5e keer Bloemenweides vernield

Deze week was lenteachtig met volop bloeiende planten:de sneeuwklokjes en de winterakonieten zijn op hun top, de krokussen begonnen deze week en steeds meer vogelsoorten krijgen er zin in: 2 weken geleden de groene specht , vorige week de heggemus en de vink en deze week de zanglijsters en winterkoninkjes uit volle borst.

De lente heeft ook z′n weerslag op het werk inde natuur. Nldoet en de boomweggeefdag komt er aan, Dat geeft heel wat organisatie. Voor Nldoet hebben zich al meer dan 100 mensen op gegeven voor de 12 projecten die we doen dit jaar. Verder werden we door SBS 6 uit genodigd om een oproep te doen voor en TV programma over Nldoet.

In tussen gaat het regulier werk gewoon door: voor €500 aan zaden besteld voor de voedseltuin op Park 2020 weer een kwart ha Groenendaal van esdoorntjes ontdaan en een stuk stenenveld opgeknapt: we worden daar steeds handiger is het volledig met wortel en al verwijderen van boomstronken van 3 – 10 jaar oud.

Helaas is er ook minder goed nieuws.In het wandelbos zijn aannemers deze week aan het zagen gegaan. Op de bekende ruige manier,waarbij ze het bolletjestapijt waar we al 8-9 naar aan werken ′niet sparen′. Dat er bomen uit konden was geen discussie punt, Maar de keuze en vooral het aantal zijn ons veel te gortig. Het is in delen van het park een regelrechte kaal slag. En had het nu maar zin: er word vnl gekapt omdat er een paar zeikers klagen over een gevoel van onveiligheid een omdat er een picknick gazon moet komen. Dat vinden wij niet passen bij het karakter van een park met monumentale bomen waar al genoeg picknickgras omheen ligt (en in het bos zal het nooit wat worden, het blijft ene modderveld tenzij er een strook van 100 m breed gekapt wordt) . Bij de keuze van de ′slachtoffers′ is nauwelijks rekening gehouden met onze overwegingen als beheerders van de afgelopen 4 jaar. En om dat wij de 800 bomen langs de oever zo netjes elk jaar hebben gesnoeid, zijn die 800 bomen die eigenlijk veel urgenter met wortel en al verwijderd moeten worden niet in de plannen opgenomen (er is geen budget voor…). Helaas wordt er vooral een kant op gecommuniceerd, is ons beheercontract eenzijdig opgezegd en is ook het gesprek over een modus om als vrijwilligersgroep door te gaan in oorverdovend stilzwijgen terecht gekomen. (met als 3 andere lopende processen).

Naast het wandelbos drama ontdekten we deze week nog een drama: Een van de terreinen die we officieel in 2017 beheer zouden moeten krijgen zijn de bloemen weides die we in 2007/2008 hebben aangelegd in Overbos en Floriande. Al die 9-10 jaar hebben we de bloemenpracht bijgehouden en verder ontwikkeld over 2.5 ha. Maar elke keer, voor werk aan rotondes, bruggen,hoogspannigsleidingen worden de bloemen weides weer ′verrot ′gereden door aannemers die alleen beton en asfalt schijnen te zien.En de gemeente als coördinerende instantie laat keer op keer verstek gaan in het regelen dat ze deze burgerparticiatiezaken ook aandacht krijgen. Vorig jaar hebben we uit eigen zak weer €1000 aan zaad geïnvesteerd om de akkers weer op orde te krijgen en wat ontdekten we deze week: dat er baggeraars het mooiste vak van 3000 m3 als bagger depot hebben ′íngericht′ en 3 andere percelen nodeloos aan gort reden met sporen van 50 cm breed en 30 cm diep.Schandelijk en nodeloos demotiverend .Waar dient een overheid voor als ze hun belangrijkste taak ′coördineren′ niet serieus nemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.