Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Kees Versluis


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
28 FEBRUARI 2018 – NIEUWSBLAD HAARLEMMERN MEERLOK MEERGROEN HAARLEMMERWEER ‘De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat’ DOOR MARC PUTTO Vrijdag dooiaanval Regio – De Stichting MEERGroen werkt bijna dagelijks aan projecten om aandacht te vragen voor alle leu- ke dingen die we doen. We hopen in onze groene leefomgeving. Op- als MeerGroen dan ook dat we met richter Franke van der Laan en vrij- die aandacht de daders te kunnen willigers bij MEERGroen doen van- opsporen. In Aalsmeer zijn we on- af deze plek regelmatig verslag van derdeel geworden van een collectief De ongebruikelijke koudegolf voor de en vrijdag zou de win de werkzaamheden. Dit keer vrijwil- waarin boeren, waterschap, provincie tijd van het jaar wordt gevolgd door inbinden, maar blijft liger Kees Versluis. en gemeente inzitten om een groen- veel milder weer. In de loop van het de wind goed weg ka lint met een flinke oppervlakte kli- komende weekend kan de tempera- de de nacht wat koue Samen met Rogier Veldhuisen ben ik maatbos aan te leggen. In Heemste- tuur alweer een eind oplopen richting op een beschutte plaa verantwoordelijk voor de 88 hectare de hebben we op Meermond met een de 10 graden. Wanneer de zachtere nipt streng vriezen. D bos waar we veel achterstand door vo- schoolklas onze 8o fruitboompjes lucht ons rond vrijdagmiddag bereikt, je achteraf, of aan rig beleid hebben opgelopen en dus verzorgd door ze van mest te voor- valt er eerst neerslag in de vorm van beschut weiland is superfijn dat we veel hulp krijgen van zien en ze te snoeien. Verder heb- sneeuw. Er kan een paar centimeter licht even haalbaa MEERGroen. We werken eens in de Kees Versluis. (Foto: aangeleverd) ben we in Groenendaal het werk van vallen in Zuid-Kennemerland, maar vooral vrijdag zal e 14 dagen met deze groep, waaronder een andere vrijwilligersgroep over- al vrij vlot loopt de temperatuur op zijn, samenhange ook de Hartekamp Groengroep. Het riode zitten we dikwijls op het terras gedaan. Ze hadden het esdoornpro- tot boven nul. men van die zacht is heerlijk om in het bos te werken. bij speeltuin Groenendaal, die ook bleem willen oplossen door ze op Voor die tijd is het woensdag en don- zuiden. Vrijdag k maar deel uitmaken van deze groep blij zijn met onze hulp bij het on- 20-50 cm hoogte af te zagen. Dat le- derdag nog snerpend koud, zeker ge- aan en waarschij maakt het werk extra bijzonder. We derhoud van het groen verde alleen maar 4-10 nieuwe bo- zien de tijd van het jaar met maart op sneeuw. Ook eve beginnen altijd met koffie op de kin- men per stomp op. Morrend heb- de kalender. We beleven de koudste zijn niet uit te derboerderij en daarna gaan we het Franke van der Laan ben we de 2.000 stobben er alsnog fase in deze tijd van het jaar sinds on- peratuur kom bos in met rond 11.00 een korte pau- Dat onverlaten 21 ruiten van onze uitgestoken. der andere 1986 en 1987. In 1987 wa- ven nul uit og ze met een bakje en een koekje. Daar- kas op Park2020 kapot hadden ge. Bij MeerGroen komen ren de eerste twee weken van maart na gaan we weer hard aan de gang schoten domineerde de afgelopen pe- we altijd handen te kort. vooral in het noordoosten van het land tot de middagpauze. Na de middag. riode. En dat 3 dagen na de repara- Wie geïnteresseerd is om ijzig koud. De bijdrage van de kou Kans pauze gaan we aan de gang tot 15.00 tie zo’n 15 ruiten door de storm van als vrijwilliger te komen aan de gemiddelde temperatuur voor 0% uur en hebben we hierna een nazit 18 januari gesneuveld waren maak- meehelpen, kan contact met februari is aanzienlijk geweest. De bij de boswachters met een frisje en te het niet beter. Zo’n negatief voor- ons opnemen via: info@ maand was al zo’n anderhalve graad wat nootjes of chips. In de zomerpe- val kun je toch positief gebruiken stichtingmeergroen.nl te koud voordat de ‘vriesfase startte. Al met al eindigt februari dik 2 gra- den te koud in een flink deel van de provincie Noord-Holland en dat is be- slist zeldzaam voor de sprokkelmaand. Woensdag zal de koudste dag van de week worden met een hoogste tem- ori merahm die het gehele etmaal mim 15 10 S Boshoeve ontvangt donatie voor Boshuisje en Boshut *$

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.