Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Feline Boot


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
OA Anja en Danny Marlou Esc Reshef F1 F2 F3 F4 F5 van der Schoot F6 FZ Wake up Ja Sleep 3 JANUARI 2018. NIEUWSBLAD HAARLEMMERMEER – PAGINA 15 Print Screen Sysra Scroll Lock MEER Zakelijk Insert Home MEERGROEN “De waarde van onze groene leefomgeving wordt onderschat’ Regio – De Stichting MEERGroen werkt bijna dagelijks aan projecten in onze groene leefomgeving. Op- richter Franke van der Laan en vrij- willigers bij MEERGroen doen van- af deze plek regelmatig verslag van de werkzaamheden: Deze week: Fe- line Boot Hebbes geeft iedere maand eencadeauwens weg Delete End Hebbes! Stichting voor wat hoort wat Crus Merl 36 NIEUW-VENNEP – Kringloopwin- foonnummer van je ouders/verzor- kel Hebbes in Nieuw-Vennep wil ie- gers en de naam van je basisschool dere maand van 2018 een cadeau- en je groep vermelden. Je mag na- wens van een kind op de basisschool tuurlijk een cadeau vragen voor je- in vervulling laten gaan. Kinderen zelf, maar ook voor een ander kind kunnen hierbij een cadeauwens voor dat nog op de basisschool zit. Je hebt zichzelf, een vriendje of een klasge- nog niet eerder een maandcadeau nootje in vervulling laten gaan. ontvangen van Hebbes Kringloop. Wij geven geen dieren cadeau. Dus niet alleen een eventuele ca- De leukste deauwens voor jezelf, maar ook bij- Kringloopwinkel Jij en je ouders/verzorgers geven bij voorbeeld voor je klasgenootje waar- van Nieuw Vennep deelname toestemming om achter- van je weet dat hij of zij droomt af een foto van je te mogen publice- van stoere sneakers of mooie kle- ren op onze site en Facebookpagina. ding, maar dat zijn of haar ouders Je ouders/verzorgers worden voor dat niet kunnen betalen. Of mis- seren? Leg ons je wens goed uit en publicatie telefonisch of via de mail schien heb je zelf nieuwe sportkle- wie weet gaat jouw wens binnenkort op de hoogte gesteld. Elke ie van de ding of schoolspulletjes nodig? of bij Hebbes in vervulling. Om mee maand zullen wij drie wensen pu- droom je van een longboard, een te mogen doen zijn er de volgende bliceren op onze Facebookpagina en vriezer vol Raketjes of een zomer- spelregels: Je moet nog op de basis- de wens met de meeste likes gaan abonnement van een zwembad in school zitten om in aanmerking te wij vervullen. Hebbes Kringloop, je buurt? Of heeft je vriendinnetje kunnen komen van een maandca- Staringstraat 48 in Nieuw Vennep. een moeilijke tijd achter de rug en deau. Bij het indienen moet je de Telefoon: 06-48720021 en website: wil je iets leuks voor haar organi- naam en adres van jezelf, het tele- www.hebbeskringloop.nl Feline: “Ik heb dit jaar mijn havo af- gerond en begon toen aan een tus- senjaar. Franke van der Laan ken en Nieuw want natuurlijke ontwikke- ik al lange tijd en de projecten van lingen staan nooit stil. En veel men- MEERGroen waren mij ook bekend. sen hebben baat bij een ritme en Zo kwam Franke met het idee om gaan liever door dan thuis te zitten. samen met mij elke week een vlog te Verder kun je juist in de winter voor- maken over onze natuuravonturen uit werken, zodat alle terreinen er in de Haarlemmermeer en omstre- weer prima bijliggen. De afgelopen ken. Meteen was ik superenthousiast tijd hebben we doorgebouwd aan in- want van jongs af aan zit ik al met sectenhotels, vleermuizenkasten en mijn handen in de grond en naar- nestkasten die binnenkort geplaatst mate de jaren vorderen, wordt mijn gaan worden. We hebben 50.000 betrokkenheid met de natuur steeds voorjaarsbolletjes op de kop kun- groter. De projecten die MEERGroen nen tikken die zo snel mogelijk in uitvoert, zijn niet alleen goed voor een van onze bosgebieden de grond de omgeving maar ook voor je ei- in moeten. In het Stenenveld bij de gen ontwikkeling. Daarnaast zou- brandweer in Bornholm zijn we met den deze projecten een voorbeeld een megaproject bezig om opschot moeten zijn voor heel Nederland. van boompjes en bramen te verwij- Ik vind het werk bij MEERGroen deren zodat er bijzondere vetplan- in het algemeen een uitdaging en ten en varens kunnen groeien en ben dan ook trots dat in er zo be- in Heemstede hebben we na Meer- trokken bij mag zijn. Benieuwd? Je mond en Landgoed Groenendaal per kan ons op youtube vinden onder 1 januari 2018 weer een nieuw groot de naam stichting meergroen’. Veel project van 5 ha onder onze verant- kijk plezier! woordelijkheid gekregen. Bij MEERGroen komen we Verslag door altijd handen te kort. Wie Franke van der Laan geïnteresseerd is om ons als Van der Laan: “Elk dagdeel van de vrijwilliger te komen helpen, week doen we een ander project. Ook kan contact opnemen via: in deze periode rond Kerst en Oud info@stichtingmeergroen.nl HEB JE EEN TIP OF WIL JE IETS MET ONS DELEN? GEBRUIK DAN WHATSAPP! BEL ONS OP 06-83090242 WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.