Slechtvalk en bloemenweides

Slechtvalk

De mooiste natuur ervaring deze week was het plaatsen van een slechtvalken nestkast op het Novotel bij station Hoofddorp nadat er weken lang een slechtvalkenpaartje met jongen had verbleven. Hopelijk gaan ze er broeden.

Bloemenweiedes Hoofddorp

Tijdens prachtig nazomer weer waren er deze week drukke werkzaamheden aan onze nieuwe bloemenweides. De 2.5 ha akkerkruiden in Hoofddorp kiemen al volop en nu was de 6 ha bloemrijkgrasland aan de beurt om gemaaid en gehooid te worden. Ter gelegenheid daarvan werden we door Stichting Meerwind beloond met een steuntje in de rug. We kregen €6000 van de inkomsten van hun windmolens als aanvulling op het magere budget dat er voor groenbeheer vanuit de gemeente beschikbaar is. Daarmee kunnen we een deel van het achterstallig beheer zoals het voor €3000 zaad op nieuw inzaaien van bloemenweides en €12.000 kosten voor het verwijderen van boomstronken en rietzodes dekken. Het geeft een super gevoel op deze manier gesteund te worden. Verder waren we de hele week druk om 6 ha bloemenweides te maaien en te hooien in de vorm van hooibalen die we proberen te verkopen ipv ( betaald) te storten.

boek

Een gemotiveerde vorm geefster kwam na 2 jaar weer op mijn. En in de week dat de klimaatproblematiek niet uit het nieuws weg te branden was kwam er schot in het uit geven van m’n boek: “In oorlog met onze leefomgeving”. We gaan er voor zorgen dat deze begin december in de winkel ligt, zodat dit boek onder elke kerstboom kan komen te liggen! Zo geven we elkaar een cadeautje voor de toekomst.

Ook meer bloemenweides in Heemstede

En als kers op de taart kregen we 1,4 ha bloemenweides in Heemstede erbij in beheer, die we vrijdag 12 inzaaiden: de Vrijheidsdreef , ruim 1 ha, Kohnstamlaan 3000m2 en op de Ringvaartdijk bij de brug van Cruquius

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.