Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: NLdoet


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
MEERGROEN de s kandidaten een baan. Rein maken. Vaak heeft deze groep moei. petenties heb ik nodig voor een be- HAARLEMMER ders: “Schiphol is een grote werk. te met het vinden van een nieuwe paalde baan. Daarnaast maken ze DOOR MARC PUTTO gever, met een bijna onstilbare hon baan, terwijl vijftigplussers juist veel kennis met de minder zichtbare be. ger naar MBO’ers. En met dit project werkervaring, kennis en kunde heb roepen en sectoren op de luchthaven. verzilveren we de kennis en erva- ben. Bovendien weet men vaak niet waardoor zich weer nieuwe moge- Opvallend z ring die deze groep vijftigplussers dat de luchthaven een heel scala aan lijkheden voordoen. Aan de andere daar aan toevoegt.” In 2017 was de mogelijkheden op de arbeidsmarkt kant moet dit programma VoorOOT- vooroor met met regen! eerste ronde van het programma biedt. Tijdens het programma kij- delen van werkgevers over vijftig. Lente in de Haarlemn De opmerkelijk gevoelsko late vorstperiode voor de jaar werd nagenoeg ger ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat sloten voorbije zonda hoe. Het leek warem Regio – De Stichting MEERGroen andere willekeurige dagen van het in Haarlemmermeer werkt bijna dagelijks aan projecten jaar kunnen wij bij onze projecten in onze groene leefomgeving. Op- veel hulp gebruiken. Want naast de Geen schermutseli: richter Franke van der Laan en vrij- hulp bij NLdoet voor groepen of be- van ijzel en sneeu willigers bij MEERGroen doen van- drijven, zijn wij natuurlijk nog meer dat meestal gaat af deze plek regelmatig verslag van geholpen als men zich ook op an- maar een bijna le de werkzaamheden. Dit keer: Fran- dere dagen van het jaar in overleg volgde waarbij de te ke van der Laan. met de coördinator wil inzetten voor snel opliep tot ng MEERGroen. Want het is bij MEER- geven moment be Ook dit jaar doet MEERGroen zo- groen namelijk elke dag van het jaar ratuurverschil tuss wel 9 als 10 maart mee aan NL- NL Doet en natuurwerkdag tegelijk! en het met ijsschot doet. Vorig jaar deden landelijk zo’n Vrijwillgers aan het werk bij NLdoet. Voor NLdoet hebben we de dit jaar dengebied zo’n 12 400.000 mensen mee aan diver- (Foto: aangeleverd) idee was de gevoe 12 leuk projecten die de meeste se NLDoet klussen. Het idee ach- hulp kunnen gebruiken voor vrij- de wind in de zon ter NL Doet is om samen de handen bereiken. Met ruim 700 vrijwilli- willigers opengesteld. Deze projec- 40 graden hoger uit de mouwen te steken en ‘er iets gers hebben we bij MEERGroen cir- ten kan men vinden op onze website nus 20 graden sle moois en sociaals van te maken. Dat ca 150 hectare openbaar groen en www.stichtingmeergroen.nl/actueel len daarvoor. Del februari hadden idee past perfect op de doelstellin- stadslandbouw in ecologisch beheer via die site maar ook via de website werd de elfsteder gen van Stichting MEERGroen. Zo in 25 projecten in de Haarlemmer- www.nldoet.nl/meedoen kan men februari, maar staan de letters MEER in de naam meer, Heemstede, Kaag en Braasem, zich opgeven voor onze projecten tij- nis van de winte van de stichting voor Maatschappe Amsterdam en Amstelveen. Bij deze dens NLdoet. Voor meer informatie de duur en de lijke, Ecologische, Educatieve en Re groene projecten kunnen we tijdens kan men Franke van der Laan mai- koudegolf was creatieve meerwaarden die we met NLdoet van 9 en 10 maart nog veel len via: info@stichtingmeergroen. volkomen irre actieve burgerparticipatie kunnen extra hulp gebruiken. Maar ook op nl of bellen via: 06-48226490. stelde menm M ZONDAG U MAART GEOPEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.