Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Tugay Dag


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Cel da derscheiding hebben ontvangen. Marten Smits, Rinus Vervloed. Bob Louwman, Klaas van Keulen. Ferry Kooreman, Peter Roodenburg, Janus Pieter Bouterse, Thea Maria Petro- ben, Laura Johanna de Jong-Bronk- horst, Frans van der Putte en Thea van der Heide De personen die dit jaar in Haar- lemmermeer een lintje hebben ont De kermis in Haarlem-Noord in volle gang. (Foto: Radi me is. Van mei tot en met oktober is het Meivakantie in Cruquius Museur Historisch Museu Haarlemmermeer – Tijdens de mei- vakantie zijn er weer extra activiteiten in Cruquius Museum en Historisch Museum in Haarlemmermeer. MEERGROEN Regio – De Stichting MEERGroen ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt nogal onderschat’ werkt bijna dagelijks aan projec- en willen nu met projecten beginnen. ten in onze groene leefomgeving Dat opstarten doen we liever tussen Oprichter/directeur Franke van der oktober en april als de natuur in rust Laan en vrijwilligers bij MEERGroen weer rennen en vliegen om alle onge- doen vanaf deze plek regelmatig ver- wenste soorten in de natuur in toom slag van de werkzaamheden. Deze te houden en gewenste soorten te week: Vrijwilliger Tugay Dag. laten floreren. De groente-,bloemen- en kruidentuin (met 50 soorten strui- Hallo, mijn naam is Tugay Dag. Ik ken) van restaurant Den Burgh is in- woon nu 6 jaar in Nederland en kom middels af. De overbuurman is nu uit Turkije. Via vrienden ben ik in geïnteresseerd geraakt om bij hem contact gekomen met Franke van ook zo’n tuin aan te leggen. Verder der Laan. Bij heemtuin De Heimans- zijn we bij Jeugdland Hoofddorp aan- hof en bij MEERGroen doe ik al een & gehaakt om op hun terrein van 2 ha tijdje vrijwilligerswerk. Deze organi- de speel- en genietpotentie te verho- saties doen aan natuurontwikkeling Vrijwilliger Tugay Dag. (Foto: aangeleverd) gen. In het kader van de bijendagen met veel projecten in de gemeente leggen we ook bloemenweides aan, Haarlemmermeer. Ik vind het heel als schilderen, insectenhotels bou- zoals een project bij een school in leuk om in de natuur bezig te zijn. wen, tegels leggen, en vele andere Heemstede. En de vele insectenho- Lekker tussen het gras, de bomen, klussen. Ik krijg daarbij veel steun tels die we gedurende de winter ge- de bloemen en de vogels. Ook zijn er van meneer Van der laan en de an- maakt hebben, beginnen nu bijna andere vrijwilligers bij MEERGroen dere mensen bij de stichting MEER- letterlijk de deur uit te vliegen. die uit verschillende landen en cul- Groen en De Heimanshof. turen komen. Maar door iedereen Bij Meergroen komen wordt Nederlands gesproken en dat Franke van der Laan: we altijd handen te kort. is goed voor mijn taal en verdere in- Ook dit voorjaar begint het overal Wie geïnteresseerd is om tegratie in Nederland. Als vrijwilli- weer te bruisen van activiteiten. Per als vrijwilliger te komen ger doe ik ook veel werkervaring op week komen er 40 tot 50 planten- meehelpen, kan contact als vakman, Want naast in de na- soorten in bloei. Veel organisaties met ons opnemen via: tuur werken klus ik ook graag. Zo worden wakker uit hun winterslaap info@stichtingmeergroen.nl Of het nu mooi weer is of regent, er is altijd genoeg reden om in de mei- vakantie bij beide museums langs te Meive komen en je te verwonderen over de Histo stoomtechniek die Haarlemmermeer heeft leeggepompt of de historie over cun het leven in de polder. Zo kan men slot als bezoeker van het Cruquius Muse- zog um meedoen aan een stoompracti- Cr cum. Verder zijn er 2, 3 en 4 mei van de 13.00 tot 16.00 uur speciale kinder- C rondleidingen, gegeven door kinde- i ren in het Cruquius Museum en in het Historisch Museum. Eveneens is er 12 en 13 mei een Polderpracti- ZONDAG 6 MEI OPEN! ZOMER BLOEIERS GROOTSTE TIMENT HANG FUCHSIA : TUI IEUBELSHOW

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.