Nog meer bloemenweides

De paddenstoelentijd is weer aan gebroken. In Groenendaal vonden we duivelseieren en de grote stinkstammen die daaruit te voor schijnkomen (In 3 uur tijd!).Ook herfsttijloos bloeit. Dit is een van de giftigste soorten van Europa, maar dankzij zijn gif is onze voedselproductie wel 100.000 of een miljoen keer hoger geworden! Dat komt omdat een stofje uit deze plant bij celdeling de chromosomen door de war gooit, waarbij verreweg de meeste planten afsterven. Maar af en toe is er 1 waar er niet 2 chromosomen maar 4 blijven zitten. En zo’n plant wordt groter dan z’n ouders. Zo zijn supermarktaardbeien uit bosaardbeitjes gekweekt maar ook pompoenen, courgettes, augurken, komkommers en kolen. Oftewel alle voedingsproducten zijn op deze manier ‘aangepast’.

Vorige week hebben we met de hulp van een tractor 2.5 ha akkerkruidenvelden in ere gesteld in de wijken Floriande, Overbos, Bornholm , Het Odue Buurtje en Houtwijkerveld in Hoofddorp. Dat vereiste eerst maaien en hooien. Deze week volgde daarop frezen (rul maken) en inzaaien. Als laatste wordt zaad van klaprozen, korenbloemen en 20 andere soorten plus granen ingebracht voor een optimale bloei in 2019. De verrassing van deze week dat ook de gemeente Heemstede onze aanpak ging waarderen.Waar daarnormaliter in april bloemenw eiodes worden gemaakt, gaven ze os nu de gelegen heid eom ook daar 1.5 ha in te richten. Naast de halve ha in Meermond krijgen we nu ook de Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en een strook bij de Ringvaaart van samen 1.5 ha in beheer. Het wat beter geweest eind augsutuis en de eerst helfst september, maar met een niet te koud najaar komenook deze zaden nog voor de vorst tot ontwikkeling zodat het volgende jaar super bloeit.

Al met al gaat er deze peirode voor €3700 aan zaad de grond in, waar we volgend jaar €25.000 van willen oogsten (terwijl er genoeg valt om zich zelf door te zaaien. Dan is groen geen kostenpost meer , maar een verdien model, zeker als we eind augusutus ook het groenniet als betaald afval gaan afvoeren, maarook balenhooi gaan maken die verkoopbaar zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.