Brede steun in Heemstede

Het Voorjaar

Afgelopen 14 dagen is de lente eindelijk losgebarsten. De boeren zwaluw, zwart kop, tjiftjaf en fitis zijn allemaal terug uit het zuiden en laten zich horen , en steen-, akker-, tuin- en aardhommels, dagpauwoog, kleine vos, citroenvlinder en veel andere insecten laten zich weer zien. Bij MEERgroen laten we het winter werk voor wat het is en begint de buffeltijd om tuinen in te zaaien, en ongewenste planten in toom te houden. Maar het is tegelijkertijd een prachtige tijd waarin er elke dag nieuwe soorten zich melden en we met een blijde verwachting het bed uitspringen. Kom maar en keer langs op een van onze projecten om dat gevoel een keer te ervaren.

Heemstede

In het Sorghbosch in Heemstede hebben we de oudere bewoners blij gemaakt en ook bij hun buitenruimte betrokken, door ze 25 nestkasten te laten adopteren. Op die dag kwamen ook wethouder Hooij op bezoek en een delegatoe van de Heemsteeedse Bewoners Belangen( HBB). Hetlijkt in Heemstede de kant op te gaan op de manier waarop ′we er samen iets moois′van willen maken. Zowel de Heemsteedse politiek als de ambtenaren beginnen de waarde ervan te zien zoals we werken er groeit brede steun om dat samen verder uit te werken. Voortdurend zijn er kleinere en grotere projeceten en met de gemeente werkenwe aan een raamcontract waarmee we de lokale Meergroen organisatie zo kunnen verstevigen dat de zich aandiendende mogelijkheden benut kunnen worden.

verder

De tuin bij Restaurant Den Burgh is net op tijd af om te zaaien en in Haarlem dienen zich deze week ook 2 of 3 nieuwe projecten aan. Ook zijn de laatste 4000 boompjes van de 15000 exemplaren vand e boomweggeefactie geplant in Jeugdland Hoofddorp en Houtwijkerveld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.