Eerste week van 2018

De eerste week van het jaar was het na 1 januari meteen alle hens aan dek.

Er werd druk gewerkt aan het bouwen van vleermuizenkasten, insectenhotels en ook het dak van een vandalisme bestendig insectenhotel kwam klaar.

Landschap Noord Holland kwam langs voro samen werking op hetgebied van bijenprojecten. Naast de 30 bijenweides in de rest van Noord Holland konden wij er een stuk of 20 bij boeken: al onze projecten hebben namelijk wel een bloemenweide als hoofdthema of als onderdeel.

Binnen een half uur nadat onze 12 NLdoet projecten on line waren gegaan bij het Oranjefonds hadden we al een opgave van een bedrijf met 40 deelnemers.

Op het Stenenveld in Bornhom begonnen onze inspanningen van de afgelopen 6 -8 weken vruchten af te werpen.We zijn daar bezig op het ergste door bramen overwoekerde deel alle stenen (van 1-100 kg) weg te rollen en de bramenwortels en boompjes die daaronder vrij los komen te ligge, te verwijderen. Het einde van het gewone bramenstuk begon deze week in zicht te komen ( 200 m2). En dan nog een even groot stuk met dauwbramen en riet.

Op Park 2020 zijn we bezig de composthopen van 2 jaar geleen , waar vorig jaar pompoenen op geteeld zijn en nu uit perfecte tuinaarde bestaan over de teeltvakken te verdelen.Dat moet over loopplanken, want de rest van de tuin is een grote water0 en modderboel. 3 van de 12 vakken zijn nu klaar en opgehoogd voor het teeltseizoen 2018. Binnenkort komt er een vrachtwagen met 40 m3 verse compost voro de rest.

Van een van onze nieuwe groetneafnemers: restaurant Den Burgh kwam ook pretig nieuws: behalve afname van Park 2020 producten willen ze ook om het restaurant een eigen tuin ontwikkelen met ons.

In Heemstede zijn we met 10 mensen een dag bezaig geweest in Groenendaal met bolletjes planten. Na het officiele seizen gaaan wij nl de bollenhandelaren langs voor restpartijen. En dat leverde 15000 stinsenbolletjes op. Ook in het Sorghbsoch zijn ontwikkelingen. Daar hebebnwe geregdld dat we op 25 januari een infomiddag voor bewoners en belangstellenden gaan houden over wat we willen doen en als eerste oproep voor nieuwe deelnemers.

Op het thuisfront is het concept jaarverslag 2017 van MEEergroen voor de bestuursvergadering van volgende eweek gereed gekomen en het kostte een avond om op verzoek van het Haarlems Dagblad een genuanceerd commentaar op de ontwikkellingen in het Wandelbos Hoofddorp te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.