NH 25-7-2018 MEERGroen wilmeer Pop-up parkjes


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Alt Trust nen 25 JULI 2018 – NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER PAGINA 3 MEERLOKAAL MEERGroen wil meer Pop-Up parkjes EN HOOFDDORP – Onlangs stond in het Nieuwsblad Haarlemmermeer een column van redacteur Peter Out over het ontbreken van gezellige horeca- pleinen in Hoofddorp-centrum. Hij had daarbij eveneens kritiek op de in zijn ogen aftandse zwarte bloembak- ken met ‘zielige boompjes en kruiden’ op het Polderplein in het winkelcen- trum van Hoofddorp. FREY Frank van der Laan zegt als directeur van de Stichting MEERGroen het niet eens te zijn met de kritiek van Out op de bloembakken met boompjes en kruiden op het Polderplein. Van der Laan: “Ondanks het feit dat deze bak- ken inderdaad niet hufterproof zijn, vind ik het project met de (250!) fruit- bomen in kisten en de plantenbakken in het centrum van Hoofddorp behoor- dop te lijk geslaagd. Met groen wordt de am- keer biance meteen een stuk vriendelijker aand en socialer. En levend groen helpt ook -illen heel goed om de hitte stress in ver- gen- steende gebieden te reduceren voor hele nu en in de toekomst. Dus wat mij be- treft zouden er veel meer en voor al ons het grote bomen overal mogen komen. Pop-Up parkje voor het Raadhuis in Hoofddorp. (Foto: Rodi Media) ui- Dat is beter dan overal de airconditi- het voorjaar van 2017 door de vrijwilli- oning maar op maximaal te zetten. een goed voorbeeld van dat in mijn een pad en een vak met bloemen. Als om gers van stichting MEERGroen in zes optiek overal navolging verdient. Om MEERGroen zouden we in Haarlem- Vergroeningsprojecten dit park zo te houden doen wij elke weken tijd vormgegeven tot een mooi ad mermeer in elke wijk en winkelcen- Verder zouden er van mij meer ver- pop-upparkje. En op dit, zo’n beetje 14 dagen een onderhoudsbeurt en trum, en samen met de wijkraden en ar groeningsprojecten in de stedelijke meest vandalisme gevoelige plekje van soms een keer extra als dat nodig is. bewoners, dit soort pop-parkjes en na- gebieden van de gemeente Haarlem- de Haarlemmermeer, heeft het parkje De tweede truc is het gebruikmaken tuurspeelplekken willen maken. Wij mermeer mogen komen. Een goed op een fantastische manier standge- van de krachten van de natuur. Zoals hebben de expertise en materialen voorbeeld van zo’n vergroeningspro- houden en is op deze locatie bijna het deze locatie bijna het het hufterproof maken door het plaat- maar missen alleen de lokale hand ject is het zogenaamde Pop-Up parkje hele jaar door bloei en fruit te zien. Dit sen van stekelstruiken en brandnetels, jes en de toestemming en wat budg voor het Raadhuis in Hoofddorp. Sa- komt omdat MEERGroen geen uur- die niet uitnodigen om overal door- van onze gemeente Haarlemmer men met de ondernemers/winkeliers tje-factuurtje-bedrijf is, maar een so- heen te lopen en bloemen en strui- echt aan de gang te gaan. Missch vereniging hebben we de afgekeurde ciale onderneming. Een organisatie ken te beschadigen. Ook het maken kan de gemeente hier beleid voor skatebaan op deze locatie vorig jaar met mensen die niet doen wat ver- van een scheiding tussen houtsnip- ken. Dat is namelijk ook goed voo kunnen omtoveren tot de groene oase plicht is, maar doen wat goed is voor perpaden en bloemvakken met zo’n sociale cohesie, maatschappelijke dat het nu is. Nadat het twee groen- de natuur.” 1.800 paaltjes helpt veel. Veel vanda- trokkenheid, biodiversiteit, educ bedrijven eerst niet lukte om op deze lisme gebeurt namelijk niet eens be- , recreatie, klimaatbestendigheid plek iets behoorlijks neer te zetten wat voorbeeldparkje wust, maar komt door onnozelheid en torische vaardigheden van de jeu ook hufterproof was, is dit parkje in Dit parkje in hartje Hoofddorp is daar daarbij het verschil niet te zien tussen vast nog wel meer! en n Groeiend aantal huishoudens gebruikt whatsappgro voor inbraakpreventie REGIO – Whatsappgroepen zijn de

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.