HC 15-2-2018 Onbekenden schieten ruiten voedsel tuin stuk


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
treffende maaltij po w bo da HO was het Aswoensdag, de getari op voor de christelijke kerken de 40-dagentijd begint. In deze perio- meditatieve tekst uitgespro de, de tijd van inkeer en bezinning inleider behandelt een actueel the- Locaties op weg naar Pasen, organiseert de ma (10-15 minuten), er is ruimte plekken. Gisteren stond in Hoofddorpse Raad van Kerken ie voor vragen en discussie. Na afloop rochiehuis de Vastenactie Zambia treffende dere woensdag een vastenmaaltijd: kan er een korte vesper worden centraal. Komende woensdagen een ontmoetingsmoment, samen so- bijgewoond. De maaltijd is gratis. laatste bijeenkomst 28 maart- gaat of secretariaat@hjoannesdedoper. ber eten en van gedachten wisselen Wie meedoet betaalt een vrijwilli- het over Geloofsgesprekken, Home- hoofddorp.nl. nl. Verdere info: www.kerkenin- W ee Onbekenden schieten ruiten voedseltuin stuk 15 2 18 ev da ke ui all or na in we on HOOFDDORP Eerst werden tijdens de storm van 18 januari maar liefst 15 ruiten en een deur vernield. Nog geen dag na de reparatie hebben on- bekenden 21 ramen met kogels ka- pot geschoten. Eigenaar en exploi- tant van de voedseltuin aan de oostkant van het NS-station, Franke van der Laan, is op zoek naar de da- ders. En een reden voor dit, in zijn ogen, zinloos geweld. 900 mensen die bij al die projecten betrokken zijn Vervolgens: “Per jaar werken er bij ons tussen de 50 en 300 jongeren via een stageplek. Aan iedereen vragen we wat ze willen worden en wat ze met hun leven willen. Zo’n 95 pro- cent heeft geen idee wat ze met hun leven aan moeten. Wat is er mis met de opvoeding, het onderwijssys- teem en de wereld waarin jongeren opgroeien dat er zo veel mensen niet weten wat ze met hun leven willen. En ligt in die frustratie (gebrek aan ‘zin in het leven’) wellicht de ba- sis voor dit soort vandalisme. Niet alleen bij ons, maar op meerdere plekken?” “Zo mag je het toch wel noemen?”, vraagt de directeur van Stichting MEERgroen zich af. “Zinloos ge- weld. Want wat kan de zin zijn van het moedwillig stuk maken van ie- mands eigendom, zoals in dit geval ruiten van een groentekas. Maar hij heeft nog meer voorbeel- den die hem doen vermoeden dat er een breder probleem aan het vanda- Hij heeft er niet direct een antwoord lisme ten grondslag ligt. Hij verwijst op, maar vraagt zich wel af of frus- daarvoor mede naar heemtuin De tratie wellicht een reden is geweest Heimanshof waar hij beheerder van Een triest aanblik. om in het weekend van 10 en 11 fe- is. “Het komt regelmatig voor dat gereedschap of planten verdwijnen. denten meer. Het kan niet anders les om burgerparticipatie en dat uit bruari een dergelijke ‘ruitenactie’ Er zijn zelfs een bosmaaier, maai- dat er fundamenteel iets fout zit.” uit te voeren. “Maar dan moet je wel machine en heggeschaar gestolen. Hij vat het samen met zingeving’ en zich onder meer via allerlei natuur- weten wie de daders zijn. Tips zijn Er is al eens ingebroken met forse dan vooral het gebrek eraan. ontwikkelings- en stadslandbouw- van harte welkom”, aldus Franke schade. Het zijn helaas geen inci- “Bij Stichting MEERGroen draait al- projecten, zoals de voedseltuin op Park 2020. In totaal gaat het om zo’n MEERgroen. van der Laan, directeur Stichting VO krc Aa lig ee hu elf Eve sto ble Var Kai en leic Me hac bijv me bez Trust wee We volg jubi naze

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.