NH 10-10-2018 Buurtoverleg Wijkgroen Floriande


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
T Shift – Alt Gr Alt Ctrl Trust 10 OKTOBER 2018. NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER. PAGINA 3 MEERLOKAAL Buurtoverleg beheer Wijkgroen Floriande EN HOOFDORP – De Stichting MEER- Groen heeft in samenwerking met de Werkgroep Inrichting Openba- re Ruimte van de Wijkraad, afge- lopen maandag een buurtoverleg gehouden om van gedachten wisse- len over het beheer van Wijkgroen Floriande. s in Tussen de Delta/Waddenweg in Flo- riande en Leenderbos in Overbos ligt de zogenaamde Iſtocht ecologische zone. Daar komen veel bijzondere planten voor en het vormt tevens een verbinding tussen het Haarlem- mermeerse Bos en Park21. Per 1 sep- tember 2018 zijn deze bloemrijke weides, akkerkruiden- en orchidee- enweides bij MEERGroen in beheer er gekomen. Nu bijna alle groen buiten s! siervakken en gazon in eigen beheer is, wil MEERGroen alle mogelijkhe- den aangrijpen om daar iets moois neer van te maken met alle omwonen- af- den en andere geïnteresseerden. lij. jes Omdat burgerparticipatie de basis an van de werkwijze van deze stichting is, is er veel ruimte voor bijdragen KS en ideeën van mensen die daaraan meewerken. De Stichting MEER- Impressie zoals dit gebied kan worden. (Foto: aangeleverd) 1 Groen is in 2011 opgericht en heeft ten doel om zoveel mogelijk men- ver geresulteerd in vele projecten en meer. Franke van der Laan van de en meer. Franke van der Laan van de den van de flora en fauna en het sen te mobiliseren voor meer ecolo- waar op jaarbasis zo’n 1.000 men- Stichting MEERGroen: “Het is onze geplande beheer zijn bij het buur- gisch en duurzaam beheer en meer sen als vrijwilliger meedoen. De door ervaring dat dit soort plekken voor ervaring dat dit soort plekken voor toverleg van 8 oktober aan de orde sociale cohesie en maatschappelij- MEERGroen in beheer zijnde loca- veel mensen een totaal onbekende gekomen. ke betrokkenheid. ties zijn bij uitstek geschikt om er te wereld herbergt. Een wereld die met spelen en er evenementen te orga- een beetje uitleg op een fascineren- Voor meer informatie over de Stich- MEERGroen is een ‘sociaal bedrijf niseren zoals werkmiddagen, oogst- de en inspirerende wijze hierna tot ting MEERGroen: Franke van der met als doel actieve burgerparticipa- en zaaidagen al of niet met scholen, leven komt.” De precieze locaties Laan, telefoon: 06-48226490 of tie te stimuleren. Dat heeft tot dus- sociale werkplaatsen, rondleidingen waar het om gaat, de bijzonderhe- mail: info@stichtingmeergroen.nl S Samenwerking Energiebank Uitreiking BGH-duim op met Voedselbank Ongehinderd Testdag Haarlemmermeer > vervolg van de voorpagina HOOFDDORP – De Energiebank Haarlemmermeer is een samenwer- king aangegaan met de Voedselbank Haarlemmermeer. Om dit bij de ge- bruikers van de Voedselbank ken- baar te maken, zat in alle voedsel- kratten die de Voedselbank onlangs De heer Askamp vertelde het een hele eer te vinden om als direc- teur de BGH-duim in ontvangst te mogen nemen, maar dat hij deze BGH-duim eigenlijk ziet als blijk van vordering voor de inzet van

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.