbindingszones, ander. Vermoedelijk bestaan er ijsvogelwanden, oevers, natuurpa- weinig mensen die daarin fanatie- den – verzin het maar. We hebben ker zijn dan de 65-jarige Hoofd- zo’n 150 hectare in beheer, vooral in dorper. De bioloog, ecoloog en Heemstede, Haarlemmermeer en voormalig VN-medewerker is ’s Spaarnwoude. Als het aan mij ligt, breidt het uit over heel Noord- morgens beheerder van heemtuin De Heimanshof in zijn woonplaats, Holland, wat zeg ik: over heel ’s middags directeur van stichting Nederland. En daarna de wereld. MEERGroen en ’s avonds baas van Think global, act local.” een ‘groen’ adviesbureau. En dan Met vrijwilligers werken vindt Van zag hij ook nog kans een boek te der Laan het mooiste wat er is. schrijven: ‘Code Rood. In oorlog „Aan 30 tot 40 procent van de met onze leefomgeving’. mensen zit een vlekje en voor het ,,Ik bouw armzalige en eenzijdig gemak schaar ik de gepensioneer- begroeide rampterreinen om tot den daar ook even onder. Die dui- ecologisch sociale en maatschappe- zenden potentiële vrijwilligers wil lijk pareltjes”, zegt de voor de ik mobiliseren. Intrinsiek gemoti- verkiezing van Man/Vrouw van het veerde mensen die niet werken Jaar genomineerde van der Laan. voor hun hypotheek, maar omdat Wie een wandeling over ‘zijn’ Hei- ze het willen. En als je zo werkt, manshof maakt, zal moeten bea- heb je eigenlijk altijd vakantie. men dat met pareltje niets te veel is Niet lui zijn, maar lekker moe aan gezegd. Zelfs in december, toch het einde van de dag. Heerlijk!” geen tijdstip dat de natuur op haar Ondanks zijn immer optimistische uitbundigst is, is de tuin van grote en vrolijke inslag schreef Van der schoonheid. Laan een boek met een grimmige ,,De Heimanshof heeft tientallen titel: ‘Code Rood. In oorlog met verschillende landschapjes en zo’n onze leefomgeving. Een boek duizend verschillende boom- en waarin hij onomwonden stelt dat plantensoorten. We spelen met alle de wereld binnen dertig jaar naar ecologische factoren: zon en scha- de donder gaat als we doorgaan op duw, voedselrijk en -arm, nat en de huidige manier. ,,Het is niet vijf droog, zout en kalkrijk, noem voor, maar vijf over twaalf. Maar maar op”, zegt Van der Laan die we kunnen het tij nog keren.” zo’n tien jaar geleden bij de tuin Van der Laan legt in zijn boek uit binnenkwam toen hij er plantjes hoe. De helft van de aarde vol zet- kwam bietsen. Als derde beheerder ten met bomen en veenmoerassen van De Heimanshof – vroeger een die de CO2 uit de lucht trekken – gemeentelijke boomkwekerij – dat om te beginnen. En voor de gooide hij het roer drastisch om. lange termijn: CO2-quota voor ,,De sfeer was niet uitnodigend. ieder mens; op 8o procent van de Een beetje van: gasten geven eigen- huidige uitstoot. ,,De wereld heeft lijk alleen maar schade. Maar ik wil leiders nodig die de ballen hebben juist zoveel mogelijk mensen die om te zeggen: we grijpen nú in. tuin in krijgen.” Maar bij de klimaattop in Katowice Dat is gelukt. Tussen de drie- en zag je weer welke labbekakken we vierhonderd schoolklassen komen hebben aangesteld. En ja, ik verge er jaarlijks over de vloer. Verder is lijk het met oorlog. Als de vijand het aantal vrijwilligers sinds de aan de grens staat, ga je ook niet komst van de bevlogen beheerder eerst jaren overleggen hoe daarmee enorm gegroeid. ,,Tot zo’n drie om te gaan. En als de banken drei- honderd; sommigen één dag bij gen om te vallen, trekken we direct een teambuildingsuitje, sommigen miljarden te voorschijn. Het kan het jaar rond. De vrijwilligers ver- dus wel.” zetten zo’n dertienduizend man- uren per jaar in deze tuin.” Het paradijsje aan de Wieger flink groter geworden: van 0,7 naar zo’n 2 hectare… Dankzij door de gemeente goed bevonden landie pik”, zegt Van der Laan lachend. Maar toch was dit voor de Hoofd- FOTO UNITED PHOTOS TOUSSAINT KLUIVERS dorper nog niet genoeg en richtte Bruinlaan is in de loop der tijd ook Franke van der Laan: bevlogen vrijwilligersbaas EKER et doen wat je wil en lekker moe zijn aan het einde van de dag. Heerlijk!”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.