Bloemenweides maken

Bloemenweides

Na de droge zomer is nu het gewone Hollandse nazomer weer aan de gang. De grond is nog niet kleddernat zoals meestal, maar toch is er genoeg vocht voor alles wat groeit. In ons werk worden we voortgedreven door de jaarcyclus en als we dan ook nog 14 ha extra terrein in beheer krijgen in de Ijtochtzone, Houtwijkerveld, Jansoniushof en het stenenveld wordt het flink druk. De eerste prioriteit voor 15 september is om de akkerkruidenvelden op orde te krijgen. Dat vereist maaien, hooien en frezen zodat de zaden van gewenste kruiden bv klaprozen, kunnen kiemen en als bladrozet de winter door kunnen komen (zonder dat ze door de graszode weggedrukt worden). Dus er wordt hard gewerkt in Meermond (4000 m2), Houtwijkerveld( 4000 m2), Jansoniushof ( 2500m2) en de Ijtocht zone (25.000 m2). Een manier om de kosten te drukken is de zaden van deze gebieden te verzamelen voor verkoop. Dat doen we samen met het bedrijf Biodivers die ook de zaden levert die nodig zijn om de bloei na 2 jaar van verwaarlozing weer op (inspirerend en oogstbaar) niveau te krijgen. Omdat het contract met de gmeente pas op 1 september inging, was het logistiek beste wel een klus om van de 14 ha rond 15 setember al 4 ha op orde te hebben voor akkerkruiden. Dank zij een bevriende aannemer is dat wel gelukt. In het contract wordt uit gegaan van de afvoer van het maaisel tegen (forse) betaling. Wij vinden echter dat dat weggegooid geld is en dat past niet binnen ons ecologisch-circulaire gedachtengoed. Daarom was het een uitkomst dat we een manier gevonden hebben om het hooi nuttig te maken bij paarden- en zelfs koeienhouders. Paarden mogen sowieso geen vers groen, want ze krijgend aarvan koliek en ook koeien zijn permanent aan de diarree door het ′hoogwaardige′ voer dat ze krijgen. Het bij voeren van ruw hooi is daarom heel goed voor hun darmstelsel. Dus alle hooi dat we droog tot balen hebben kunnen verwerken wordt op deze manier ten nutte gemaakt.

Burendagen

21 tm 23 september zijn ook de nationale burendagen. We doen daar als MEERGroen ook intensief aan mee om de buren van onze projecten bij ons werk te betrekken. Vrijdag 21 kwam de nieuwe wethouder van Heemstede op kennismakingbezoek en ook de Molenwerfschool die de boomgaard op Meermond heeft geadopteerd vierde met ons hun oogstfeest. In maart verzorgen de kids de fruitbomen met mest (ieeeuw!!!) en ze snoeien de bomen om het effect daarvan in september te smaken met appeltaart en appelmoes. Maar liefst 100 kilo appels gingen er die dag doorheen met 60 kinderen en 25 vrijwilligers. En het aantal kidneren dat een appel behoorlijk kan schillen ging die dag omhoog van 5 naar 15 ( van de 60…) Op dezelfde dag vanaf 4 uur nodigden we onze Park 2020-buren uit om courgettesoep te proeven uit de voedseltuin.

Op zaterdag 22 was het tijd voor een insectenhotelworkshop met ′Het Oude Buurtje′en op zondag 23 voor een oogstfeest in Houtwijkerveld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.