Haarlems Dagblad 13-2-2018 Kastorenpark onder vuur


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Tab. DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 HIM 15 Aantal klachten over papiercontainers neemt toe 5 Regionaal Bart Boele papier en plastic in het weekeinde „Dat oogt rommelig en past niet in alles is niet genoeg. „Wij zijn al eni- vol zitten, worden ongeveer zestig het beeld van een schone, hele en ge tijd met Meerlanden in overleg Hoofddorp * Er zijn te veel klachten containers op zaterdag geleegd. Er veilige omgeving”, vindt hij. Op zijn om de dienstverlening te verbete- over ondergrondse vuilcontainers zijn locaties waar zelfs twee keer op verzoek praat de gemeenteraad op ren”, aldus Nederstigt. Het aantal die vol zitten. Afvalbedrijf Meerlan- een zaterdag wordt geleegd. Dat is 22 februari over de situatie. klachten over glascontainers is be- den denkt medio dit jaar het pro- een extra inspanning bovenop het in de aanloop heeft milieuwethou- perkt, maar over de papier- en plas- bleem opgelost te hebben. doordeweekse ledigen. der John Nederstigt (D66) de stand ticcontainers wordt sinds eind 2014 De zondagopenstelling van veel VVD-raadslid Rob Koster baalt van van zaken op een rijtje gezet. De on- vaker geklaagd. Toen werden de winkels levert bij winkelcentra een volle containers omdat die ervoor dergrondse containers voor papier plasticcontainers in gebruik geno- toename op van afval bij de zoge- zouden zorgen dat inwoners hun en plastic leegt Meerlanden mini- men en dat vergt een gewenperiode. naamde brengparkjes. Om te voor- papier en lege flessen naast de con- maal eens per week. Waar nodig ge- Het aantal klachten over de papier- komen dat de containers voor glas, tainer achterlaten op brengparkjes. beurt dat op zaterdag nog eens. Dat containers neemt nog steeds toe. Haarlem en omgeving ‘Vertel me, is dit zinloos geweld of gebrek aan zin in het leven? Kas kantorenpark onder vuur Paul van der Kooij p.van der kooij@hollandmediacombinatie.nl Hoofddorp * Vertwijfeld, maar niet verslagen. Zo reageert Franke van der Laan op de aanslag die zaterdag- nacht is gepleegd op een groentekas die hij met vrijwilligers beheert op het kantorenpark tussen NS-station Hoofddorp, busbaan, Taurusavenue en Rijnlanderweg. De 21 kogels die toen zijn afgevuurd vanaf de kant van de busbaan, deden evenveel ruiten sneuvelen in dit stukje stadslandbouw. En als het aan de Hoofddorper ligt komen de daders daar niet zomaar mee weg. Zo meldt hij in een persbericht te hopen op tips: wie heeft er opge- schept over de actie of zwerft in de late uurtjes over het bewuste kanto- renpark? Dat Park 20/20 wil het duurzaamste kantorenpark van Eu- ropa zijn en werkt daar op meerdere fronten aan. Niet alleen zijn de kan- toren zo duurzaam mogelijk ge- bouwd, tevens wordt geprobeerd ei- gen voedsel te verbouwen. Om ook dat op een zo duurzaam mogelijke manier te doen, beschikt de in het park geplaatste kas niet over verwarming. Toch geeft de teelt achter glas Van der Laan en de zijnen aardig wat voorsprong op de gewo- ne buitenteelt. ,,Wanneer we half fe- bruari dingen zaaien en poten, is dat eind maart, begin april al zo opge- schoten dat we er ook buiten weer mee verder kunnen. Tevens biedt de kas de mogelijkheid om gewassen als paprika’s te kweken, wat bij pure buitenteelt niet haalbaar is in Ne- Wie heeft de kas op het kantoorpark tussen NS-station en Rijnlanderweg onder vuur genomen? FOTO’S STICHTING MEERGROE derland.” Van der Laan gaat ervan uit dat de het poot-en zaaiseizoen zonder al te jongeren stage. „Aan iedereen vra- werknemers af en toe aan de slag denkt hij. ,,Want we zijn heel flex ontwikkelaar van het kantorenpark veel vertraging kan beginnen. Toch gen we wat ze willen worden en wat zouden gaan. Niet alleen zijn ze er bel. Wanneer mensen me belle op korte termijn voor nieuwe ruiten wil hij meer weten over de achter- ze met hun leven willen. En 95 pro- dan even uit hun kantooromgeving, kunnen we heel gemakkelijk iets zorgt. „Dat deed-ie ook toen, bij de gronden van de daders. cent blijkt geen idee te hebben wat ze kunnen ook er van eten. Want, zo gelen. Al voor hun werkdag begi storm van 18 januari, iemand de ze met hun leven moeten.” Van der is de ervaring, er groeit meer voedsel kunnen ze dan al wat doen. Of deur van de kas niet had gesloten. Zinloos Laan is bang dat nu juist dat gebrek dan het op hetzelfde kantoorpark kunnen juist tussen de middag Niet alleen verboog daardoor de Hij is vooral benieuwd of het hier aan ‘zin in het leven’ tot dit soort gelegen Parkcafé Groen en een bio- de slag.” deur, ook werden toen vijftien rui- om ‘een staaltje van zinloos geweld om ‘een staaltje van zinloos geweld’ vandalisme leidt. ,,En niet alleen bij logische groentekraam afnemen. Wie tips heeft over de vernielinger ten uit de kas geblazen. Net voor de gaat of om ‘gebrek aan zin in het le- ons.” In de praktijk laten kantoortijgers aan de kas of zich wil opgeven vo beschieting waren die ruiten gere- ven’. Bij zijn stichting Meergroen, Met de voedseltuin op het kantoor- het volgens Van der Laan tot nu toe werk in de voedseltuin van het ka pareerd.” dat vijfentwintig projecten heeft op park wil zijn stichting graag een park wil zijn stichting graag een behoorlijk afweten. ,,Het zijn onze toorpark tussen Taurusavenue en Omdat ook het opruimen van de het gebied van stadslandbouw en dubbelslag slaan. Niet alleen kan eigen vrijwilligers die hier het werk Scorpius, kan bellen met Franke v scherven geen al te groot probleem natuurontwikkeling, lopen jaarlijks het de (kantoor)omgeving voeden, doen, van zaaien en wieden tot oog- der Laan. Hij is directeur van de s hoeft te zijn, gaat hij ervan uit dat tussen de vijftig en driehonderd ook zou het mooi zijn wanneer sten.” Het kan gemakkelijk anders, ting Meergroen (06-48226490). De Vries lijsttrekker Christenunie-SGP Cursus over honingbij en wes Bart Boele de kandidatenlijst van Christen- heeft een vrouw als kandidaat num- unie-SGP. Alleen de Christenunie mer drie. Die komt op de gecombi- Hoofddorp * Koos de Vries is 21 no- heeft de kandidaten nu op een rijtje. neerde kandidatenlijst op nummer vember lijsttrekker van de Christen- De SGP volgt naar verwachting bin- zes. unie-SGP in Haarlemmermeer. nenkort, mogelijk nog deze week. Christenunie en SGP hebben elk een Van onze verslaggever weg 700a in Cruquius. De ve ging hoopt dat mensen zo Cruquius * Het voorjaar staat thousiast worden dat ze een voor de deur. Tijd voor Imkers leiding gaan volgen om im Vereniging Haarlemmermeer om worden. De cursus wordt va Dario domond

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.