Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Gilian van Dam


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
MEERLO MEERGROEN “De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat’ Zomer op Jeugdlar Nieuw-Vennep Regio – De Stichting MEERGroen lei vormen van vergroening. Meest- werkt bijna dagelijks aan projecten al gaat het dan om stukjes land in in onze groene leefomgeving. Op- gemeentebeheer, maar soms ook richter Franke van der Laan en vrij- om bedrijventerreinen. Zo behe- willigers bij Meer Groen doen vanaf ren we na 6 jaar ruim 40 terreinen deze plek regelmatig verslag van de in 6 gemeentes en met een opper- werkzaamheden van MEERGroen. vlakte van 150 ha. De natuur toont Deze week: Gilian van Dam. ons het meest circulaire proces dat we kennen. Vele jaren was de hou- Ik ben Gilian van Dam en stagiaire ding van de mens lineair, gericht op bij MEERGroen vanuit de Sportvis- verbruik en vaak vernietiging. On- serijacedemie in Zwolle. De maat- der zware druk van het vervuilde en schappij lijkt niet te weten wat er verwaarloosde milieu is er nu ur- allemaal komt kijken bij het behe- Gilian van Dam, stagiaire bij MEERGroen. gentie om menselijk handelen ook ren van de natuur. Door middel van (Foto: aangeleverd) circulair te maken. Deze bewust- mijn stage bij MEERGroen heb ik wording en het in balans brengen geleerd hoe je ecologisch beheer we eigenlijk aan het doen waren en van onze relatie met de natuur is de kunt uitvoeren en dat is heel anders vaak kwamen er reacties zoals dat grote uitdaging waar we voor staan. dan het reguliere beheer. Op school het onbegonnen werk was wat wij Werken in het groen heeft vele voor- leer je enkel de vakken, maar het be- deden. Maar bij Stichting MEER- delen naast technologische oplos- langrijkste leer je in de praktijk zoals Groen heb ik geleerd altijd de uit- singen. Een groene werk- en leef- ik dat gedaan heb bij MEERGroen. daging aan te gaan en ook voor mij omgeving draagt bij aan welzijn Ik heb geleerd dat praktisch inzicht is daarbij geen uitdaging te groot! en gezondheid, productiviteit in be- één van de belangrijkste factoren is drijven, aantrekkelijkheid van werk- bij het werken in de natuur. Samen Franke van der Laan plekken en verminderd verzuim op met andere vrijwilligers een stuk- doet verslag het werk. Bij MEERGroen komen je natuur beheren en samen genie. Klimaatverandering geeft extra hit- we altijd handen te kort. Wie gein- ten van het eindresultaat betekent testress in steden, maar die extra teresseerd is om als vrijwilliger te veel voor mij. In mijn stageperio- warmte kan gebufferd worden met komen meehelpen, kan contact met de kwamen regelmatig nieuwsgie- meer groen. De stichting MEER- ons opnemen via: info@stichting- rige buurtbewoners kijken naar wat Groen werkt daarbij hard aan aller- meergroen.nl Zomer op Jeugdland Nieuw-Vennep. (Foto: aangelevera vand nen eer 25 NIEUW-VENNEP – De zomerva- kantie staat voor de deur en dat be- tekent dat Jeugdland Nieuw-Ven- nep weer twee volle weken open is tot en met zaterdag 28 juli. Na deze zaterdag is Jeugdland Nieuw- Vennep een aantal weken gesloten. Jeugdland opent de poorten hiema weer op maandag 27 augustus er is ook dan de hele week open. Koffie inloop senioren zoekt vrijwilliger yronie kunnen kind

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.