NH 15-8-2018 Open (Verjaar)Dag Franke van der Laan (voorpagina!)


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
& % 0 $ 6 7 5 € 3 1 2 Nieuwsblad Haarlemmermeer 2e jaargang nr. 33 – 15 augustus 2018 Rezeryachten 0226-333311. Velserduinweg 330 · 1971 ZK IJmuiden. Telefoon 023-3425105. Advertentie: verkoop.nhm@rodi.nl. Redactie: redactie.nm@rodi ni mwa model Wetenschap in de bieb Kinder-doe-dagen in Beinsdorp Actiegroep verspreidt flyer deze week Dijken Haarlemmermeer plensbestendig Open(Verjaar)Dag Franke van der Laan ‘Ik word 65 jaar, maar ga nog niet met pensioen’ Bouw Lincolnpark in Hoofddorp van start DOOR PETER OUT HOOFDDORP – Beheerder van de Heemtuin De Heimanshof en direc- teur van Stichting M.E.E.R. Groen Franke van der Laan is maandag 13 HOOFDDORP In Hoofddorp- augustus 65 jaar geworden. Om deze Zuid is een begin gemaakt met de mijlpaal te vieren en iedereen daar- bouw van 225 sociale huurwonin- bij te kunnen te informeren over gen in het Lincolnpark. De nieuwe zijn huidige werkzaamheden, wil hij huizen zijn speciaal bedoeld voor deze hvee zaken combineren met een zogenoemde spoedzoekers, jonge Open(Verjaar) Dag, waar iedereen ren en statushouders. uitgenodigd is die zich bij hem en zijn projecten betrokken voelt of wil Het gaat om compacte en betaal- worden. Dit bijzondere evenement bare woningen en volgens wethou- zal zaterdag 28 augustus plaatsvin- der Tom Horn is er dringend be den in Park 2020 in Hoofddorp. hoefte aan dergelijke woningen Er wordt daarom haast gemaak Franke van der Laan: “Ik word 65 om de woningen zo snel mog jaar, maar ga nog lang niet met pen- lijk op te leveren. sioen. Ik ben heel gezond en maak Begin november start Woningco van elke dag met ‘mijn’ mensen een peratie Eigen Haard met de be feestje. Mijn werk voelt dus eerder van 2 woningen er menten, en op dit moment als een permanente vakantie dan als de aannemer het terrein bou werk. Daarom ga ik nog minstens 15 jaar zo door. Verder wil ik nog wer- – In totaal bestaat het plan Lin ken aan mijn streven naar een paar Franke van der Laan op Park 2020. (Foto: Rodi Media) park uit 850 woningen die a miljard vrijwilligers en miljoenen zaam gebouwd worden. kilometers natuurbeheer wereld- ring van mijn verjaardag een goed mensen niet door hebben hoe es- kan leveren. Dat geldt voor (fossie- De bouw van de eerste fase wijd. Misschien ben ik zo gezond moment om iedereen te vertellen sentieel de natuur om ons heen is le) energie, maar ook zaken zoals sociale huurwoningen is nie omdat ik door mijn werkzaamheden en te laten zien waar ik mee bezig en vooral met hun carrières en va- voor voedsel, drinkwater, hout, vis, omstreden. Bewoners van eer veel beweeg en veel eigen produc- ben en wat mijn toekomstplannen kanties bezig zijn. Vanaf de jaren landbouwgrond en biodiversiteit. grenzende wijk maakten be ten eet, maar genetica speelt waar- zijn. Dat vind ik heel belangrijk, om- tachtig consumeren we als mens- tegen de bouwplannen. Ve schijnlijk ook mee. Ik vind de vie dat ik bang ben dat nog steeds veel heid meer dan de aarde duurzaam > lees verder op pagina 7 hen zorgt de bouw van de huurwoningen voor een w vermindering van hun eige De woningen worden na Huijss wachting in 2019 opgeles Bron: Nieuwspartner NH Anijss Juwelier UW OUD Kinderfeest in Getsewoud GOUD IS GELD WAARD Sport- en spelactiviteiten in Getsewoud. (Foto: aangeleverd) € 33,75 per gram (fijn goud) sPoint, een jonge kerk in Getsewoud. (Foto: Gemeente Haarlem een reden om in deze week feestelij- ke sport- en spelactiviteiten te orga- niseren. Op en rondom het sportveld “Iedereen kan mee do tussen het Winterpark en het Herfst. plichtingen of zo. En park worden van 13.00 uur tot 16.30 op deze manier buur Feestje voor buurtbewoners. (Foto: aangeleverd) uur leuke activiteiten georganiseerd kaar ook gewoon eens En elke dag is er een ander accent. moeten we vrijdagmi NIEUW-VENNEP – Voetballen, Voetballen, Getsewoud, komende aa, 23 en 24 Woensdag is er een voetbaltoernooi, pannenkoeken zorge knotshockey, gekke spelletjes, knut. augustus. donderdag zijn er clowns aanwezig dat gewoon doen”, al dominee in Cross ens kopen wij zilver, munten, Diamanten en horloges in. Grand Passage SG And

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.