Laatste week voor de zomervakantie

Deze week was een typische laatste week voor de zomervakantie: in 6 gemeentes zijn we als MEERgroen actief en we proberen steeds meer vrijwilligers te vinden en meer areaal in beheer te krijgen. Dat is een proces wat in soms heel snel en soepel kan verlopen maar meestal is het een eindeloos heen en weer gecommuniceermet de eigenaren van terreinen (meestal gemeentes) . Toestemming om ergens aan de gang te gaan is meestal niet zo moeilijk, maar om een werkbare vergoeding te krijgen wel. Vaak worden we daar zo ziek van dat we na 1-2 jaar maar gewoon beginnen met er iets leuks van te maken. Zo hebben we na 6 jaar ca 40 projecten lopen waarvan er 6 betaald worden. Voor de andere regelen we op ander manier geld of gaan we er van uit het respect en waardering eens zal komen. Zo’n week voor de vakantie is de druk groter om voortgang te boeken. Zo kwamen er deze week significante vorderingen voor 5 projecten in Haarlememrmeer,2 in Heemstede en 1 in Amstelveen.

Beter gefinancierde projectren zijn hard nodig in deze fase van ons bestaan. Met 900 vrijwilligers en 40 projecen in 6 gemeentes is het zaak de organisatie te verstevigen met coordinatoren en begeleiders per gemeente en om op het steeds groeiende scala van wurgende eisen eisen en de steeds grotere administratie een goed antwoord te kunnen geven. Maar de meeste gemeentes gaan nog steeds uit van bhetprincipe dat′vrijwilligerswerk′gratis moet zijn. Om die reden is er voor rucksichtsloze aannemers die voor een uurtje factuurtjes alles doodspuiten en vernietigen wat voor hun maaibalken komt wel geld, maar voor een organisatie die meedenkt en Maaatschppelijke,Ecologische, Educatieve, Economische en Recratieve (MEEER) voordelen meebrengt niet of nauwelijks. Onbegrijpelijk en een frustrerde uitwas van het hokjes denken in vertikaal georganiseerde bureaucratieen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.