Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Roel Cremer


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
VOOR. Ik hoo Bero DICE de Hip Hop groep de maand juni, zullen diverse deelne. rijkoor, DJ Dela Fresco en nog veel Meerwaarde. Dorpsraad Nieuw-Ven. mers aan IKtoon bij het festival op het en oud wethouders. Er zijn naast meer. Het wordt dit jaar een echt fa- bij ons over d nep. Sportservice Haarlemmermeer Harmonieplein nogmaals hun kun onze familie Beusenberg jammer loofden me en de landelijke Stichting Pay It For miliefestijn met veel activiteiten voor sten komen vertonen.Om 15.30 uur genoeg ook andere slachtoffers van putten op de jeugd. Zo is er naast een poppen- ward. Iedereen is van harte welkom wordt de dag afgesloten met de Djem- politieke willekeur in Haarlemmer- beter op kast en andere activiteiten ook een ‘in- bij het Full Colour Festival en de toe bé band Zamana. Dit is een multicul- meer te betreuren. Daamaast denk ter WCET gang is gratis. ik ook aan misstanden zoals bij de Pioniers, het SKWA. Borus en op de MEERGROEN locaties Cruquius, Wilhelminahoe- ve. A4 zone West, De Liede Zuid. West en Noord. Tim Beusenberg ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat “Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe mijn vader zich politiek heeft Regio – De Stichting MEERGroen een keer meehelpen, omdat ze in vastgebeten om fraude en corrup- werkt bijna dagelijks aan projecten een gespreid bedje komen en wat tie aan te pakken in de gemeente in onze groene leefomgeving. Op- zij doen gewaardeerd wordt. Afge- Haarlemmermeer Het leek daarbij richter Franke van der Laan en vrij- lopen week had het L’Oreal-kantoor willigers bij MeerGroen doen vanaf in Hoofddorp hun jaarlijkse ‘Ci- Politiek Podium Haarlemmermee deze plek regelmatig verslag van de tizin-dag’. Het was het 4e jaar dat voor de lokale Haarlemmermeerse werkzaamheden van MEERGroen. ze kwamen meehelpen: het eerste vallen tekstueel inhoudelijk ni. Deze week: Roel Cremer. jaar in de kas van Vork en Mes, twee van de redactie van dit blad. Nieuw jaargeleden in onze voedseltuin op het recht voor om ingezonden ar Na meer dan 15 jaren werkervaring Park 2020, vorig jaar de bloemen- en/of te redigeren. De rubriek bij TNO Arbeid werd me duidelijk Vrijwilliger MEERGroen Roel Cremer. weides van Meermond en dit jaar of bestrijden van een politieke hoe gezondheid en werk samenhan- (Foto: aangeleverd) op Landgoed Groenendaal. Met en het becommentariëren De inhoud mag niet beledigend zij 34 mensen en 6 man begeleiding gen. Veel mensen worden onnodig ziek van hun werk. Verzuim of ver- mij zichtbaar is geworden zie ik de kun je in zo’n dag veel doen. Es- alleen geplaatst onder verm andering van werk kan een oplos- potentie van dit soort initiatieven. doorns moesten er massaal uit sing bieden. Maar we zijn er nu ach- Structurele ondersteuning van der- om monumentale eiken en beu- ter, dat veel verlies voorkomen kan gelijke projecten in steden levert een ken meer ruimte te geven. We on- worden met een gezonde werkom- bijdrage aan klimaatvraagstukken. derscheiden 4 categorieën bomen: BEAUTY & WE Niet alleen het milieu is gediend bij Van i punt (die je er zo uit trekt, 10 geving. Bij sommige grote organi- saties zien we de aandacht voor een deze zorg maar biedt ook mogelijk- punten (1 steek met een spade), 100 heden in het sociale domein. punten (3 minuten werk) en 1.000 groene werkomgeving groeien. punten (een half tot 3 uur werk). Deze dag kostte maar drie spaden In Nederland is het bedrijvenpark Franke van der Laan doet verslag het leven bij het verwijderen van de 20/20 daar een mooi voorbeeld van. MEERGroen onderhoudt daar een Naast ‘gewone’ vrijwilligers die bomen en iedereen had een gewel- een of meer keer per week mee- dige dag in de natuur! kas, een groentetuin met bloemen- weides ten behoeve van de parkho- helpen, komen er ook vaak bedrij- reca en een eco-winkeltje. Zonder ven of scholen die een dagje komen Bij MEERGroen komen we altijd de inzet van onze vrijwilligers was helpen. Deze manier van werken is handen te kort. Wie geïnteresseerd is om als vrijwilliger te komen meehel- dit niet haalbaar. Nu de omvang van leuk voor de reguliere mensen om- Rug-, nek- en scho het vele werk van MEERgroen (door dat we op zo’n dag lekker opschie- pen, kan contact met ons opnemen Mini gezichtsbeha haar vrijwilligers en directeur) voor ten, maar ook voor de mensen die via: info@stichtingmeergroen.nl Hoofdmassage – Voet en enkel ma HOUSE O M Top to Toe WYN trots on kandidatenlijst Duur: 75 minuter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.