HC 6-2-2018 Help Stichting MEERGroen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
WAO BURGER like bij het museum en de VVV werd ik steeds minder gevraagd. Omdat ik HEE geen subsidie meer krijg uit het cul- don tuurfonds van Holland Casino, kan uur ik het Stads- en Dorps-omroepers- thea concours niet meer naar Zandvoort pre halen. Ik heb toen na lang wikken Gerard de Klinker in actie. nor en wegen besloten mijn ontslag per Nic 1 maart 2018 aan te bieden”. gesproken en is gedoemd om lang- Het opheffen van het ambt van tingsmiddagen met klaverjassen 2010. „Ik ben geen ‘echte’ Zand- zaam uit te sterven. Het lukte ons voorter maar de tradities en folklore dorpsomroeper past in de huidi- ook niet om het Gilde ‘Eerste Ver- van Zandvoort spraken me wel aan. ge ontwikkelingen van het dorp. eniging Stads- en Dorps Omroe- Het Zandvoorts dialect komt over- ,,Folklorevereniging de Wurf heeft pers Nederland’ op de lijst te krijgen daagse busreizen naar Duitsland of een met het West-Fries, dat in mijn inoeite om nieuwe leden te werven. een zesdaagse culturele e Nieuwe toneelstukken in het Zand- van cultureel erfgoed in Nederland. geboorteplaats Ursem gesproken Denemarken Herren Heel onbegrijpelijk, want het is toch wordt”. Gelukkig hoeft Kuijper zich voorts dialect worden bijna niet iets unieks wat we hebben. Al die niet te vervelen. Ik ben voorzitter met zich mee. maat gemaag vo meer geschreven. Het Zandvoorts omroepers in hun mooie kostuums”. van de seniorenvereniging gewor- veel waardering en voldoening”. dialect wordt ook nog maar weinig Kuijper is dorpsomroeper vanaf is dorpsomroeper vanaf den. We regelen den. We regelen gezellige ontmoe- ve bingo of modeshows. We gaan met zijn allen op stap naar een museum. Maar we organiseren ook meer 6-2-18 Help Stichting MEERGroen blauwe Tram ZANDVOORT Wijkcentrum De Bla HEEMSTEDE De Stichting MeerGroen heeft krijgt 5.000 euro. ING heeft ter, I-pad, en telefoon. Wie gestemd we Tram (Louis Davidscarre 1) is wil extra geld inzamelen voor het Nederland opgedeeld in 52 regio’s. heeft, krijgt een e-mail waarin de 8 februari een activiteit rijker. Na bomenpad in De Heimanshof. Fran- In elke regio zijn vijf projecten ge- stem bevestigd moet worden. Als de leesruimte van de biblioth ke van der Laan van Stichting nomineerd. Het Heimanshof-pro- dat niet gebeurt, telt de stem niet staat een biljart. Vanaf deze da MEERGroen heeft een aanvraag in- ject zit in de regio Hoofddorp. Er kan mee. is iedereen hier van harte we gediend bij het project Buurtverbe- gestemd worden tot 11 februari. De uitslag wordt 10 maart bekend- om een biljartje te leggen. Bijli teraar van de ING (www.helpneder- Stemmen kan via de stempagina gemaakt. Met de hulp van de inwo- kan iedere donderdag- en v landvooruit.nl). Ze zijn genomineerd van De Heimanshof: www.help- ners van Heemstede staat van der ochtend van 9.00 tot 10.30 en kunnen tussen de 1.000 en 5.000 nederlandvooruit.nl/doel/de-hei- Laan daar met een cheque van 5.000 10.30 tot 12.00 uur. De koste- euro winnen als ze genoeg stemmen manshof. Per e-mailadres kan er euro in zijn handen en dan kan euro per persoon, inclusief e weten te halen. Ze moeten mini- een keer gestemd worden. Wie Stichting MEERGroen het nieuw te je koffie of thee. Een tafel maal vijftig stemmen halen om in meerdere e-mailadressen heeft, kan bouwen educatieve bomenpad weer ren kan via h.ruurda@r aanmerking te komen voor 1.000 dus meerdere stemmen uitbrengen. een stukje groter maken. Voor meer zandvoort.nl. euro en wie de meeste stemmen Er kan gestemd worden via compu- informatie: www.deheimanshof.nl. Mensen staan in de rij voor Leescaf Tevreden over oplossing | den met deze tijdelij we hebben ook ve schreven voor onz dienst, voor mens PER 77

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.