NH 31-10-2018 MEERGroen zoekt vrijwlligers voor Nationale Natuurwerk dag


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
31 OKTOBER 2018 – NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER.. PAGINA 17 nep MEERGroen zoekt vrijwilligers voor Nationale Natuurwerkdag po uur. RDERS, ng Vrienden van het Zo- groenten kweken in kas en tuin. De tuin en de HAARLEMMERMEER – Al minstens 15 jaar kas klaarmaken voor de winter en oogsten. erpark, die het hele jaar wordt op de eerste zaterdag van november de or veel activiteiten voor de Nationale Natuurwerkdag gehouden. Het is 2. Groene Carre; een kuil van circa 1 hectare met voedselarme en vochtig brak water is Enten financiert. De markt dan volop tijd om te hooien, te snoeien en te dt gehouden van 10.00 tot een van de pareltjes van ons beheer gewor. knotten. Vorig jaar deden zo’n 14.000 mensen in Nederland aan deze natuurwerkdag mee. den met de soortenrijkdom van een duin- vallei van de waddeneilanden. Werkzaamhe- Ook de Stichting MEERGroen doet zaterdag 3 november weer mee en vraagt inwoners van den: Maaien, maaisel afvoeren, beginnende Haarlemmermeer zich deze dag vrijwillig in rietopslag uittrekken en boomopslag trek- te zetten bij een project van MEERGroen in ken, uitsteken en afzagen. Haarlemmermeer. 3. Groene Weelde; een jong park van circa 15 jaar oud rond de Big spotters Hill. Werk- Bij MEERGroen is het met diverse ecologische zaamheden: Ecologisch bosbeheer: dunnen projecten van de stichting eigenlijk iedere dag jonge bossen; elzen/wilgenknotten langs wa- de middag. natuurwerkdag. Maar op en rond 3 november terkant; Boompjes verzamelen voor de jaar- gelijk. ontvangt MEERGroen graag mensen die ook lijkse boomweggeefactie 18820 een keer willen ervaren hoe leuk het werken 4. Stenenveld Bornholm; een uniek terrein in de natuur is. Dat kan individueel, als maat- midden in Hoofddorp van 7.000 m2 rotsen schappelijke stage, in de vorm van een alter- met potentie voor vetplanten, ringslangen natief verjaardagsfeestje, als bedrijvenuitje of en hagedissen en amfibieën. Werkzaamhe- als team buildings dag. den: Kleine boompjes/kruiden trekken en uitsteken en deels snoeien en afzagen. De zeven projecten van MEERGroen tijdens de Nationale Natuurwerkdag in Voor meer informatie zie de website: Haarlemmermeer zijn: info@stichtingmeergroen.nl of telefonisch: 1. Park 2020; de voedseltuin van Park 2020 06-48226490 Opgeven voor de projecten kan is 4000 m2 tuin en tijdelijke natuur in een via: www.natuurwerkdag.nl of rechtstreeks via: kantorenpark. Werkzaamheden: Helpen bij · info@stichtingmeergroen.nl ge ennep de bewoners en van zorg: ebben tot (verpleeg- dig hebben in ebben. Maar gen waar iektebeeld ij van MEERGroen zoekt vrijwilligers voor Nationale Natuurwerkdag. (Foto: Rodi Media) een ing voor

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.