HC 3-11-2017 Natrionale Natuur werk dag bijMEERgroen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
groot suc in ander daglicht 3-11-17 Nationale Natuurwerk- dag bij MEERGroen 5 moet kreeg. een beetje anders. Vandaag g jagen mannen op vrou- n het uitgaansleven. Deze HAARLEMMERMEER – De LED- 5 een natuurlijke drang om actie BespaarMEER blijkt dit najaar ouw te krijgen die later met HOOFDDORP – ‘MengelMoes, de lukkers, onder wie mijn eigen opa weer een groot succes. Deze actie z gezin wil stichten. Ver- zoektocht naar mijn identiteit’. Dat en oma, nog altijd zichtbaar en voor energiebesparende verlichting je voor vers vlees tegen- voelbaar was in mijn leven. Ik ben is de titel van het boek van Elvira ten behoeve van het Midden en Klein terecht bij je slager of Oudemast-Nanariain, dat zaterdag altijd op zoek geweest naar mijzelf. bedrijf (MKB) wordt dit jaar voor de Der. Door middel van mijn boek hoop 25 november van 15.00 tot 17.30 tweede keer door NMCX Centrun ik vicieuze cirkels te doorbreken en uur wordt gepresenteerd in Pier K, kt het zoeken naar een voor Duurzaamheid georganiseerd taboes kenbaar te maken. Ik wil de Raadhuisplein 9 in Hoofddorp. Door een massale inschrijving va Molukse geschiedenis in een an- steeds in ons systeem Dat blijkt vooral op za- “Ik ben half Moluks en half Ne- Haarlemmermeerse bedrijven sta der daglicht zetten. de teller nu al boven de zestig. derlands. Dit maakt mij een men- cond drukke feestdagen Meer informatie: gelmoes. Tijdens het schrijven van : garages. Want wie her- mijn verhaal werd duidelijk dat het je oerdrift dat zich van Bij de eerste BespaarMEER actie v www.mengel-moes.nl vorig jaar bespaarden tien onder trauma van de eerste generatie Mo- y meester maakt als je mingen gezamenlijk circa 25.C ukke dag op zoek bent euro per jaar. Eén van deze on arkeerplekje voor je nemers was Jos Koeckhoven. “Ik n goed geconcentreer- sinds ik mijn verlichting heb ver a je dan door de par- gen door LED’s nog maar de op zoek naar je par- van het aantal lampen nodig.” e loert hierbij als een aanbrengen van energiebesp om je heen. Wie zie de verlichting is dus een effe maken om van een > vervolg van de voorpagina en eenvoudige manier om kos weg te rijden? Maar besparen. Het energieverbrui (, wie is je concur- Mijn ecoloog zijn gaat dus niet al- met een nieuw verlichtingssy k naar je parkeer- leen om leuke bloemetjes en vo- tot wel 70% omlaag, terwijl v hongerig roofdier geltjes, maar gaat eigenlijk naar de derhoudswerk wordt voorkom s rijden en kijk je ecologie van de gehele menselijke gemeente Haarlemmermeer er om je heen. Op- samenleving. Met de vele projecten deze actie het voor bedrijven Een open parkeer- van MEERGroen probeer ik nu sa- Iterrein. Met pie- men met vrijwilligers iedereen wak- duikt je op deze ker te schudden over het belang van en boze blikken onze natuur en hoe wij het beste sen in de garage met onze natuur kunnen omgaan. Weelde. Het landgoed Groenendaal Daarom vind ik onze deelname aan bij Heemstede. De rotsenbiotoop in peens niet meer, de Nationale Natuurwerkdag van- het Stenenveld in Hoofddorp ge- e prooi krijgen! zelfsprekend. schikt maken voor ringslangen, wuste plek aan- muurhagedissen met vetplanten og net een klei- Rotsenbiotoop in Hoofddorp en varens. Het bouwen van insec- eerplek indraai- Mensen die ons rond de Nationa- tenhotels of andere werkzaamheden ergave en krijgt le Natuurdag willen helpen bij de in De Heimanshof. Werken in de van de vrouw diverse projecten van MEERGroen Groente-, vlinder- en natuurtuin van je jacht naar zijn dan ook van harte welkom. Zij Park2020. Dit kantorenpark achter en veroveren kunnen dan ervaren hoe leuk het het station in Hoofddorp is één van het het gehele is om samen in de natuur te wer- de meest duurzame kantorenpar- net boze blik ken. Dat kan natuurlijk individu- ken van Europa. esef je dat je eel, maar ook in de vorm van een ent, maar een alternatief verjaardagsfeestje, als be- Mensen die MEERG Roen rond de drijfsuitje of als teambuildingsdag.” Nationale Natuurwerkdag willen i een grijze MEERGroen is dus nog op zoek HAL helpen kunnen voor meer informa- naar vrijwilligers die willen meehel- met tie of aanmelding terecht op de web- pen bij de volgende projecten: Oe- sites: info@stichtingmeergroen.nl ver-, orchideeën- en bosbeheer in de Lop en www.natuurwerkdag.nl of tele- ur recreatiegebieden van Spaarnwou- Binn fonisch bij Franke van der laan via mermeer de. Het Groene Carré en de Groene tel. 06-48226490. 2101 TO VAN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.