Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Gun britt Genuit


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
17 OKTOBER 2018. NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER. PAGINA 27 115% MEERGROEN ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat’ KORTING Rolgordijnen Vouwgordijnen Multishade • Houten Jaloezieen Verticale Jaloezieën • Duette Plisse • Horizontale Jaloezieën Regio – De Stichting MEER- lossing biedt. Een boek met Groen werkt bijna dagelijks harde cijfers waar hij de af- aan projecten in onze groe- gelopen 10 jaar aan heeft ge- ne leefomgeving. Oprichter werkt. En ook met de filoso- Franke van der Laan en vrij- fie waarom MEERGroen doet willigers bij MeerGroen doen wat het doet. We gaan er voor vanaf deze plek regelmatig zorgen dat het boek begin de verslag van de werkzaamhe- cember in de winkel ligt, zo- den van MEERGroen. Deze dat het boek onder elke kerst- week: Gunbritt Genuit. boom kan komen te liggen. Zo geven we elkaar een ca- Mijn naam is Gunbritt Gen- deautje voor de toekomst! uit en ben door Franke van der Laan gevraagd om de Franke van der Laan Vrijwilliger bij MEERGroen vormgeving van zijn boek doet verslag Gunbritt Genuit. “In oorlog met onze leefom- In de afgelopen week, waar- (Foto: aangeleverd) geving” te verzorgen. De afge- in we druk waren met het op lopen 2 jaar heb ik als graphic orde brengen van de 14 hec- 9.000 euro voor het verwij- design freelancer in Nieuw- tare openbaar groen van de deren van boomstronken en Zeeland, Australië en Cana- gemeente Haarlemmermeer, rietzodes. Het geeft ons een da gewerkt. Landen waar kli- viel ook de nationale duur- supergevoel op deze manier maatsverandering ook een zamheidsdag. Ter gelegen- gesteund te worden. Verder groot topic is. heid daarvan werden we door waren we de hele week druk Stichting Meerwind beloond in de weer om 6 hectare bloe- Ik heb oa aan de Stop Adani met een financieel steuntje menweides te maaien en te campagne meegewerkt (een in de rug. hooien. En als kers op de taart enorm vrijwilligers initia- kregen we 1,4 hectare bloe- tief om het bouwen van een We kregen 6.000 euro van menweides in Heemstede in nieuw koolmijn tegen te gaan de inkomsten van hun wind- beheer, welke we afgelopen in het noorden van Austra- molens als aanvulling op het vrijdag hebben ingezaaid. lie). Weer thuis OP Holland- magere budget dat er voor se bodem kwam ik in contact groenbeheer vanuit de ge. Bij MEERGroen komen we met Franke van der Laan om meente beschikbaar is. Met altijd handen te kort. Wie ge- hem te helpen bij zijn boek. dit geld kunnen we een deel interesseerd is om als vrijwil- Een zeer relevant boek, met van het achterstallig beheerliger te komen meehelpen, kan contact met ons opne- bijzonder veel kennis over de dekken, zoals het voor 2.000 huidige klimaatsituatie, waar- euro zaad opnieuw inzaaien men via: info@stichting. in hij ons een hoognodige op- van bloemenweides en de meergroen.nl Randstad zonweringen 2012 D More

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.