Werken aan het groen, meer dan vrijwilligerswerk!

Hittestress in steden

Klimaatverandering geeft in steden extra hittestress. Die extra warmte kan gebuferd worden met meer groen in steden. Dat is maar een van de doelen waar de stichting MEERgroen hard aan werkt. Meestal gaat het dan om stukjes land in gemeentebeheer maar ook wel om bedrijventerreinen. Zo beheren we na 6 jaar ruim 40 terreinen in 6 gemeentes met wel een oppervlakte van 150 ha (1.500.000 m2!) . Maar op het totale areaal dat nodig is om klimaatverandering te bufferen of om te buigen, is dat natuurlijk niets. Daar om zoeken we steeds nieuw tereinen en partnerschappen om verder te komen,

De natuur heeft zo haar eigen tempo bij het omgaan met water, hitte en fijnstof, meestal niet de snelste maar wel het meest duurzame proces. Immers hoe het ook zij de natuur toont ons het meest circulaire proces dat we kennen. Vele jaren was de houding van de mens lineair, gericht op verbruik en vaak vernietiging. Onder zware druk van het vervuilde en verwaarloosde milieu is er nu urgentie ontstaan om menselijk handelen ook circulair te maken. Dit is in feite de grote uitdaging waar we voor staan, de bewustwording en het in balans brengen van onze relatie met de natuur. Pas als die realistisch is kunnen we verwachten dat gemeenten en bedrijven naar proportie investeren in het werk van MEERgroen.

MEERgroen weet nu uit ervaring dat werken in groen vele voordelen heeft naast technologische oplossingen. Zo kwamen we te weten dat een groene werk en leefomgeving bij draagt aan welzijn en gezondheid, productiviteit in bedrijven, aantrekkelijkheid van werkplekken en verminderd verzuim op het werk. Anders gezegd werken aan duurzaamheid heeft ook betrekking op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Burgerparticipatie en het werk van vrijwilligers is te prijzenswaardig maar het echte werk staat in de wacht: het op grote schaal vergroenen in en rond bedrijven, scholen en instellingen.

Bedrijven op bezoek

Afgelopen week had het L’Oreal kantoor in Hoofddorp zijn jaarlijkse ‘Citizin‘ dag. Het was het 4e jaar dat het personeel kwam helpen: het 1e jaar in de kas van Vork en Mes , 2 jaar geleden in onze voedseltuin op Park 20|20, vorig jaar de bloemenweides van Meermond en dit jaar Landgoed Groenendaal (beide projecten in de gemeente Heemstede). Met 34 mensen en 6 man begeleiding kun je op zo’n dag veel doen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.