MEErgroen filosofie in boekvorm uit

We lijken echt met een eindejaars spurt bezig te zijn. Naast de drukte om de nieuwe Hoofddorp projecten een goede stat te geven , houdt de crowdfunding actie ons flink bezig, is na 10 jaar schrijven en feed back vragen deze week het boek met onze werk filosofie in druk verschenen en aan het einde van de week kwam er ook nog reuring over dode aanplant in Park 21 boven drijven. En om al dat nieuws in goed banen te kanaliseren verscheen er uit het niets een aantal reddende engelen die zomaar een nieuwsbrief en een sociale media strategie en campagne uit de grond stampten! Die engelen mogen hier zeker bij naam genoemd worden: Gunbritt Genuit ( vormgeving boeken LinkedIn in) en Nanda Verbeek (persberichten, nieuwsbrief en twitter)

Boek Code Rood: in Oorlog met onze leefomgeving

Het indruk verschijnen van dit boek na 10 jaar voorbereiding was de belangrijkste gebeurtenis van deze week. Dit boek is bedoeld om de drijfveren en aanpak van MEERGroen , die ca 2.5 uur neemt om goed uit te leggen voor belangstellenden inzichtelijk maakt en hopelijk ook leidt tot een draagvlak om de MEErgroen aanpak landelijk uit te rollen. Maar de boeken handel en landelijke media en politiek zitten nog niet standaard in onze werkwijze. Dus het kostte vel tijd en energie ( tot nu toe zonder resultaat) om het boek op de landelijke agenda te zetten.

Crowdfunding voor natuur

Deze week zakten van plaats 2 naar plaats 3 van 4 projecten die mee mogen dingen voor de €10.000 bonus van de Provincie. Maar het bleek toch genoeg om in aanmerking te komen voor de pitch op het Groen Kapitaal Congres in Heiloo de 14e december.

Nieuwsbrief

Na het uitspitten van 4000 email contacten bleven er 1400 over, die uit genodigd werden om in te schrijven voor een MEERgroen Nieuwsbrief ( 1-4x per jaar). Bijna 200 daarvan reageerden en ontvingen de eerste deze week. Deze nieuwsbrief gaf een korte beschrijving van wie we zijn, ging over Code Rood en de Crowdfunding en de regel matige blogs, columns en vlogs. Vast onderwerp wordt elke keer de beschrijving van een project: Deze eerste keer het Pop up parkje op het Raadhuisplein Hoofddorp. De volgende nieuwsbrief wordt volgend jaar en zal ws gaan over de model organisatie die we met de gemeente Heemstede in de steigers aan het zetten zijn en die we graag in vele gemeentes willen op zetten.

Park 21

Een raadsdebat ging over de toestand van de bomen van het verzetsbos in Park 21, die met €50.000 opgebracht door de Partij van de Dieren geplant werden in 2013. Geconstateerd werd deze week dat 50 % van deze bomen. Als de wethouder aangeeft dat dat normaal is, is dat zorgelijkom 3 redenen: 1: in alle grootschalige werkzaamheden wordt de Haarlemmermeerse klei dicht gereden door grote machines en aan de bovenkant netjes gelijk gestreken. Maar het duurt 50 jaar voor wormen en mollen die verdichtingsschade gerestaureerd hebben. 2: Er waren boompjes geplant die vast aan alle NEN- normen voldoen, maar die afkomstig zijn uit ( Brabantse?) kwekerijen en die voelen zich in onze klei niet senang. 3: Het grootste deel van het plantwerk en vervolgbeheer wordt aan bedrijven uit besteed. En bedrijven werken vooral voor de verdienste en meestal zonder eigen gevoel van verantwoordelijkheid . Dus hoognodig vervolgbeheer blijft heel vaak achterwege. Dat zagen we ook op het Pop-up parkje voor het gemeente huis. 2x hebben bedrijven dat ingeplant en pas toen MEERgroen zich er over ontfermde is het een groene oase geworden en blijft het op orde.

Nu we constateren dat 50% van de aanplant niet is aangeslagen ( Dus €25.000 aan klant materiaal en nog veel meer aan arbeidsloon aan kapitaal vernietiging) is het misschien tijd om een aanpak die we al 12 jaar promoten te overwegen: Via MEERgeoen burgerparticipatie lokale boompjes te laten verzamelen door burgers en bedrijven die zich zorgen maken over klimaatverandering maar niet weten wat ze eraan kunnen doen. Met klimaatbossen aanleggen kunnen wij als overheid en burgerparticipatie beweging een beweging creëren die handvaten biedt om wel degelijk wat te doen, om te beginnen in Park 21. Op die manier vangen we 4 vliegen in 1 klap: 1: lokale boompjes slaan beter aan; 2: via burgerparticipatie kan het voor 50% van de reguliere kosten; 3: we initiëren als overheid en maatschappelijke organisatie een beweging waarbij mensen en bedrijven het machteloze gevoel dat ze niets kunnen doen ( en dus maar op vakantie naar verre oorden gaan) tegengaan (met as uit eindelijk doel 500.000 ha aan klimaatbos in heel Nederland )( en de Haarlemmeer als voorbeeld gemeente…?); 4: we creëren betrokkenheid bij Park21; 5: we doen het vervolg beheer zodanig dat de boompjes beter aanslaan.

Alleen al uit de 150 ha terreinen die Stichting MEERgroen beheert, zijn wij instaat om jaarlijks tussen de 100.000 en 200.000 boompjes te oogsten van ca 70-80 soorten ( genoeg voor jaarlijks 10- 20 ha) Dus laat staan wat er te oogsten is uit andere terreinen. Als aanzet en stimulering cadeau hebben we daarom vandaag in een van onze ‘wingewesten’’ (landgoed Groenendaal) ca 1000 boompjes tussen de 1 m en 20m hoog geoogst met grote wortel kluiten, die we gratis ter beschikking stellen aan de gemeente Haarlemmermeer ( meest Beuken) Ze staan ingekuild klaar en kunnen zo opgehaald worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.