Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Johanna Zandt


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
zoal cultureel aan elkaar bindt ber naar de witte Boerderij met verhalen die onlangs in Zij vindt dat elke gemeente Meer informatie over de Open aan Hoofdweg 743 in Hoofd. de Haarlemmermeer geplaatst ten met hun ouders van hot Monumenten Dag is te vinden dorp. Daar zijn ook de ver zijn. Alle monumenten zijn een pedagog in dienst met naar her worden gestuurd besluiten die hen aangaan. hebben, ondat colleges van op: www.openmonumenten schillende fietstochten langs open op zaterdag 8 september, en in structurele onzeker: Ook wil Forzal dat bij beslut- gemeenten onvoldoende re- heid verkeren, zien we ook dag.nl Vul dan bij ‘plaats of monumenten in en net bui maar een aantal is ook open op heid verkeren, zien we ook ten van het college, die direct kening houden met het be. gemeente bijvoorbeeld ‘Haar- ten de Meer te verkrijgen en zondag 9 september dat er weinig rekening wordt de belangen van kinderen ra- lang van kinderen en deze gehouden met het belang van ken, kenbaar wordt gemaakt belangen sok dikwijls niet kinderen MEERGROEN kennen, so welke wijze het belang van kinderen is gewaarborgd en Defractie van Fortal wil van wat dit belang is geest? ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat Volgens de ombudsvrouw bet college weten hoe zij in Regio – De Stichting MEER- hebben gemeenten de kinder- de toekomst beter het belang Michel van Di Groen werkt bijna dagelijks cyclus het werk altijd voort. rechten, zoals vastgesteld in van kinderen gaat dienen bij aan projecten in onze groe- De periode rond begin sep- tember dicteert dat de bloe. De leefomgeving. Oprich- Politiek Podium Haarlemmermeer is een open democratisch podium ter Franke van der Laan en menweides, waarvan het zaad voor de lokale Haarlemmermeerse community. Bovenstaande publicaties voor volgend jaar afgevallen is vrijwilligers bij MeerGroen vallen tekstueel inhoudelijk niet onder de verantwoordelijkheid doen vanaf deze plek regel- en er gemaaid en gehooid kan van de redactie van dit blad. Nieuwsblad Haarlemmermeer behoudt zich worden. Dat proces is overal matig verslag van de werk- het recht voor om ingezonden artikelen niet te plaatsen in te komen aan de gang. Zoals in Meer. zaamheden van MEERGroen mond waar we na drie we. en/of te redigeren. De rubriek staat open voor het ondersteunen of bestrijden van een politieke mening, het reageren op artikelen Deze week: Johanna Zandt- ken maaien en hooien nu de en het Decommentarieren van lokale politieke zaken. Sijbrandij. Johanna Zandt-Sijbrondij grond rul gefreesd hebben, De inhoud mag niet beledigend zijn voor anderen en inzendingen worde vrijwilliger bij MEERGroen. zodat de klaprozen en 50 an- alleen geplaatst onder vermelding van de afzender/auteur. Mijn naam is Johanna Zandt- (Foto: uangeleverd) dere soorten kunnen kiemen Sijbrandij ik ben 85 jaar oud Op het vocht en de warmte en woon nu ruim 2 jaar in is niet vies of zwaar, maar die er nu nog is. Dan kun- Hoofddorp. Mijn leven be- vooral leuk en voldoening. nen ze als flinke kiemplan- staat uit tennissen, zingen, schenkend”. Dat heb ook ik ten de winter doorkomen en pianospelen, lezen, muse- na korte tijd mogen ervaren. straks van mei tot september umbezoek en contacten met Verder hoop ik nog lang een weer volop kunnen bloeien. BORGHUIS mijn kinderen en kleinkinde. steentje bij te dragen aan de Extra veel aandacht krijgt de TUINMEUBELEN ren. Kortom: één en al pret. zo belangrijke doelstellingen 14 ha die we in de gemeen- te Haarlemmermeer nu ein- Op een dag vond ik het nodig van Meergroen. Want onze ook wel eens wat energie te kinderen moeten toch weten delijk na 5 september zelf in beheer hebben gekregen op mogen steken in het belang hoe de boontjes groeien, dat van de gemeenschap. Via Nol, ons voedsel niet zomaar uit de het Jansoniusterrein, Hout- een toegewijd imker, kwam supermarkt komt maar van wijkerveld, het Stenenveld oc bij de brandweer en in de ik in contact met de Stichting Moeder Aarde die hierin zo 4 SE Meergroen. Hoewel niet in gul voorziet. Dat kan alleen IJtochtzone in Floriande en het bezit van groene vingers, als wij mensen er tenminste Overbos. EN E vind ik de doelstellingen van dankbaar en goed mee om- zelf meene Meergroen zo essentieel dat gaan. Franke van der Laan Bij MEERGroen komen we ik mij als vrijwilligster heb doet verslag altijd handen te kort. Wie ge- aangemeld. En wat blijkt? Nu De droogte is weer groten interesseerd is om als vrijwil- H.P. Berlageweg 1 • Heerhugowaard • tel – citeer ik Franke van der Laan, deels voorbij en we zitten liger te komen meehelpen, Open woe-do-vrij 09.30-17.30 uur Zaterdag 09 gedreven en bevlogen direc- weer volop in normaal Hol- kan contact met ons opne- teur van de Stichting MEER- lands zomer weer. In natuur- men via: info@stichting- www.borghuistuinmeub Groen: “Werken in de natuur beheer drijft de ecologische meergroen.nl OPHEFFINGSUITVERKOOP WIJ STOPPEN NU 50 % Tot 70% KORTING OP ALLES metrahiken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.