Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Christiaan Post


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
3 OKTOBER 2016 NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER PAGINA / MEERLOKAAL Tips van de dierenspecialist MEERGROEN ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat’ REGIO. Om de lezers van Nieuws blad Haarlemmermeer te informe Regio . De Stichting MEERGroen ren over een goede verzorging van werkt bijna dagelijks aan projecten is onze voedselproductie wel hon hun huisdier, weeft Ad Hinten van derdduizend of misschien wel een in onze groene leefomgeving. Op Dierenspeciaalzaak Hoofddorp elke richter Franke van der Laan en vrij miljoen keer hoger geworden! Dat week tips. Het onderwerp van deze komt omdat een stofje uit deze plant week is: Gezonde voeding voor je willigers bij MeerGroen doen vanaf bij celdeling de chromosomen van deze plek regelmatig verslag van de konijn een plant door de war gooit, waar- werkzaamheden van MEERGroen. door verreweg de meeste planten Veel mensen denken dat konijnen Deze week: Christiaan Post. afsterven. Maar af en toe is er een genoeg hebben aan elke dag een plant waar niet twee chromosomen, bakje gemend konijnenvoer. Dit is Ik ben Christiaan Post en doe de op- maar vier chromosomen blijven zit- echter niet waar! De maaltijd van Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak leiding Urban Green Development ten. Zo’n plant wordt dan vaak groter een konijn kan er het best als volgt Hoofddorp – (Foto: aangeleverd) op het Wellant college in Amster dan z’n ouders. Zo zijn veel super- uitzien: Ten eerste Hooi; dit moet dam. Momenteel loop ik stage op marktaardbeien uit kleine bosaard het konijn de hele dag onbeperkt voer. Uit de gemengd voer et Landgoed Groenendaal in Heemste beitjes gekweekt. Maar dit gebeurd tot zijn beschikking hebben. Hooi vaak alleen de lekkere dinge de. Daar werken we één dag in de Vrijwilliger bij MEERGroen Christiaan ook met pompoenen, courgettes, au- is het allerbelangrijkst voor het af- zo komen ze voedingstoffen week met de stichting MEERGroen. Post. (Foto: aangeleverd) gurken, komkommers en kolen. Of slijten van de tanden en voor een en worden ze alleen maar d Op deze dagen doen we verschillen- tewel alle voedingsproducten zijn goede werking van de darmen. Om bruine groene geperste korre de activiteiten die sterk van elkaar is dus erg gezellig en de tijd gaat zo op deze manier ‘aangepast’. Verder dat konijnen er lang op moeten kau zijn het beste. Het is niet verschillen. De ene dag zijn we be- snel voorbij. Samengevat; het wer- richten we deze tijd 14 hectare bloe. wen gaat het ook verveling tegen.lijk om een volledige voed zig met onderhoud en opknappen ken met MEERgroen is sociaal, leer. menweides in Hoofddorp en 2 hec Het maakt niet uit of het weidehooi men te stellen zonder dat van bossen en recreatiegebieden en zaam en leuk en ik raad iedereen tare in Heemstede in. Dat vereist of kruidenhooi is, hoewel de mees- te kort komt. Door toch de andere dag helpen we mee met aan om het ook eens te proberen. eerst maaien en hooien en daarna te konijnen kruidenhooi lekkerder een basishoeveelheid bik de educatie van het ecologisch ver. losmaken van de grond. Als laatste vinden. Heb je dus een konijn dat weet je zeker dat je koni antwoord onderhoud bij scholen en Franke van der Laan wordt voor een bedrag van 3.700 kieskeurig is en niet graag hooi eet, dingstoffen binnen kr bedrijven in de omgeving. Ik vind doet verslag euro aan zaad voor klaprozen, ko- probeer dan eens wat verschillende sishoeveelheid voor ee deze manier van werken erg moti- De paddenstoelentijd is weer aan renbloemen en granen ingebracht smaken kruidenhooi. Ten tweede konijn met een norm verend, want door de afwisseling gebroken. In Groenendaal vonden voor een optimale bloei in 2019, groenvoer; het eten van groenvoer 25 gram per kilo lich blijft het leuk en wordt het nooit we onlangs duivelseieren en de gro- moet worden opgebouwd. Konijnen Jonge konijnen m eten, omdat ze in zijn dol op groenvoer. In de natuur te stinkstammen die daaruit tevoor. Bij MEERGroen komen we altijd saai en of te vermoeiend. Daarbij te stinkstammen die daaruit tevoor. vier maanden ou eet een konijn niets anders dan gras werk je met enthousiaste vrijwilli- schijn zijn gekomen. Ook de plant handen te kort. Wie geïnteresseerd is en af en toe wat groenten en kruis eigenlijk onbe gers van alle leeftijden. Mensen die herfsttijloos bloeit in deze periode. om als vrijwilliger te komen meehel- vanaf vier m pen, kan contact met ons opnemen den die hij tegenkomt. Met groen- vaak veel van het werk afweten en Dit is één van de giftigste soorten voer bij huisdierkonijnen moet je bouwen na daarbij iedereen helpen. Het werk van Europa, maar dankzij zijn gif via: info@stichtingmeergroen.nl rustig beginnen, want anders krij biks voor gen gen ze diarree. Geef eerst een klein utovarhod in Haarlemmermeer stukje van één soort groente. Als je ciaalza konijn dan geen diarree krijgt kun ulgende dag een twee keer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.