Biodiversiteit en beheer

Het zal niemand ontgaan zijn: de berichtgeving over de dramatische achteruitgang van insecten in Europa en ook in Nederland. Stichting MEERGroen vergadert daar niet over, maar doet er wat aan met gericht ecologisch beheer. Het geheim daarbij is heel simpel: niet spuiten en veel inheemse bloemen jaarrond verzorgen en nestgelegenheid (bv insectenhotels) creëren. En dat werkt. Op dit moment staat een van de mooiste voorbeelden daarvan in speelbos Meermond (de oude vuilnisbelt achter de milieustraat) in volle bloei. Met een beetje ecologisch stuurwerk heeft MEERGroen in samenwerking met de gemeente van 1 bloemenweide 5 verschillende bloemenweide types gecreëerd:

– Een veld gedomineerd door wilde klaprozen en korenbloemen

– een veld met margrieten en koekoeksbloemen;

– een veld gedomineerd door slaapbol (maanzaadproducent);

– een veld met pastinaak(gele schermbloemige), margriet en 3 soorten koekoeksbloem en

– een vak met wikke en vlinderbloemigen. En natuurlijk nog tal van andere soorten er tussen.

Ook elders in het moeras en aan de bosranden is er uitbundige bloei tot stand gekomen en op al die bloemen en insecten komen weer talloze vogelsoorten en roofvogels af.

Geïnteresseerden (met name mensen en instellingen die zelf ook meer aan het verhogen van biodiversiteit willen bijdragen) laten we graag zien hoe dat met minimale middelen optimaal bereikt kan worden en hoe inspirerend dat eruit ziet.

Daarom geven we vrijdag 25 mei tussen 10 en half 1 graag uitleg een belangstellenden. Het volstaat om dan langs te komen, terwijl we er aan het werk zijn. Mensen die op die tijd niet kunnen een afspraak maken op een ander moment

De basisprincipes voor maximale bloei zijn vrij simpel:

– Op elke grondsoort is bloei mogelijk’;

– De keuze is tussen akkerkruiden (bv klaproos en koolzaad) en weidekruiden ( bv margriet en klavers): bij beide wordt de grond los gefreesd voor inzaai rond half september. Weiden worden na het eerst jaar alleen gemaaid (en afgevoerd) . Akkerkruiden (uitbundiger bloei) worden elk jaar in september gefreesd zodat eigen zaad weer tot bloei kan komen( en meerjarige grassen terug gedrongen w orden.

– Beide bloementypes krijgen de gelegenheid om zaad te zetten tot ca eind augustus.

– Gedurende het seizoen worden minder gewenste soorten zoals distels en zuring teruggedrongen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.