NH 1-11-2017 National Natuurwerkdag bij MEERGroen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
r F G H > ? A chrift N. M. B V B Nieuwsblad CE Haarlemmermo RODI me d i a 1e jaargang nr. 6 – 1 november 2017 Bezorgklachten (015) 369 40 70 · Velserduinweg 330. 1971 ZK IJmuiden – Telefoon (023) 54 25 105. Advertentie: verkoop.nhm@rodi.nl. Redactie: redactie.nhm@rodi.nl www.rodi.nl Hoofddorp voor titel Kortebaar Feestelijke opening schoolpleinen Vesterhavet Gemeente wil met inkoop ambities verwezelijken 60 jarig bruidspaar even terug in Lijnden deze week Nationale Natuurwerkdag bij MEERGroen DERY oscarbe 2. rec K ‘Natuureducatie voor kinderen van 2 tot 100 jaar’ le HOOFDDORP – Al minstens 15 jaar wordt OP de eerste zaterdag van no- van a vember de Nationale Natuurwerkdag gehouden. De stichting MEERGroen doet rond 4 november aan deze Na- tuurwerkdag mee met de inzet van vrijwilligers bij verschillende projec- ten in de gemeente Haarlemmer- meer. Vorig jaar deden meer dan 12.000 vrijwilligers mee aan de Nati- onale Natuurwerkdag. Op circa 1.000 locaties door heel Nederland gingen mensen aan de slag om samen te hooien, te snoeien en te knotten. 95 Naast deze Natuurwerkdag wordt er in en om Haarlemmermeer al sinds jaar en dag aan ecologisch natuurbe- heer gedaan door de stichting MEER- do Groen. Deze stichting is opgericht door de beheerder van heemtuin De Heimanshof Franke van der Laan. Van der Laan: “De Heimanshof in H Hoofddorp richt zich vooral op na- tuureducatie en het beheer van de heemtuin zelf. Om natuureducatie voor kinderen van 2 tot 100 jaar bui- ten de heemtuin mogelijk te maken en mensen en instellingen te mobi- liseren voor het beheer van hun ei- gen leefomgeving, heb ik de stichting Vrijwilligers MEERGroen met uiterst rechts Franke van der Laan. (Foto: aangeleverd) MEERGroen opgericht. Hiermee kreeg ik de mogelijkheid om diver- en hoe wij met deze natuur moeten rampen zoals klimaatcrisis, woestijn- met de natuur is niet alleen voor ons- se groene projecten in de gemeen- omgaan, is één van de doelstellingen vorming, vervuiling en overbevolking is één van de doelstellingen vorming, vervuiling en overbevolking zelf belangrijk, maar ook voor de ko- te Haarlemmermeer en daarbuiten van MEERGroen. Voor mijn gevoel te voorkomen. Dit omdat de aarde om op te starten. Het mensen bewust is het nu vijf voor twaalf en de hoog- mende generaties na ons is het van ons heen uitgeput en totaal vervuild maken van de natuur om ons heen ste tijd om ook internationaal natuur- dreigt te raken. Het bewuster omgaan belang om het tij nu te keren. > lees verder op pagina 3 Berry Shop BÖ TIGER Anijss 83 stoffen en fournituren Anijss Juwelier UW GOUD IS GELD WAARD 20% BUSINESS KOSTUUMS jubileum- korting!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.