Nieuwsblad Haarlemmermeer: “De waarde van Onze Leefomgeving wordt onderschat”. Deze keer over: Adri Huiberts


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
bij Het Cult bit PP kunt resten Allemaal perfect geor. waniseerd, dus wat mij betreft zal ik er volgend jaar december weer heel HOOFDDORP – De voorzitter graag bij zijn. Deze gemeente voelt de Raad van Bestuur van Het soed aan. Ik heb inmiddels een huis tuurgebouw. Bart Piers, neem wehuurd, maar ik zeg nog even niet anuan afscheid. De Raad van waar Dat komt nog wel.” zicht wilde volgens Fiers voor de komst liever iemand met een cultureel profiel als bestuurde MEERGROEN Het Cultuurgebouw “De waarde van onze groene leefomgeving wordt nogal onderschat’ Als het aan Fiers had gelege hij nog webleven, maar hij hes Regio . De Stichting MEERGroen nen we met een nieuw project: een werkt bijna dagelijks aan projecten neergelegd bij deze beslissi 6 ha groot Sorghbosch in Heemste De Raad van Toezicht. Volge in onze groene leefomgeving. Op- de waar jarenlang weinig aan beheer zijn de gesprekken over zijn richter Franke van der Laanen en was gedaan. Dat is het derde grote in goed harmonie verloper vrijwilligers bij MEER Groen doen project in Heemstede na Meermond hij nu op zoek naar een ni vanaf deze plek regelmatig verslag (6 ha) sinds 2013 konden we in 2015 van de werkzaamheden. Deze week: Landgoed Groenendaal (90 ha) aan, Adri Huiberts. waarvan inmiddels zo ha op orde is. Reeds tweeënhalf jaar ben ik meer. Aan deze projecten is veel eer te be- dere dagen in de week als vrijwilli- halen en levert ook heel veel boom- ger actief bij MEERGroen. Ik ben pjes voor de boomweggeefactie op.. nu gepensioneerd en werkte een Deze eerste werkdag al 4.000 stuks groot deel van mijn leven in techni. van is soorten. Een prijsvraag biodi- BADHOEVEDORP sche beroepen zoals bij Spaans. Ik versiteit op bedrijventerreinen van Tom Horn (Zorg, W vind het leuk om op veel verschillen- Adri Huiberts. (Foto: aangeleverd) de provincie werd helaas een koude nen) heeft onlangs de MEERgroenprojecten te werken. douche. Omdat we op Park2020 al- schrijving in voor Sa Onze drukste buitenperiode is nu milieustraten krijgen. Verder vind les al hadden gemaakt wat ze wilden. Hoop Badhoevedor achter de rug en zijn we nu meer bin ik het ook waardevol om overal waar kregen we de prijs juist niet! Die ging genomen. De loop nen bezig met het maken van nest- ik kom ik de resultaten zie van ons naar mensen die nog aan het experi- in mei 2018 plaats en vleermuizenkasten. Om de na- werk zoals bouwwerken en bloemen- menteren waren. Op Youtubekanaal tuur nog meer te steunen zorgen we en orchideeënweides. Maar naast het Wethouder Horn st.meergroen staan de werkzaamhe- ook voor dieren en bouwen we mo- vele werk wat we verzetten is het ook den in een wekelijkse vlog. schrijving tijdens menteel ook kleine en grote insec- gezellig bij MEERGroen. Zowel tij. Bij Meergroen komen we altijd van 12 december tenhotels. Met mijn technische ach- dens het werk met de andere vrijwil handen te kort. Wie geïnteres- za is de organis tergrond vind ik dat werk extra leuk.ligers als bij afloop van het werk bij seerd is om als vrijwilliger te derde editie va Voor de bouw van de meeste projec- de nazit. Franke van der Laan: “Elk komen meehelpen, kan contact Hoop Badhoev ten gebruiken we alleen 2e hands dagdeel van de week doen we een an: met ons opnemen via: info@ men in 2018 va materiaal dat wij bijvoorbeeld van de der project. Afgelopen week begon stichtingmeergroen.nl Horn bij Samenlo peranza in Badhe

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.