Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Franke van der Laan


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
4 APRIL 2018 NIEUWSBLAD MEERLOKAAL oor nd Schiphol MEERGROEN “De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat REGIO De Stichting MEER Groen werkt bijna dagelijks aan projecten in onze groene leefomgeving. Op richter Franke van der Laan doct vanaf deze plek regelmatig verslag van de werkzaamheden van MEER Groen De klapper van de afgelopen we ken was dat we al MEER groen een Trant van der Laan (Foto, aangeleverd) anonieme donatie kregen van maar liefst 5.000 euro. In het was ells maken voor bloeiende kruiden en Nilichiphol het derde jaar op rij dat dit gebeur bomen, het achterwege laten van de Zo’n groot bedrag kunnen we spuiten, maar ook door het plaatsen Tesla’s Eric van Fijndhoven, alge al organisatie natuurlijk goed ger van insectenhotels, waar insecten meen directeur Openbaar Vervoer bruiken, want voor slechts 7 van hun kroost veilig groot kunnen la wijn bij Connexxion, kent dat Connexxi de a projecten die wij belangrijk ten worden, zijn manieren om deze de an met deve stap in Nederland een vinden, ontvangen we een vergoe neergang een halt toe te roepen. ad voorloper is met het verkroenen van ding Groen, natuur en vrijwilli ol de buwvloot Van Eindhoven: “Vanal gerswerk zijn helaas nog altijd de Groene zaterdag * 2oas moeten alle nieuwe lijnbussen ondergeschoven kindjes en wordt Naast het feit dat we de hele winter in Nederland van het elektrisch aan vaker als kostenpost dan als waar doorbouwen aan grote en kleine in + gedreven type wijn en in aojo kul de gezien sectenhotels (en nestkasten, hebben len er in Nederland zelfs helemaal we onlangs samen met Gamma een geen dieselbussen meer rijden. De Voorjaar Groene Zaterdag gehouden. Naast dieselbussen die momenteel Het begin van het voorjaar is een het zelf vervaardigen en vullen van now op Schiphol rijden, zijn bussen dynamische tijd. Nidoet met meer insectenhotels werden hierbij ook oor dagtrips en de Schiphol pen dan rao deelnemers is nog maar boompjes en bijenzaadmengsels Ibunsen naar de parkeerplaatsen nel achter de rug of de boomweg uitgedeeld. De overgebleven voor. – Schiphol perfacties starten. Inmiddels zijn er raad insectenhotels zijn met name 4.000 boompjes in de Haarlemmer bedoeld voor scholen en andere in- meer en 2.000 in Heemstede aanstellingen om de waarde van bijen particulieren uitgedeeld en begin onder de aandacht te brengen. Ver- nen er verschillende grote plantpro der wordt hierbij gewezen op het jecten. Dit zijn de Windsingel tuin feit dat de meeste soorten bijen en Den Burgh, Houtwijkerveld, Meer wespen niet steken en eigenlijk on mond en Groene Schoolpleinen, schuldig en fascinerend zijn. Zo kan Ook komen de eerste fijnstof van met je neus boven op metselbijen, gende zones langs diverse wegen behangersbijen, zijdebijen, tron- op gang. Zoals langs de Cruquius. kenbijen, wolbijen, goudwespen en weg in Heemstede sluipwespen staan en ze zonder ri- sico over je hand laten lopen. Dat Verder wordt in allerleituinprojec. is voor de meeste mensen een on- ten de laatste hand gelegd aan het gekende ervaring! klaarmaken van de grond om te gaan zaaien. Maar niet alleen plan. Bij MEERGroen komen ten komen in het voorjaar tot leven, we altijd handen te kort. ook is er weer volop leven in de in. Wie geïnteresseerd is om sectenwereld. Iedereen weet inmid als vrijwilliger te komen dels wel dat insecten het om aller meehelpen kan contact met lei redenen erg zwaar hebben in ons opnemen via: onze samenleving, Door ruimte te info@stichtingmeergroen.nl (Foto: Advance Photography)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.