H’meer editie H’lems Dagblad: 11-3-2017: Bagger ipv Bloemen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
VOOR HET LAATSTE NIEUWS: HAARLEMSDAGBLAD.NL ZATERDAG TI MAART 2017 LET OP!!! drijfzand Het ‘baggerdepot’ langs de IJtocht. FOTO WESSEL MEKKING De bloemenzee die het was. Op de achtergrond was Floriande in aanbouw. ARCHIEFFOTO MEERGROEN Bagger in plaats van bloemen omwonenden en Stichting Meer- ber, vreesde ze. Later zijn alsnog langs IJtocht meente Haarlemmermeer en de situatie wordt hersteld.” Maar di- voorbeeld bloemenvelden platgere- wijkraad, omdat in eerste instantie recteur Franke van der Laan van den tijdens werkzaamheden, vertelt Wessel Mekking geen hekken waren neergezet. Le Boosheid om Stichting Meergroen, die een decen- hij desgevraagd. w.mekking@hollandmediacombinatie.nl vensgevaarlijk voor kinderen en die- nium geleden het initiatief nam om Ook de wijkraad van Overbos is te- ren, vond de Hoofddorpse. Die kun- storten blubber de oevers van de IJtocht om te tove- leurgesteld en schreef een boze Hoofddorp * Wijkraad Overbos, nen de ren in bloemenvelden, denkt dat het mail. „Waar is de gemeente mee be- nog jaren gaat duren voor het weer zig? Wij zijn bijzonder onaange- groen zijn kwaad over het ‘bagger- hekken en borden met de tekst ‘Let zo fleurig wordt als het was. Omdat naam verrast over het ontstaan van depot dat vorige maand is ontstaan op!!! Drijfzand’ geplaatst. in de bagger veel voedingsstoffen een baggerdepot nabij het Ravens- langs de Iſtocht. Jarenlang was het „Aanvankelijk was de verwachting zitten, zullen daar in eerste instan- bos.” een fleurig bloemenveld met talloze dat het niet nodig zou zijn om hek- den laat uitvoeren, heeft de gemeen- tie veel riet en brandnetels groeien, De wijkraad baalt van het verdwij- klaprozen, nu is het een modderig ken te plaatsen”, zegt een gemeente- te de afspraak gemaakt dat de mod- denkt hij. Het duurt zeker vijf jaar nen van het ’prachtige stukje na- terrein waar hekken omheen staan. woordvoerder daarover. Maar uit de der zo veel mogelijk op de kant voordat het weer op de fleurige tuur’. De bewonersorganisatie Ravensbos-bewoonster Jeannette IJtocht kwam volgens hem veel wordt gestort. Niet alleen omdat het bloemenweide lijkt die het was, vraagt zich af hoe het kan dat zon- van Toren is woedend over het stor- meer bagger dan was verwacht. De afvoeren veel geld kost, maar ook voorspelt Van der Laan. der enige wijze van participatie’ een ten van de bagger. „Een afschuwe- gemeente heeft inmiddels per brief omdat de bagger veel voedingsstof- „Hier word ik niet vrolijk van”, zegt baggerdepot wordt gecreëerd. lijk gezicht”, vindt ze. „Het was hier excuses aangeboden dat de bewo- fen voor de bodem bevat, aldus de de ecoloog over het baggerdepot aan „Voorlopig zitten we een aantal vreselijk mooi, een grote bloemen- ners niet op de hoogte waren ge- zegsman. de rand van Overbos. „Heel verdrie maanden tegen een lelijke en stin- bracht van het storten van de bag- Hij belooft dat de bagger nadat het tig” Ter hoogte van Ravensbos en kende berg modder aan te kijken”, Van Toren, die op een steenworp af- ger. is ‘ingedroogd en geëgaliseerd, in- andere plekken langs de Iſtocht is concludeert wijkraadslid Bram Jan- stand van het betreffende terrein Met het Hoogheemraadschap van gezaaid wordt met een kruidenrijk het volgens hem in het verleden eer- sen in een mail aan bewoonster Van woont, trok aan de bel bij de ge- Rijnland, dat dit soort werkzaamhe- mengsel. „Zodat de oorspronkelijke der al misgegaan. Zo werden bij- Toren. zee.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.